Samenwerken

31 maart 2020

De GGZ in tijden van Corona

Hoe gaan professionals werkzaam in de GGZ om met de uitdagingen die de Corona-crisis met zich mee brengt? Een verzameling van initiatieven.

Lees meer

14 oktober 2019

Samenwerken in de Basis GGZ

Werk samen en deel de lasten, werk wachtlijsten weg en ga van idee naar uitvoering. Met samenwerken bereik je meer. Drie voorbeelden van de mogelijkheden.

Lees meer

19 februari 2019

Psynet – het platform van de cliënt voor zijn hele zorgnetwerk

OZO-PsyNet zorgt voor een goede uitwisseling van informatie met de cliënt, tussen zorgverleners onderling en met familie en naasten. De cliënt bepaalt zelf wie er toegang heeft tot zijn of haar account en wie welke informatie kan zien. 

Lees meer

31 augustus 2018

Cliënten effectief activeren, samen met de fysiotherapeut

Om mensen te activeren is Pepas een unieke samenwerking gestart met een fysiotherapeut; ze stemmen de behandeling op elkaar af en verwijzen cliënten naar elkaar. Door gelijktijdig te werken aan lichaam en geest wordt een cliënt effectiever geholpen.

Lees meer

31 augustus 2018

Gemeente en Basis GGZ: samenwerken in re-integratie

Door een nauwe samenwerking tussen GBGGZ-aanbieder en de gemeente, kan een psychologische behandeling worden uitgevoerd voorafgaand aan een re-integratietraject. De kans op een succesvolle re-integratie neemt hiermee aanzienlijk toe.

Lees meer

1 augustus 2018

Ontschotting: integrale aanpak dwars door S-, GB-GGZ en WMO

Pi-groep kiest voor een integrale aanpak op het gebied van zorg, samenleving en werk, dwars door de schotten van S-, GBGGZ en Wmo heen. Voor de financiering wordt een Health Impact Bond (HIB), de eerste in Friesland, voorbereid.

Lees meer

18 april 2018

Activiteitengroepen vullen gat tussen zorg en ‘eigen tijd’

Het oppakken van de sociale contacten in de vrije tijd geeft cliënten meer zingeving op dat vlak. De drempel om aan te sluiten bij een vereniging of club is voor cliënten echter vaak hoog. Activiteitengroepen die worden opgestart vanuit de praktijk leiden cliënten op laagdrempelige wijze naar participatie.

Lees meer