Proces: kwalificatie

Zorgaanbieders die het Keurmerk Basis GGZ aanvragen starten het jaar als keurmerkdrager (tenzij het keurmerk eerder is ingetrokken). Aan het begin van het keurmerkjaar moet elke keurmerkdrager zich kwalificeren: door middel van een zelfevaluatie moet deze laten zien invulling te geven aan alle normen van dat jaar.

Kwalificatieperiode Keurmerk Basis GGZ 2018: 14-12-2017 t/m 31-3-2018

Meer informatie Kwalificatie 2018:

Zelfevaluatie – aantonen invulling te geven aan de normen

De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst, die vragen stelt over de geldende normen en kwalificatiecriteria. Deze staan omschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ. U kunt het handboek van elk keurmerkjaar vinden op de pagina Downloads.

Zorgaanbieders die zich kwalificeren blijven geregistreerd als keurmerkdrager. Zij ontvangen onder meer het keurmerkcertificaat. Kwalificeert een zorgaanbieder zich niet tijdig, dan word het keurmerk ingetrokken. Het keurmerk kan wel opnieuw aangevraagd worden voor een volgend jaar. Dan geldt dat het keurmerk pas weer wordt toegekend, als de zorgaanbieder tijdig laat zien aan de dan geldende normen invulling te geven.

Toetsing

Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluaties. Is de toelichting bij de eerste zelfevaluatie nog niet op voor alle kwalificatiecriteria toereikend? Dan ontvangt de keurmerkdrager een keurmerkrapportage met verbeterpunten. Hier moet nog tijdens de kwalificatieperiode actie op worden ondernomen. De keurmerkdrager kan binnen de kwalificatieperiode éénmalig een aangepaste zelfevaluatie indienen. Stichting KiBG voert gesprekken op basis van de zelfevaluatie met een steekproef van keurmerkdragers die zich hebben gekwalificeerd .