Spiegelrapportages

Continu verbeteren is essentieel voor de inhoudelijke ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ. Daarom maakt Stichting KIBG voor dragers van het Keurmerk Basis GGZ  spiegelrapportages. Deze rapportages helpen bij het herkennen van best practices en het opsporen van verbeterpunten.

We voeren het gesprek over die dingen die opvallen. Tot harde conclusies of oordelen in de zin van ‘goed’ of ‘fout’ kunnen en willen we niet overgaan. Maar de inzichten maken wel het inhoudelijke gesprek mogelijk. Gesprekken waarmee we samen bouwen aan een steeds sterkere Basis GGZ.

Keurmerkdragers ontvangen (minimaal 1 keer per jaar) een op maat gemaakte spiegelrapportage. Stichting KiBG ondersteunt Keurmerkdragers bij de interpretatie van de rapportage. We spreken jaarlijks ongeveer 150 Keurmerkdragers over de rapportages.

Welk verhaal zit er achter de cijfers?

We bekijken samen de inzichten en bespreken wat opvalt. We vinden mooie voorbeelden en helpen verbetermogelijkheden helder te krijgen. Een 'afwijkende' score biedt een opening voor een interessant gesprek. Gesprekken waardoor we steeds beter zicht krijgen op wat er allemaal gebeurt binnen de Basis GGZ en waardoor we steeds betere verbindingen kunnen leggen.

Doorontwikkeling

We vragen we altijd: hoe kan Stichting KiBG zich verbeteren? In de gesprekken halen we feedback op die we meenemen in onze activiteiten en specifiek: in de doorontwikkeling van de rapportage. De feedback bespreken we in de Kwaliteit & Beheergroep. Deze groep, bestaande uit Keurmerkdragers, denkt mee over de inzichten die relevant zijn om in de spiegelrapportage weer te geven.

Draagt uw praktijk / instelling het Keurmerk Basis GGZ? Als er in de periode 2016-2017 meer dan 75 cliënten in de GBGGZ zijn behandeld, dan krijgt u een rapportage op aanbiederniveau. Het gaat in dit aantal om afgesloten behandelingen van GBGGZ cliënten verzekerd de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars (CZ, Zilveren Kruis en VGZ).

Ontvangt u voor het eerst een rapportage, dan plannen wij een afspraak met u in. We komen de rapportage dan persoonlijk aan u toelichten en met u bespreken. Zie ook het tabblad Ontwikkeling. Bij volgende rapportages nemen we contact op om te bespreken hoe u de rapportage wilt ontvangen.

De rapportage op aanbiederniveau wordt alleen aan de praktijk / instelling zelf verstrekt

Stichting KiBG zal gegevens of inzichten uit deze rapportage, of de gesprekken hierover, nooit delen met andere partijen. De aanbieder zelf is vrij om de eigen rapportage te gebruiken en te delen.

Wilt u een beeld krijgen van de soort informatie die de spiegelrapportage bevat? Bekijk de animatie op het tabblad Inhoud - een animatie.

De spiegelrapportages zijn gebaseerd op declaratiegegevens van de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars: CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis. Een spiegelrapportage brengt onder meer de cliëntenpopulatie, de geleverde zorg in de Basis GGZ en de zorg die cliënten vóór en ná de GBGGZ ontvingen in beeld.

Animatie - inzichten op overkoepelend niveau

We geven u graag een indruk door u mee te nemen in een aantal inzichten op overkoepelend niveau. In de spiegelrapportage op aanbiederniveau kunnen aanbieders deze inzichten ook over de tijd én met andere aanbieders vergelijken.

Welke gegevens ontvangt Stichting KiBG? Welke routes leggen de gegevens af en wat houdt spiegelinformatie eigenlijk in? Lees het antwoord op deze en meer vragen (ook) in het document Uitleg gegevensverwerking Spiegelrapportages (2020) (pdf).

Ontvangt KiBG persoons- en/of herleidbare gegevens?

Nee. De gegevens die Stichting KiBG ontvangt en beheert, zijn niet herleidbaar naar personen. Stichting KiBG ontvangt alleen gegevens op organisatieniveau (geaggregeerd). Deze gegevens worden door Vektis aan Stichting KiBG geleverd. De Keurmerkdrager geeft hier toestemming voor in de Overeenkomst Stichting KiBG.

Wat doet KiBG om aan de geldende wet en regelgeving m.b.t. privacy te voldoen?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet waar organisaties per 25 mei 2018 aan moeten voldoen. Deze nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de bescherming van persoonsgegevens te kunnen garanderen binnen de EU. Veel onderwerpen in de AVG, en ook vanuit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen worden geborgd in een informatiebeveiligingssysteem op basis van ISO 27001.

Omdat Stichting KiBG geen persoonsgegevens beheert, is certificering niet nodig. Wel is het van belang om zorgvuldig met de beschikbare gegevens om te gaan. Omdat Stichting KiBG hier grote waarde aan hecht wordt ieder jaar een externe audit uitgevoerd m.b.t. de mate van compliance met de ISO27001 norm. De mogelijke verbeterpunten worden direct opgepakt en in de daaropvolgende audit opnieuw getoetst. Daarnaast worden veel maatregelen getroffen om de informatiebeveiliging te borgen. Denk hierbij aan:

  • Bewerkersovereenkomst waarin de rechten en verplichtingen van alle partijen m.b.t. de gegevensverwerking zijn uitgewerkt
  • Beveiligde omgeving waar gegevens worden opgeslagen en omgezet tot rapportages
  • Tool om rapportages beveiligd via outlook te versturen
  • Beveiligde portal om data met Vektis uit te wisselen
  • Geheimhoudingsverklaringen medewerkers

Heeft u vragen over de spiegelrapportage? Neem contact op met ons team: