Inspireren

Stichting KiBG vindt het belangrijk dat kansrijke innovaties een plek krijgen en dat koplopers gezien worden, zodat ze écht een inspiratiebron vormen. Binnen de pijler inspireren belichten en ondersteunen we koplopers en inspirerende voorbeelden en jagen we innovaties aan.

De onderwerpen en projecten binnen deze pijler zijn en worden opgehaald uit het veld, hebben een link met het Keurmerk Basis GGZ en passen bij het hogere doel.

Projecten

Het Gouden Randje

Maak eHealth leuk

Congres Basis GGZ