Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Tijdens de werkconferentie spraken de aanwezige Keurmerkdragers af om gezamenlijk een doel voor de Basis GGZ na te streven. Om dit concreet te maken is afgesproken om over 5 jaar een gezamenlijk doel neer te zetten op het gebied van behandelresultaat, terugval en behandelduur.

Werkgroep 2024 – denkt u mee?

We zoeken Keurmerkdragers die willen helpen om het doel en de resultaten uit te werken en daarvoor plaats willen nemen in de Werkgroep 2024. Meer informatie: Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024 (pdf). Interesse? Geef je snel op via info@kibg.nl.

Concept normen 2020 – wat vindt u ervan?

Download direct het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2020 (beveiligd Word-document)

Naar een cliëntgericht Keurmerk

In het najaar van 2018 zijn we voor de 6e keer gestart met de doorontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ. Wederom konden we rekenen op de betrokkenheid van veel Keurmerkdragers en andere belanghebbenden tijdens ronde tafel bijeenkomsten, individuele gesprekken en de werkconferentie. Door hen is de behoefte uitgesproken en onderstreept om met het Keurmerk de beweging om (nog) meer cliëntgericht te werken te ondersteunen.

Daarom is voor het Keurmerk 2020 gekozen om niet zozeer de onderwerpen te herijken, maar deze vooral te spiegelen naar cliëntbeloften: wat mag de cliënt van een GBGGZ-aanbieder verwachten wanneer deze voldoet aan de normen van het Keurmerk? In het consultatiedocument is dit uitgewerkt.

Wij vragen u om uw mening en concrete verbetersuggesties

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 vindt u in het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2020 (beveiligd Word-document). In het document vindt u per norm een aantal consultatievragen: vragen over bijvoorbeeld de haalbaarheid en het ambitieniveau van de normen en criteria. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden – u geeft alleen reactie op die normen of criteria waar u verbetering wenst en mogelijkheden daartoe ziet. Zo werken we samen aan betere mentale zorg. Uiteraard behandelen we uw reactie zorgvuldig.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 1 maart 2019

Als u uw reacties heeft ingevuld, slaat u de ingevulde versie op. Stuur uw opgeslagen document naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl. Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt in de normen. In april 2019 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2020 gepubliceerd op deze website.

Het Keurmerk gespiegeld – Werkconferentie 2020

Kon u er niet bij zijn en wilt u toch graag een indruk krijgen van de bijeenkomst? Bekijk de sfeerimpressie:

De opbrengst

Alle input is verwerkt tot concept normen, criteria én: cliëntbeloften. Dit ‘concept Keurmerk’ is gepubliceerd als Consultatiedocument – alle belanghebbenden worden uitgenodigd hier feedback op te geven in de schriftelijke consultatie. In april 2019 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2020 gepubliceerd op deze website. In het Verantwoordingsdocument maken we de overwegingen om bepaalde input wel of niet te verwerken transparant.

Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2019 van start

De zelfevaluatie is een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. De contactpersonen van Keurmerkdragers ontvingen op 13 december per mail instructies en inloggegevens voor de Zelfevaluatie 2019. Heeft u niets ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Vul de zelfevaluatie op tijd in

Uiterlijk 31 januari 2019 moet een zelfevaluatie hebben gedaan. Op 14 februari ontvangt u de beoordeling van uw zelfevaluatie. Nog niet gekwalificeerd? Lees in de Keurmerkrapportage goed wat u nog moet doen. Pas uw zelfevaluatie vervolgens aan: dit kan één keer en moet uiterlijk 31 maart gebeuren. U ontvangt op 10 april de beoordeling van uw aangepaste zelfevaluatie. Dient u geen (aangepaste) zelfevaluatie in? Dan wordt het Keurmerk ingetrokken.

Informatie ter voorbereiding en ondersteuning

Ter voorbereiding en ondersteuning is er informatie beschikbaar. In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 vindt u alle normen en kwalificatiecriteria. Een aanvullende toelichting kunt u bekijken en beluisteren in de videoweergave van de presentatie die is gegeven op de informatiebijeenkomsten over het Keurmerk 2019. Onder deze video vindt u over een aantal onderwerpen handvat-documenten met ondersteunende informatie. Deze en meer documenten kunt u, per thema, ook vinden op de pagina’s:

Tot slot zijn in de vragenlijst van de zelfevaluatie bij elk kwalificatiecriterium extra toelichtingen opgenomen. U kunt op hoofdjes klikken om een gesproken toelichting te beluisteren, of op oranje informatie-icoontjes om een toelichting te lezen.

