Het Keurmerk voor jou

De zorg aan mensen met lichte tot milde psychische klachten heet in Nederland: de Basis GGZ. Praktijken en instellingen die Basis GGZ bieden komen in aanmerking voor het Keurmerk Basis GGZ. Om het Keurmerk te krijgen, moet een aanbieder laten zien dat hij zich extra inspant voor goede zorg. Een GGZ-aanbieder met het Keurmerk is trots, transparant, zelfkritisch, innovatief en betrokken.

Wat betekent dat voor de cliënt? Wat mag je verwachten van een zorgverlener met het Keurmerk Basis GGZ? Bekijk hieronder de beloftes van het Keurmerk Basis GGZ en lees er meer over.

Je behandeling start zo snel mogelijk

Moet je na je aanmelding toch even wachten? Dan word je geholpen deze tijd te gebruiken om je alvast voor te bereiden.


De belofte van een Keurmerkdrager:

"Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling."

"Een behandeling start bij ons zo snel mogelijk nadat u zich heeft aangemeld. Moet u toch even wachten voordat uw behandeling begint? Wij helpen u deze tijd te benutten als voorbereidingstijd."

"Een goede match tussen u en uw behandelaar is belangrijk. Wij kijken daarom eerst of en hoe wij het beste kunnen aansluiten bij uw wensen op het gebied van bijvoorbeeld levensfase, geslacht of culturele achtergrond van de behandelaar."

 

Jij praat mee over jouw behandeling

Welke behandeling past bij jou? En welke behandelaar? Wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken staat centraal. Je kunt altijd inzage krijgen in jouw eigen gegevens.


De belofte van een Keurmerkdrager:

"Bij de start van de behandeling bespreekt u de mogelijkheden voor de behandeling en beslist u samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling."

"Voordat de behandeling is afgerond heeft u inzicht in wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Deze informatie blijft voor u beschikbaar. U bent eigenaar van uw eigen gegevens."

Gesprekken en eHealth ondersteunen jou

Jouw behandelaar werkt met effectieve behandelmethodes. Hij helpt je weer op je eigen kracht te vertrouwen en steun te krijgen vanuit je omgeving. Met apps en online programma's werk je aan je herstel waar en wanneer je wilt.


De belofte van een Keurmerkdrager:

"In uw behandeling worden methoden gebruikt waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. Uw behandeling is herstelgericht – u leert met uw klachten omgaan en deze te verminderen. We kijken naar wat u belangrijk vindt en wilt bereiken. Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel."

"Heeft u chronische psychische problemen? Wij bieden u de mogelijkheid tot contact met ervaringsdeskundigen. Ook uw naasten kunnen gebruikmaken van steun, bijvoorbeeld in de vorm van lotgenotengroepen.”

Je bespreekt en meet regelmatig je voortgang

Je bekijkt bijvoorbeeld of je klachten verminderen en of je op de goede weg zit om jouw doelen te bereiken. Zo hou je samen met je behandelaar in de gaten of de behandeling nog bij je past.


De belofte van een Keurmerkdrager:

"Regelmatig kijkt u samen met uw behandelaar hoe het gaat. Verminderen uw klachten en zit u op de goede weg om uw doelen te halen? Zo zorgt u ook samen dat de behandeling niet langer is dan nodig."

"Als zwaardere zorg nodig is of u met lichtere zorg toe kan, dan hebben wij goede afspraken met de Gespecialiseerde GGZ en met huisartsen om dit voor u zo goed en snel mogelijk te realiseren. Ook als andere ondersteuning wenselijk is, helpen we u daarbij. Denk aan: andere vormen van zorg, ondersteuning vanuit uw gemeente of werkgever, of steun van familie of vrienden."

 

Jouw zorgaanbieder leert en verbetert continu

Daarom vraagt en luistert hij goed naar hoe jij de zorg ervaart. Jouw zorgaanbieder kijkt ook naar het effect van zijn behandelingen en andere gegevens.


De belofte van een Keurmerkdrager:

"We streven ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom zijn we altijd aan het leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart. Daarnaast verzamelen we gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren."

"We vragen u af en toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is we hiervan leren en verbeteren."

Jouw zorgaanbieder is vooruitstrevend

Waardevolle vernieuwingen en innovaties? Jouw zorgaanbieder gaat er snel mee aan de slag. Door kennis en ervaringen te delen helpt hij de mentale zorg in heel Nederland te verbeteren.


De belofte van een Keurmerkdrager:

"Wij volgen vernieuwende ontwikkelingen binnen en buiten ons vakgebied op de voet. Zien we vernieuwingen die een toegevoegde waarde hebben voor uw behandeling of voor onze dienstverlening? Dan gaan we daar direct mee aan de slag. Als u zelf nieuwe ontwikkelingen opmerkt staat onze deur wijd open om samen met u te onderzoeken of en welke plek dit in uw behandeling kan krijgen."

"We delen onze expertise actief met andere professionals binnen en rondom de GBGGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen."