Verbinden

Stichting KiBG verbindt betrokken partijen en bestaande initiatieven. We voeden en voeren een constructieve dialoog op basis van inhoud. We creëren het commitment dat nodig is om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen en te werken aan vertrouwen en synergie. Een deel van onze activiteiten is er specifieke op gericht kennis te delen, van elkaar te leren en ‘samen verder te komen’.

De onderwerpen en projecten binnen deze pijler worden opgehaald uit het veld en/of hebben een link met het Keurmerk Basis GGZ.

Projecten

Landelijk netwerk Basis GGZ

Bijeenkomsten

Stem van de cliënt