Thema’s Keurmerk Basis GGZ 2019 – informatie en handvaten

Het Keurmerk Basis GGZ omvat drie thema’s: Cliëntgericht handelen, Samenwerken en Innoveren en continu verbeteren. Stichting KiBG verzamelt informatie, goede voorbeelden en nuttige instrumenten en websites die passen bij deze thema’s. Waar relevant wordt deze informatie gebundeld in een Handvat – passend en ondersteunend aan de normen en criteria van het Keurmerk.

Tijdens informatiebijeenkomsten (december 2018) zijn de thema’s, normen en kwalificatiecriteria ook toegelicht. U kunt deze informatie terugkijken en beluisteren in de videoweergave van de presentatie die tijdens deze bijeenkomsten is gegeven.

terug naar Inzicht geven > Keurmerk Basis GGZ

Binnen dit thema staan gezamenlijke besluitvorming, zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt, herstelgerichte zorg, terugvalpreventie en de specifieke zorg aan mensen met langdurige psychiatrische aandoeningen centraal.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 - pagina 10 - 13

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 1 t/m 3)


Informatie, tips en handvaten

 • Handvat – De CQ-index en de schaalscore Samen Beslissen (pdf)
  Dit document geeft achtergrondinformatie over de CQ-index, een link naar de juiste versie van de vragenlijst en instructies om tot de schaalscores te komen - per leverancier van ondersteunende software of handmatig.
 • Handvat – Zorg aan mensen met chronische problematiek (pdf)
  Aan welke onderwerpen en elementen moet u denken bij het inrichten van de zorg binnen het echelon GBGGZ-Chronisch? Dit Handvat-document geeft richting en biedt ondersteuning.
 • Positieve Gezondheid en de GGZ - hoe en waarom (pdf)
  Hoe kun je met Positieve Gezondheid bijdragen aan het welzijn van mensen die psychisch kwetsbaar zijn? In dit document van het Instituut voor Positieve Gezondheid staan handige tips en suggesties verzameld tijdens een bijeenkomst met professionals in de GGZ.
 • Kwaliteitsstandaarden GGZ (website)
  In deze database vindt u alle zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen voor de ggz bij elkaar, inclusief informatie die kan helpen bij de implementatie.
 • Eigen regie: tips voor hulpverleners (website)
  Hoe kan ik in mijn zorg nog meer/beter werken met zelfmanagement? Sluit mijn aanpak aan bij de visie van cliënten op zelfmanagement? Deze site bevat (links naar) een zelftest en een nuttige informatie voor professionals.

Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag - mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Binnen dit thema staat transparantie centraal, waarbij de normen betrekking hebben op beschikbaarheid van keuze-informatie voor cliënten (zorgproces, uitkomsten van zorg) en de betrokkenheid bij de constructieve dialoog over verantwoorden transparantie in de toekomst.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 - pagina 14 - 15

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 4 en 5)


Informatie, tips en handvaten


Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag - mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Dit thema draait om de blijvende inspanning voor innovatie en verbetering van zorg, in het belang van de cliënt. Hierbij richten de normen zich op 'meten, weten en verbeteren', het innovatieve karakter van de praktijk/instelling en de inspanningen om de eigen kennis ten gunste te laten komen van de gehele GBGGZ.

Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 - pagina 16 - 17

Op deze pagina vindt u informatie, tips en handvaten passend bij de normen en kwalificatiecriteria die binnen dit thema vallen (norm 6 en 7)


Informatie, tips en handvaten

 • Kwaliteitsstandaarden GGZ (website)
  In deze database vindt u alle zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen voor de ggz bij elkaar, inclusief informatie die kan helpen bij de implementatie.
 • Platform Goede voorbeelden (website)
  Stichting KiBG verzamelt goede voorbeelden van innovatieve werkwijzen uit de praktijk en deelt deze via het Platform Goede voorbeelden om kennis te delen en anderen te inspireren.
 • www.behandelhulp.nl (website)
  Behandelhulp is opgezet om mensen die een psychologische behandeling ontvangen, online te ondersteunen. Behandelhulp wordt door verschillende hulpverleners in het werkveld gebruikt om cliënten van artikelen, handige formulieren of informatieve filmfragmenten te voorzien.

Heeft u aanvullingen op deze lijst? Literatuur, instrumenten, een handige website of een goed voorbeeld? Wij horen het graag - mail uw suggestie naar keurmerk.basisggz@kibg.nl.