Het Gouden Randje

Jaarlijks rijken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

terug naar Inspireren

Voor de periode 2017 / 2018 is het Gouden Randje toegekend aan de volgende Keurmerkdragers (in alfabetische volgorde):

4mb
Basis GGZ Lentis
Centiv
Damering Psychologen
De Hoofdlijn
Eleos
Forta Groep
Helen Dowling Instituut

HSK Groep
Kolibrie Healthcare
MoleMann Mental Health
PEP Psychologen
Peptalk Praktijk voor psychologie en coaching
PHHaastrecht
Praktijk Hulp bij Hersenletsel
Vitaalpunt

Het Gouden Randje vormt een extra erkenning voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten, en hier transparant over te zijn. Daarnaast is het een aanmoediging voor deze en andere GBGGZ-aanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen.

Keurmerkdragers met een Gouden Randje ontvangen een plaquette, een beeldmerk van deze eervolle vermelding en positieve publiciteit.

Voor het toekennen van het Gouden Randje voor de periode 2017 / 2018 is gekeken naar zowel kwantiteit als kwaliteit van cliëntwaarderingen.

Kwantiteit

Allereerst is het aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland in de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2017 vastgesteld. Dit is afgezet tegen het aantal behandelde cliënten in de GBGGZ in 2016 (afgeleid uit de zelfevaluatie).

Kwaliteit

Van de 50% Keurmerkdragers met, relatief, de meeste waarderingen, zijn vervolgens die aanbieders geselecteerd waarbij meer dan 75% van de waarderende cliënten aangeeft de aanbieder aan te bevelen en/of waarvan het gemiddelde waarderingscijfer hoger is dan een 8.

Van de resterende Keurmerkdragers, zij die het Gouden Randje toegekend hebben gekregen, zijn tot slot waarderingen en cliëntervaringen van verschillende bronnen kwalitatief geanalyseerd. Er is gebruik gemaakt van meerdere informatiebronnen: Zorgkaart Nederland, de ingediende zelfevaluatie 2017, de openbare (CQ) gegevens op Zorginzicht (Zorginstituut Nederland) en de website van de aanbieder zelf.