Inzicht geven

Stichting KiBG biedt GBGGZ-aanbieders erkenning en herkenning, en daagt hen uit een actieve bijdrage te leveren aan het gesprek over kwaliteit van zorg op basis van inhoud. We analyseren en verrijken data om de dialoog inhoudelijk te ondersteunen. We ondersteunen en stimuleren met inzicht onder meer het continu verbeteren van zorg door zorgaanbieders, het (eenduidig) inkopen op kwaliteit door zorgverzekeraars en het kiezen op kwaliteit door cliënten.

Grofweg onderscheiden we twee activiteiten binnen de pijler inzicht: het Keurmerk Basis GGZ en de spiegelrapportages.

Projecten

Keurmerk Basis GGZ

Thema’s Keurmerk Basis GGZ 2019 – informatie en handvaten

Spiegelrapportages