Maak eHealth leuk

Al jaren zien partijen potentie in het toepassen van eHealth – ook binnen de GGZ. Het lijkt dé manier om mentale zorg letterlijk bij de cliënt te brengen, in een vertrouwde omgeving, gericht op zelfmanagement en duurzame mentale gezondheid. Maar: het gebruik van eHealth blijft achter. Toegankelijkheid van eHealth is een eerste belangrijke drempel. Onderwijs en het verbeteren van de vindbaarheid van eHealth-toepassingen lijken goede eerste stappen om eHealth ‘leuk’ te maken.

terug naar Inspireren

In opdracht van Stichting KiBG ontwikkelde de RINO-groep een cursus gericht op Blended behandelen: Maak eHealth leuk! De cursus richt zich op de vaardigheden en randvoorwaarden die nodig zijn om eHealth-toepassingen daadwerkelijk te gebruiken ter ondersteuning van de zorg.

Hoe pas je eHealth toe in de dagelijkse praktijk? Hoe doe je dat zodat het écht ondersteunend werkt? En: hoe motiveer je cliënten? Het draait om enthousiasmering en bewustwording, en het oefenen van de benodigde online vaardigheden.

Pilot - december 2017 t/m maart 2018

De cursus bestaat uit 3 lesdagen: bewust worden, ervaren en bestendigen. In de periode december 2017 t/m maart 2018 nemen 10 behandelaren, werkzaam bij 10 verschillende Keurmerkdragers, deel aan een pilot met de cursus. Deze duurt tot maart 2018. De pilot wordt geëvalueerd met een start-, eind- en nameting. Op basis van de evaluatie wordt besloten over het vervolg van de cursus als onderdeel van de activiteiten van Stichting KiBG.

Zie ook: Pilot cursus Blended behandelen van start

Een project om de vindbaarheid van eHealth-oplossingen voor de GGZ te vergroten wordt opgestart.
Nadere informatie volgt (voorjaar 2018).