Over Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Waarom, hoe en wat?

Wij zien een toekomst waarin zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen structureel samenwerken aan de beste zorg voor mensen met psychische klachten. Een toekomst waarin vertrouwen het uitgangspunt is en partijen doorlopend kennis en inzichten delen. Zo werken ze effectief aan de kwaliteit van zorg. Wat doen wij om dit toekomstbeeld waar te maken? Lees verder »

Organisatie

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht in juli 2015. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ kent een bestuur en een bedrijfsbureau. Lees verder »

Inkomsten en uitgaven

Hoe wordt Stichting KiBG bekostigd? En waar wordt dat geld voor gebruikt? Hier lichten we toe welke inkomsten er zijn en hoe de uitgaven verdeeld zijn over de activiteiten. Lees verder »

Betere mentale zorg (h)erkennen we samen.