Thema’s – informatie en handvaten

Het Keurmerk Basis GGZ omvat drie thema’s: Cliëntgericht handelen, Samenwerken en Innoveren en continu verbeteren. Stichting KiBG verzamelt informatie, goede voorbeelden en nuttige instrumenten en websites die passen bij deze thema’s. Waar relevant wordt deze informatie gebundeld in een Handvat – passend en ondersteunend aan de normen en criteria van het Keurmerk.

terug naar Inzicht geven > Keurmerk Basis GGZ

Binnen dit thema staan gezamenlijke besluitvorming, zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt, herstelgerichte zorg, terugvalpreventie en de specifieke zorg aan mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen centraal.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 - pagina 8 - 11

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 1 t/m 4)


Informatie, tips en handvaten


Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag - mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Binnen dit thema staat samenwerking centraal: samenwerking tussen professionals in de GGZ-keten en samenwerking met naasten van een cliënt. Het belang van inzicht en transparantie wordt door de normen binnen dit thema onderstreept.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 - pagina 12 - 13

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 5 en 6)


Informatie, tips en handvaten


Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag - mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Dit thema draait om de blijvende inspanning voor innovatie en verbetering van zorg, in het belang van de cliënt. Hierbij wordt ingezet op eHealth / blended care, en op het belang van 'meten, weten en verbeteren'.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 - pagina 14 - 16

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 7 t/m 9)


Informatie, tips en handvaten

  • Standaarden en generieke modules (bron: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ)
  • www.behandelhulp.nl (website)
    Behandelhulp is opgezet om mensen die een psychologische behandeling ontvangen, online te ondersteunen. Behandelhulp wordt door verschillende hulpverleners in het werkveld gebruikt om cliënten van artikelen, handige formulieren of informatieve filmfragmenten te voorzien.
  • www.digitalezorgkompas.nl (website)
    Op deze website is de belangrijkste informatie op het gebied van digitale zorg verzameld. Zorgprofessionals kunnen hun kennis verbreden aan de hand van vijf leerthema’s. En op de website kunt u e-mental health aanbieders zoeken, hun aanbod bekijken en vergelijken.
  • Fit for blended care (instrument; ontwikkeling: Universiteit Twente)
    Instrument (vragenlijst) dat zorgverlener en cliënt ondersteunt bij het bepalen of en welke blended behandeling kan worden ingezet.

Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag - mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.