Waarom, hoe en wat?

Waarom?  //visie

Wij zien een toekomst waarin zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen structureel samenwerken aan de beste zorg voor mensen met psychische klachten. Een toekomst waarin vertrouwen het uitgangspunt is en partijen doorlopend kennis en inzichten delen. Zo werken ze effectief aan de kwaliteit van zorg.

Hoe?  //missie

We organiseren verbinding. We brengen partijen samen. We creëren de betrokkenheid die nodig is om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen, te werken aan vertrouwen en samen verder te komen. Door inzicht te geven voeden we een constructieve dialoog. We inspireren – we richten ons op de voorhoede en dagen uit steeds dat stapje verder te zetten.

Wat?  //strategie

We identificeren de voorhoede met kwaliteitskeurmerken voor mentale zorg die we in dialoog met het veld opstellen en herijken. We zorgen dat deze een plek hebben in de zorgkeuze en zorginkoop. We analyseren en verrijken data, en geven dit terug aan het veld in de vorm van actiegerichte spiegelrapportages; we helpen bij de interpretatie. We organiseren bijeenkomsten. We gaan het veld in om ontwikkelingen, ideeën en initiatieven te verzamelen. We maken het delen van kennis, ideeën en innovaties mogelijk – offline en online. Door netwerken te vormen en ondersteunen, stimuleren en faciliteren we partijen om gezamenlijk stappen te zetten.