Dit is het nieuwsbulletin van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Hiermee houden we u op de hoogte van onze activiteiten en de ontwikkelingen rondom het Keurmerk Basis GGZ. U kunt ons ook volgen via Twitter of LinkedIn.

2e Congres Basis GGZ: 31 oktober 2019

De Basis smaakt naar nog meer! Het tweede Congres Basis GGZ is in aantocht. Hou 31 oktober 2019 dus alvast vrij in je agenda.  Lees meer »

Project 2024! van start

Keurmerkdragers gaan met elkaar een gezamenlijk doel behalen, in 5 jaar tijd. Dat doen ze, omdat ze vinden dat mentale gezondheid een groot goed is en mensen (nog) sneller en beter geholpen moeten worden. Een aantal koplopers in de Basis GGZ stelt dit gezamenlijke doel met elkaar vast in het project 2024!  Lees meer »

Keurmerk Basis GGZ 2020

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 is vastgesteld. Belangrijkste vernieuwing ten opzichte van voorgaande jaren is de cliëntbelofte - hierin is per norm duidelijk verwoord wat deze voor de cliënt betekent. Het Keurmerk krijgt daarmee een aanvullende functie: aanbieders laten zien dat zij aan te spreken zijn op wat ze doen en hoe ze dat doen.  Lees meer »

Keurmerk in inkoopbeleid 2020

Het Keurmerk Basis GGZ is wederom onderdeel van het inkoopbeleid voor de Basis GGZ van de vier grootste zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Met een tariefopslag voor keurmerkdragers stimuleren en ondersteunen ze aanbieders die in gezamenlijkheid werken aan continue verbetering van kwaliteit.  Lees meer »

Kwalificatie 2019 afgerond – 293 keurmerkdragers

293 GBGGZ-aanbieders hebben laten zien te behoren tot de voorlopers binnen de Basis GGZ. Zij konden overtuigend toelichten hoe zij invulling geven aan onder meer cliëntgericht handelen, transparantie, continu verbeteren en innoveren. Daarmee kwalificeerden zij zich voor het Keurmerk Basis GGZ 2019.  Lees meer »

Bekijk de webversie als deze e-mail niet goed wordt getoond.

Als u liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik dan hier