ADF stichting sluit aan bij Stichting KiBG

Niet over, maar met de cliënt praten – vanuit die gedachte werden cliënten en cliëntvertegenwoordigers al regelmatig betrokken bij diverse activiteiten van Stichting KiBG. Paul van Leeuwen (Stichting KiBG, algemeen manager): “De ADF stichting geeft met haar toetreding invulling aan de lang gekoesterde wens tot structurele betrokkenheid van cliënten.”

Voor de ADF stichting past deze stap goed bij de wens om zich ook hard te maken voor mensen die kortdurend in behandeling komen. Sander Pronk (ADF stichting, directeur): “Door het perspectief van de cliënt te vertegenwoordigen wil ik zorgen dat het ‘waarom’ goed voor ogen blijft in de dialoog over kwaliteit van zorg binnen de Basis GGZ. Hebben we het over de dingen die er echt toe doen voor de cliënt? Preventie en voorlichting zijn daarin belangrijke onderwerpen.”

Sander Pronk wordt per 1 augustus 2019 benoemd als bestuurder binnen Stichting KiBG. Het bestuur bestaat verder uit vertegenwoordigers van de GGZ-instellingen Dimence Groep, GGZ inGeest, Indigo Midden Nederland en Parnassia Groep, en de zorgverzekeraars CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Er bestaat de behoefte om de vertegenwoordiging van cliënten te versterken; de positie in het bestuur namens huisartsen en POH-GGZ is momenteel nog vacant.


De Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF stichting)
De Angst, Dwang en Fobiestichting is de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten. Supporters, Vrienden en Vrijwilligers van de ADF stichting zetten zich in om het taboe op angst- en dwangklachten te doorbreken. We streven naar een samenleving die open en begripvol omgaat met psychische kwetsbaarheden. Ons gezamenlijke doel is om bij te dragen aan het welbevinden van mensen met angst- en dwangklachten. Lees meer »

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (Stichting KiBG)
Stichting KiBG ziet een toekomst waarin zorgaanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en andere betrokkenen structureel samenwerken aan de beste zorg voor mensen met psychische klachten. Een toekomst waarin vertrouwen het uitgangspunt is en partijen doorlopend kennis en inzichten delen. Zo werken ze effectief aan de kwaliteit van zorg. We organiseren verbinding. We brengen partijen samen, we geven inzicht en we inspireren. Lees meer »

De gouden randjes zijn bekend!

De zomer is in het land; een goede periode om ook een aantal Keurmerkdragers in het zonnetje te zetten. Hoe? Binnenkort reiken we het ‘Gouden Randje’ uit aan de meest gewaardeerde Keurmerkdragers. Op korte termijn worden alle gelukkigen op de hoogte gesteld.

Het gouden randje vormt een extra erkenning voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten, en hier transparant over te zijn. Daarnaast is het een aanmoediging voor deze en andere GBGGZ-aanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen.

Criteria gouden randje 2019 / 2020

Waar voldoen de keurmerkdragers met het gouden randje aan? We kijken hiervoor naar gegevens van de CQ-index en Zorgkaart Nederland. De criteria:

  • De gemiddelde CQi schaalscore ‘Samen beslissen’ is een vier of hoger;
  • Er staan minstens 10 waarderingen in de afgelopen twee jaar op Zorgkaart Nederland;
  • Minimaal 5% van de cliënten behandeld binnen de GBGGZ heeft een waardering op Zorgkaart Nederland geplaatst;
  • Deze cliënten geven een waardering van minimaal een 8 en het aanbevelingspercentage is hoger dan 75%.

Congres Basis GGZ 2019 – meld je nu aan

Hoe raak jij de kern van kortdurend behandelen en hoe ervaar jij meer plezier in je werk? Hier is alle aandacht voor tijdens interactieve sessies zoals de Holy Shit Show, Hello Goodbye en De Basis GGZ draait door. Je kunt je vanaf nu aanmelden. Lees hier meer over het programma.

Wanneer? donderdag 31 oktober, 10:00 – 19:30 uur (inclusief eten)
Wat? Congres Basis GGZ 2019
Waar? Studio’s Aalsmeer (Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer)
Kosten: €150,= | voor dragers van het Keurmerk Basis GGZ geldt een gereduceerd tarief van €77,=

Aanmelden
Ben jij er dit jaar ook (weer) bij? Meld je aan via www.congresbasisggz.nl. Wacht niet te lang, want vorig jaar gingen de aanmeldingen snel.

