Stem van de cliënt

Cliënten vormen ook voor Stichting KiBG een essentiële bron van informatie. Hun ervaring met en mening over de Basis GGZ helpt ons om scherp voor ogen te krijgen wat belangrijk is in de kwaliteit van zorg.

terug naar Verbinden

Ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd mee te denken over de richting en invulling van het Keurmerk Basis GGZ en omringende activiteiten van Stichting KiBG.

Samenwerking met cliëntenraden

In 2017 bleek het lastig om een aparte cliëntenpanel te organiseren. In 2018 bouwen we daarom voort op de strategie om cliëntenraden van verschillende Keurmerkdragers om feedback te vragen. Ook worden cliëntenraden van verschillende grote instellingen bijeengebracht om kennisoverdracht te faciliteren.