Thema – Cliëntgericht handelen (2018)

Binnen dit thema staan gezamenlijke besluitvorming, zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt, herstelgerichte zorg, terugvalpreventie en de specifieke zorg aan mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen centraal.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 – pagina 8 – 11

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 1 t/m 4)


Informatie, tips en handvaten


Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag – mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.