Pak jij het podium?
Wil jij het podium pakken tijdens een van de sessies? Dat kan bij de The Voice of the Basis GGZ. Pitch hier het beste idee voor de Basis GGZ. Of doe mee als jurylid en draai je stoel om voor het idee dat jij goed en innovatief vindt.

Vacature projectleider

De projectleider die we zoeken wordt verantwoordelijk voor het Keurmerk Basis GGZ en de spiegelrapportages. De functie is voor 32 tot 40 uur per week en je komt te werken op ons goed bereikbare kantoor in Leiden. Nieuwsgierig geworden? Lees het volledige functieprofiel:

Vacature Projectleider – Stichting KiBG (pdf)

Delen van de vacature stellen we op prijs, acquisitie niet.

De potentie van de Basis GGZ

‘De Basis GGZ heeft veel meer potentie, dat wil ik eruit halen’, zegt Simone Höhner (De Hoofdlijn) op de eerste bijeenkomst van de kerngroep 2024. Volgens Sebastiaan Baan (Arkin Basis GGZ) is er winst te behalen door meer met elkaar te delen: ‘We moeten van elkaar leren in de Basis GGZ, meer samenwerken.’

De kerngroep bespreekt op de eerste bijeenkomst de uitdagingen voor de Basis GGZ. Bijvoorbeeld substitutie, opleiding en online mogelijkheden.

Substitutie

Marjolijn Vreeswijk (Perspectief) levert Specialistische en Basis GGZ: ‘Het is mogelijk om korter en efficiënter te werken in de Basis GGZ, maar de winst voor de hele GGZ behalen we met substitutie; mensen vanuit de Specialistische GGZ in de Basis GGZ behandelen.’ Meer substitutie betekent minder wachttijden en meer mensen helpen, tegen lagere kosten.

De kerngroep bespreekt de relatie met de Specialistische GGZ op de eerste bijeenkomst. ‘Basis GGZ tenzij… is wat we als werkwijze nog veel meer moeten onderzoeken’, zegt Bea Tiemens (Indigo en Pro Persona), ‘dat betekent geen inclusiecriteria voor wanneer een cliënt naar de Basis GGZ moet, alleen exclusiecriteria.’

Betere psychologen

In de opleidingen en het onderzoek is er weinig aandacht voor de Basis GGZ. Marleen Heijsteeg (MH Psychologen) richt zich op korter behandelen: ‘Heel gericht behandelen is ook op tijd stoppen en beseffen dat goed meestal goed genoeg is, dat moeten psychologen in de Basis GGZ leren.’ Rob Veldkamp van Mindfit sluit hierop aan: ‘Kortdurend generalistisch behandelen is een specialisme. Dat moeten we op de kaart zetten.’

Online mogelijkheden

De Basis GGZ is geschikt voor online behandelingen, eHealth modules en andere innovaties. ‘Maar hier is financiering voor nodig’, zegt Sebastiaan Baan (Arkin Basis GGZ), ‘anders bestaat er geen mogelijkheid om op te schalen’. De beperking van het aanbod zit niet alleen op de prijs. ‘We moeten meer samenwerken hierin, laten zien wat er wel en niet werkt,’ zegt Roberto Nijenhuis (HSK) hoopvol. Ook de digitale vaardigheden van zorgverleners zijn een uitdaging.

Vervolg

Op de tweede bijeenkomst in de zomer stelt de kerngroep een concreet doel vast en presenteert dit op het 2de Congres Basis GGZ (31 oktober 2019). Wil je op de hoogte blijven? Stuur een mail naar ferry.nagel@kibg.nl met als onderwerp: 2024.

Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2020 geopend

Direct naar het formulier: Aanvraag – Keurmerk Basis GGZ 2020 >

Meer informatie over de normen, criteria, kosten en het proces van het Keurmerk Basis GGZ 2020 vindt u op de pagina: Inzicht geven > Keurmerk Basis GGZ 2020.

Voortzetten Keurmerk voor Keurmerkdragers 2019

Draagt uw praktijk / instelling reeds het Keurmerk Basis GGZ 2019? U ontving op 28 mei 2019 een email over het voortzetten van het Keurmerk. Heeft u deze informatie niet ontvangen? Neem contact op: keurmerk.basisggz@kibg.nl, 085 – 4885 462.

Landelijk netwerk verder op roltrap naar de maan

Op 3 juni wordt er gesproken over onderzoek en innovatie van de GBGGZ, een goed werkklimaat voor behandelaren en hoe in Nederland het paradigma verschuift van specialistische GGZ naar “de Basis GGZ, tenzij”. De roltrap naar de maan wordt gepoetst. Interesse om ook mee te praten in het Landelijk netwerk? Neem contact op: info@kibg.nl.

