Organisatie

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht in juli 2015. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ kent een bestuur en een bedrijfsbureau.

Bestuur

Het bestuur is de hoogste bestuurlijke organisatorische eenheid van de Stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de GGZ-instellingen Dimence Groep, GGZ in Geest, Indigo Midden Nederland en Parnassia Groep, en de zorgverzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

De posities in het bestuur vanuit patiëntvertegenwoordiging en huisartsvertegenwoordiging zijn momenteel vacant. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor sturing en resultaten. Hoofdtaken zijn onder andere het vaststellen van het  (meerjaren)beleid, projectplannen, de begroting, de jaarrekeningen, en het keurmerk Basis GGZ. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en kan commissie(s) instellen ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur.

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen rondom het keurmerk en is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van de stichting. Praktische en/of inhoudelijke vragen en opmerkingen? U kunt het bedrijfsbureau benaderen via info@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

paul van leeuwenPaul van Leeuwen
algemeen manager
paul.van.leeuwen@kibg.nl
ernaErna van Dijk
coördinator kwaliteit & financiën
erna.van.dijk@kibg.nl
elineEline Meijer
programmamanager
eline.meijer@kibg.nl
elviraElvira Deckers
projectleider spiegelinformatie
elvira.deckers@kibg.nl
myrtheMyrthe Klinkhamer
adviseur strategie & communicatie
myrthe.klinkhamer@kibg.nl
Roos van der Woude
coördinator servicedesk & communicatie
roos.van.der.woude@kibg.nl
Ferry Nagel
projectleider
ferry.nagel@kibg.nl