Landelijk netwerk Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) is in vier jaar gegroeid naar een onmisbare schakel in de GGZ tussen huisarts en specialistische zorg. De GBGGZ voorziet in een behoefte. Maar: er zijn zorgen over de toekomst. Wie behartigt het belang van de GBGGZ aan de tafels waar wordt nagedacht over de structuur en financiering van de GGZ? Door een Landelijk netwerk Basis GGZ te faciliteren, zetten we de GBGGZ duidelijker op de kaart bij financiers, beleidsmakers en (mee)beslissers.

terug naar Verbinden

Een verkenning ten behoeve van een Landelijk netwerk Basis GGZ is eind 2017 opgestart. Een aantal GBGGZ-aanbieders, verdeeld over het land, is uitgenodigd om hieraan deel te nemen. We wisselen kennis en ervaringen uit over de organisatie en diensten van de GBGGZ. We bekijken gezamenlijk de gevolgen en mogelijkheden van de GBGGZ in de potentieel nieuwe financieringsstructuur van de GGZ.

Onderdeel van de verkenning is de vraag of en hoe we andere organisaties en/of mensen kunnen betrekken bij het netwerk.

Stichting KiBG brengt partijen die belang hebben en voelen bij een sterke Basis GGZ bijeen in een (net)werkgroep. We organiseren bijeenkomsten en faciliteren het gesprek en de eventuele uitwerking op papier.

Centraal staan vragen als: waar staat de GBGGZ in relatie tot de SGGZ, de huisartsenzorg en de samenleving als geheel? Hoe bekleden we de bestuurlijke positie van de GBGGZ binnen grote GGZ organisaties? En wie vertegenwoordigt de GBGGZ naar landelijke partijen en financiers, en op welke manier?

We faciliteren partijen bij het uitdragen van de boodschap dat de beweging naar voren in de GGZ goed op gang is gekomen en dat de GBGGZ hierin een belangrijke, positieve rol heeft.

Beoogd resultaat van het Landelijk netwerk Basis GGZ: de GBGGZ krijgt een stem en een (of meerdere) gezicht(en). De GBGGZ komt duidelijker op de kaart bij financiers, beleidsmakers en (mee)beslissers.

We ontwikkelen één gezamenlijk verhaal over het succes van de GBGGZ, onderbouwd met verhalen uit de praktijk en harde cijfers. Dit verhaal wordt een boodschap die het netwerk, Stichting KiBG en alle andere aanbieders en belanghebbenden in het veld eenduidig en gezamenlijk kunnen uitdragen.