Over het Landelijke netwerk Basis GGZ

Het Landelijk netwerk Basis GGZ bestaat uit een aantal koplopers in de Basis GGZ, bij gelegenheid aangevuld met wetenschappers en zorgverzekeraars. Binnen het netwerk staan de belangen en doelen van de GBGGZ centraal. Er worden ontwikkelingen en inzichten gedeeld, en er wordt nagedacht over hoe de GBGGZ nog krachtiger en zichbaarder kan worden gemaakt. Het Netwerk staat open voor GBGGZ-aanbieders die mee willen werken aan het behoud van (het gedachtegoed) van de GBGGZ.

Handboek en toetsingskader 2020

Download nu: Handboek Keurmerk Basis GGZ 2020 (pdf)

Het toetsingskader is een bijlage bij het handboek. Het toetsingskader geeft per kwalificatiecriterium meer inzicht over wanneer hier aan wordt voldaan (en wanneer niet). Deze bijlage is ook als aparte download beschikbaar: Toetsingskader Keurmerk 2020 (pdf).

2e Congres Basis GGZ: 31 oktober 2019

In 2018 organiseerden we het eerste Congres Basis GGZ. Het thema: de Basis smaakt naar meer. En dat bleek! Het congres werd zeer goed gewaardeerd. Bovendien waren er veel ideeën voor andere onderwerpen, sprekers en workshops.

Save the date

Op 31 oktober 2019 organiseren we daarom het tweede Congres Basis GGZ. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op de hoogte blijven? Stuur ons deze mail. Jij krijgt dan weer een mail van ons als de inschrijving is geopend. Of hou www.congresbasisggz.nl in de gaten; daar vind je ook foto’s, video’s en presentaties van het congres in 2018.

Project 2024! van start

De ‘Kerngroep 2024’ is gevormd en komt op vrijdag 24 mei voor het eerst samen in Utrecht. Dan stelt de kerngroep ambitieuze én haalbare doelen voor 2024 op, inclusief de resultaten die daarbij horen. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van Keurmerkdragers – dit zijn zowel instellingen als vrijgevestigde GBGGZ-aanbieders.

In de zomer van 2019 presenteert de Kerngroep 2024 het gezamenlijke doel tijdens een bijeenkomst (georganiseerd door Stichting KiBG). Andere Keurmerkdragers en betrokkenen kunnen hier hun feedback op geven. De Kerngroep presenteert het definitieve doel op 31 oktober 2019, tijdens het 2e Congres Basis GGZ. Alle GBGGZ-aanbieders worden uitgenodigd hier aan mee te werken.

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Gezamenlijk doel, individuele invulling

Het doel is gemeenschappelijk – het groepsresultaat telt. Alle aanbieders bepalen zelf hoe ze hieraan meewerken. Stichting KiBG faciliteert het gezamenlijke doel; bijvoorbeeld door inspirerende voorbeelden op te halen van aanbieders die het gemeenschappelijke doel op hun eigen, innovatieve manier nastreven. KiBG organiseert bijeenkomsten die de gelegenheid bieden om kennis te nemen van deze voorbeelden en om ideeën uit te wisselen.

Waarom doen we dit?

1.     De Basis GGZ draagt bij aan de mentale gezondheid van mensen. Het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen neemt toe in Nederland, er zijn bijvoorbeeld meer mensen met depressie, trauma en angst. De Basis GGZ draagt met een concreet doel bij aan het hogere doel; een mentaal gezond Nederland.

2.     Een gemeenschappelijk doel geeft de Basis GGZ richting voor alle verbeteringen, innovaties en samenwerkingen. Alle Basis GGZ-aanbieders, en zeker de keurmerkdragers, zijn continu aan het leren en verbeteren. Met hetzelfde doel is de impact van innovaties op de Basis GGZ veel groter.

3.     De Basis GGZ maakt zijn enorme potentie hiermee waar en is een belangrijk onderdeel van de gezondheid in Nederland. Een relatief nieuwe sector moet zijn nut tonen. De Basis GGZ toont lef en benoemt zijn eigen doel.

Waarom doen keurmerkdragers dit?

Met het Keurmerk Basis GGZ laat een Basis GGZ-aanbieder zien dat hij koploper is. Juist deze koplopers verbeteren zichzelf en hun vakgebied. Samen met andere koplopers pakken ze een voortrekkersrol en leiden de gehele sector naar het gezamenlijke doel.