Dit is het nieuwsbulletin van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ, nr. 2-2016. Hiermee houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Keurmerk Basis GGZ en andere activiteiten. U kunt ons ook volgen via Twitter of LinkedIn.

VGZ sluit zich aan bij Stichting KiBG

Zorgverzekeraar VGZ sluit zich aan bij Stichting KiBG. De zorgverzekeraar onderschrijft de manier waarop de stichting de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de GGZ aanjaagt, faciliteert en concretiseert. De toetreding is een belangrijke volgende stap naar meer samenhang en eenduidigheid in kwaliteitseisen in de GGZ. Lees meer »

Normen Keurmerk Basis GGZ 2017 vastgesteld

De normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG. Het keurmerk omvat in 2017 drie thema’s: Cliëntgericht behandelen, Samenwerken in de keten en Continu verbeteren en innoveren. De 9 normen en bijbehorende kwalificatiecriteria zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, verzekeraars en andere experts. Lees meer »

Zelfevaluatie 2016 – begin niet te laat

Met de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2016 maakt u als keurmerkdrager aannemelijk dat uw organisatie invulling geeft aan de normen van 2016. Wij raden u aan hier tijdig mee te beginnen. U krijgt dan ook tijdig zicht op of en, zo ja, welke aanvullende acties nog nodig zijn. Na positieve beoordeling van de zelfevaluatie ontvangt uw organisatie het keurmerkcertificaat. Lees meer »

Bekijk de webversie als deze e-mail niet goed wordt getoond.

Wilt u dit bulletin niet meer ontvangen? Klik hier.