Videopresentatie informatiebijeenkomst Keurmerk Basis GGZ 2019

In december 2018 waren er op verschillende plekken in het land informatiebijeenkomsten over het Keurmerk Basis GGZ 2019. In deze bijeenkomsten werden het kwalificatieproces en de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2019 toegelicht. Het doel: u helpen de normen en vragen in de zelfevaluatie beter te begrijpen en te weten wat er van u wordt verwacht.

Was u niet in de gelegenheid om een informatiebijeenkomst bij te wonen? Hieronder kunt u een videoweergave van de presentatie (met gesproken tekst) bekijken en beluisteren. Onder de video vindt u de documenten en links waar in de video naar wordt verwezen.

Video – presentatie Informatiebijeenkomst Keurmerk 2019


Documenten en links