Aanvragen en kosten

De mogelijkheid om het Keurmerk Basis GGZ 2019 wordt per 1 juni 2018 opengesteld. Vragen vooraf? Bel 085 – 48 85 462 of mail naar info@kibg.nl.

Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht is bepaald op:

2018 – 1,4% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de in 2018 bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars – CZ, VGZ, Zilveren Kruis)

Toelichting
De vergoeding voor het keurmerk in 2018 wordt gebaseerd op omzetcijfers uit 2015. De omzetcijfers over 2015 staan vast. Daarmee voorkomen we dat later opnieuw (definitieve) cijfers moeten worden aangeleverd voor nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2015 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Met partijen die in 2015 een aanmerkelijk hogere omzet hadden dan voorzien in 2018 kunnen individuele afspraken worden gemaakt.


2017 – 1,7% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de in 2017 bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars – CZ, VGZ, Zilveren Kruis)
2016 – 1,85% van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 (bij CZ en Zilveren Kruis)
2015 – 2,00% van de gerealiseerde omzet GBGGZ (bij Zilveren Kruis)