Waarom, hoe en wat?

Waarom?

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ organiseert verbinding. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere betrokkenen werken veel effectiever aan kwaliteit en doelmatigheid in de GGZ als zij dit, structureel, samen doen. Dat gaat niet vanzelf.

Hoe?

We voeden en voeren een constructieve dialoog op basis van inhoud. We creëren het commitment dat nodig is om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen en te werken aan vertrouwen en synergie. We zijn vooruitstrevend – we richten ons op de voorhoede en dagen uit steeds dat stapje verder te zetten. Alles wat we doen, doen we samen met de partijen die we verbinden. Dat doen we transparant, consequent en daadkrachtig; we luisteren écht, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Wat?

We ontwikkelen gedragen kwaliteitskeurmerken voor mentale zorg die een plek hebben in de zorginkoop en zorgkeuze. Jaarlijks scherpen we de normen aan. We organiseren bijeenkomsten om kennis te delen, van elkaar te leren en ‘samen verder te komen’ in mentale gezondheid voor iedereen. We analyseren en verrijken data, en geven dit terug aan het veld in de vorm van actiegerichte spiegelrapportages; we helpen bij de interpretatie. We inspireren door innovaties aan te jagen en door goede voorbeelden te verzamelen en terug te geven aan het veld (de (GB)GGZ)