Gekwalificeerd?

Gefeliciteerd! U heeft aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij nemen uw praktijk/instelling op in het Keurmerkregister en stellen zorgverzekeraars op de hoogte.

Videoweergave presentatie Informatiebijeenkomsten

Ga naar de videopresentatie »

Onder de video vindt u de documenten en links waar in de video naar wordt verwezen.

Werkconferentie: hou het Keurmerk Basis GGZ een spiegel voor

Op 24 januari 2019 is de jaarlijkse Werkconferentie. We kijken vooruit naar het Keurmerkjaar 2020. We nodigen u uit om een spiegeling te maken van de normen naar een cliëntbelofte: wat kan een cliënt verwachten van u als Keurmerkdrager op het gebied van eHealth, continu verbeteren en samenwerken?

De dialoog over kwaliteit van zorg vraagt om nuance, discussie en een gedegen reflectie. Het Keurmerk Basis GGZ is een afspiegeling van de ambitie en wensen van het zorgveld. De normen worden jaarlijks bijgesteld. Samen met GBGGZ-aanbieders, cliënten en zorgverzekeraars bepalen we welke aanpassingen en aanscherpingen nodig zijn om aan cliënten te laten zien dat GBGGZ-aanbieders die het Keurmerk Basis GGZ dragen een stap extra doen voor de juiste zorg op het juiste moment.

Wanneer? donderdag 24 januari, 13:00 – 18:00 uur (lunch is inclusief)
Waar? de Spiegeltent, Turfmarkt 51 te Gouda

Aanmelden: www.kibg.nl/werkconferentie

 

Laat uw stem horen

Gebruik uw invloed en laat u inspireren door andere deelnemers. U kunt rekenen op een dynamische en inspirerende bijeenkomst, waarbij er ook uitgebreid de gelegenheid is om met andere Keurmerkdragers ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen. Om u hiervoor in goede conditie te brengen, starten we met een gezamenlijke lunch. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!

Informatiebijeenkomsten Keurmerk Basis GGZ 2019

Meteen aanmelden? Ga naar www.kibg.nl/informatiebijeenkomst 

Om heel 2019 opgenomen te blijven in het keurmerk register, dienen toekomstige keurmerkdragers zich aan het begin van het nieuwe keurmerkjaar te kwalificeren door voor 1 februari 2019 een zelfevaluatie in te dienen. De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst over de geldende normen en kwalificatiecriteria. Deze staan beschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ.

Wat wordt er nu van u verwacht?
Hoe voldoet u aan de gestelde normen?
Hoe werkt de zelfevaluatie die u voor 1 februari 2019 moet indienen?

We weten uit voorgaande jaren dat er veel vragen zijn over het kwalificatieproces; meer dan de helft van alle keurmerkdragers slaagt er niet in om in de eerste zelfevaluatie ronde aan te tonen aan alle normen te voldoen. Om antwoord te geven op alle vragen organiseren wij een aantal informatiebijeenkomsten bij u in de buurt.

Uitnodiging: regionale informatiebijeenkomst Keurmerk Basis GGZ – 10, 11 of 12 december 2018
Kennismaken en informeren ter ondersteuning van het kwalificatieproces 2019.

Datum: Maandag 10 december
Tijd:
18:30 – 20:00 uur
Plaats:
Haarlem – Vooges

Datum: Dinsdag 11 december
Tijd:
18:30 – 20:00 uur
Plaats:
Den Bosch – De Zandkamer

Datum: Woensdag 12 december
Tijd:
18:30 – 20:00 uur
Plaats:
Amersfoort Centraal Station – Seats2Meet

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten via de volgende link:

www.kibg.nl/informatiebijeenkomst 

Schrijf u in vóór 27 november. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, wij verzorgen een eenvoudige broodmaaltijd.

Platform Goede Voorbeelden live!

Meteen naar het platform Goede voorbeelden >>

De goede voorbeelden halen we op uit onder meer de zelfevaluatie voor het Keurmerk Basis GGZ en individuele contacten. Ze zijn uitgewerkt in de vorm van een interview, waarbij op het platform ook de gelegenheid is hierop te reageren.

Het platform is gevuld met de eerste 17 goede voorbeelden. U kunt deze doorzoeken op trefwoord of filteren op thema of onderwerp. Een greep uit de voorbeelden:

Proef meer op het Congres Basis GGZ

Op 29 november 2019 organiseert Stichting KiBG in samenwerking met Arkin Basis GGZ en Mindfit het Congres Basis GGZ. Het programma biedt van 10:00 tot 18:00 uur een proeverij van alles wat de Basis GGZ te bieden heeft. Visionairs, grondleggers, behandelaren, cliënten, beleidsmakers, wetenschappers, verzekeraars… de Basis GGZ wordt vanuit veel verschillende hoeken belicht. Inclusief nog meer goede voorbeelden en tijd om te ontspannen, te delen, te netwerken en te ervaren.

Meer informatie en aanmelden: www.congresbasisggz.nl

Kent of heeft u een goed voorbeeld?

Het verzamelen van voorbeelden gaat continu door. Dus heeft een mooi voorbeeld van een innovatieve of bijzondere werkwijze binnen de GBGGZ? Mail ons op info@kibg.nl.

Congres Basis GGZ geaccrediteerd door NIP, VS Register en FGzPt

Ga naar www.congresbasisggz.nl voor meer informatie en aanmelden >>

Een overzicht van de beroepsgroepen binnen het Verpleegkundig Specialisten (VS) Register waarvoor accreditatiepunten zijn toegekend vindt u op de website van PE-online. Een overzicht van aangevraagde accreditaties:

Accreditatie toegekend:
Verpleegkundig Specialisten Register (voor beroepsgroepen zie hier) – 7 punten
NIP Eerstelijnspsychologie – Eerstelijnspsycholoog Herregistratie – 7 punten
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) – 4 punten

Accreditatie in aanvraag:
NVP – Kwaliteitsregister Psychotherapie

Accreditatie niet toegekend:
Verening EMDR Nederland
Vereniging Cognitieve Gedragstherapie (VGCt)

Meld je nu aan voor het Congres Basis GGZ

Ga naar: www.congresbasisggz.nl/aanmelden. Vul bij aanmelding jouw registratie- of lidnummer(s) in. Je aanwezigheid op het congres wordt bij binnenkomst geregistreerd. De nummers van aanwezige deelnemers worden na afloop van het congres doorgegeven aan de organisaties die accreditatie hebben toegekend. Je ontvangt zelf een deelnamecertificaat.

Op www.congresbasisggz.nl vind je ook meer informatie over het programma: een proeverij van alles wat de Basis GGZ te bieden heeft. Visionairs, grondleggers, behandelaren, cliënten, beleidsmakers, wetenschappers, verzekeraars… de Basis GGZ wordt vanuit veel verschillende hoeken belicht. En er is tijd om te ontspannen, te delen, te netwerken en te ervaren.

 

‘Bij de cliënt aan tafel’ – intiem, open en inspirerend

Uit het verhaal van de oud-cliënten aan tafel werd het belang van lotgenotencontact en normaliseren duidelijk. Evenals de waarde van de betrokkenheid van naasten – wat een van de gasten als ‘naaste van’ nog eens extra kon onderstrepen. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat een GBGGZ-aanbieder kennis heeft van de sociale kaart en zorgprofessionals in de regio. Maar wellicht nog belangrijker: help vooral ook de cliënt om zélf zijn of haar eigen zorg dichtbij te organiseren. De Basis GGZ moet de cliënt ondersteunen om zelf de regie te nemen; hulpmiddelen aanreiken om zelfredzaam te worden en zijn in het bereiken en betrekken van het eigen netwerk.

Meer inspiratie of verder praten? Kom naar het Congres Basis GGZ.

Hoe help je cliënt in het aanspreken van het eigen netwerk? Daarover praten we graag verder tijdens het Congres Basis GGZ op 29 november 2018. Hier zijn diverse verdiepingsblokken met presentaties en werksessies over onder meer Positieve gezondheid, Eigen regie en Innovatie. Meer informatie en aanmelden: www.congresbasisggz.nl.

Platform Goede voorbeelden

Er zijn ook al veel goede voorbeelden die invulling geven aan ‘zorg dichterbij’. Een aantal hiervan presenteren zich op het congres, maar je vindt ze nu ook op het Platform Goede voorbeelden op deze website. Bijvoorbeeld: ‘Samen wachten, samen herstellen – de inzet van ervaringsdeskundigen‘ of ‘Activiteitenregistratie geeft naasten inzicht‘. Of bekijk ze allemaal. Reageren mag, delen ook. En heb je zelf een goed voorbeeld om te delen? We horen het graag: info@kibg.nl.