Eerste kwalificatieronde: 100 gekwalificeerden

Keurmerkdragers die zich kwalificeren tonen met hun toelichting in de zelfevaluatie aan dat zij invulling geven aan belangrijke aspecten die horen bij cliëntgericht handelen en transparantie. Daarnaast hebben ze in de zelfevaluatie laten zien bovengemiddeld zelfkritisch en vooruitstrevend te zijn, waarbij ze pro-actief hun kennis en ervaringen delen met andere partijen in en om de Basis GGZ. Deze gekwalificeerde Keurmerkdragers ontvangen het keurmerkcertificaat en blijven heel 2020 geregistreerd als keurmerkdrager.

‘Herkwalificatie’ – vóór 1 april 2020

De partijen die voor 1 februari een zelfevaluatie indienden maar zich nog niet kwalificeerden ontvingen gerichte feedback. Uit de keurmerkrapportage blijkt op welke punten zij nog actie moeten ondernemen of aanvullingen moeten doen. Vóór 1 april 2020 moeten zij hun zelfevaluatie aanpassen, zodat zij zich alsnog kunnen kwalificeren. Slechts vier keurmerkdragers vulden geen zelfevaluatie in, met als gevolg dat het Keurmerk wordt ingetrokken.

Beoordelingsproces – vier ogen

Stichting KiBG beoordeelt alle zelfevaluaties. Elke zelfevaluatie wordt door twee medewerkers bekeken, zodat we elkaar scherp houden en kunnen overleggen. Per criterium wordt beoordeeld of met de toelichting in de zelfevaluatie voldoende duidelijk is dat en hoe de keurmerkdrager hier invulling aan geeft. We kijken hierbij niet alleen naar het antwoord op de vraag die hier specifiek over gaat – ook antwoorden op andere vragen, het algemene beeld van de zelfevaluatie en zelfs informatie van de website betrekken we hierbij.

Goede voorbeelden

Door de zelfevaluatie komen we elk jaar ook weer op het spoor van nieuwe ‘goede voorbeelden’. Voorbeelden uit de praktijk die vernieuwend, vooruitstrevend of op een andere manier interessant zijn om te delen. Tijdens het beoordelen verzamelen we deze voorbeelden. Na de zelfevaluatie gaan we aan de slag om deze te onderzoeken en te delen, bijvoorbeeld op het platform Goede Voorbeelden en op het Congres Basis GGZ. Zo helpen we aanbieders om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2021

Direct downloaden: Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2021 (pdf)

Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden

Het Keurmerk Basis GGZ 2021 is geïnspireerd op het RVS rapport ‘Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden voor goede zorg’. Er is een slag gemaakt om het Keurmerk bij te laten dragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren. Meer dan 70 betrokkenen in en om de GBGGZ leverden daartoe al hun input tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, in gesprekken en tijdens de werkconferentie.

De dialoog als onderdeel van het Keurmerk(proces)

In het (concept) Keurmerk 2021 heeft de dialoog tussen keurmerkdragers, gericht op onderling leren en verbeteren, een plek gekregen in het kwalificatieproces. Inhoudelijk is een beperkt aantal, maar essentiële, wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben vooral betrekking op normen 4 en 6, waarbij een slag wordt gemaakt om de dialoog tussen keurmerkdragers meer mogelijk te maken.

Komt de ambitie om het Keurmerk Basis GGZ 2021 (beter) bij te laten dragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren voldoende duidelijk naar voren in dit concept Keurmerk Basis GGZ 2021? We nodigen je van harte uit om jouw reactie te geven.

Stuur on jouw mening en verbetersuggesties (vóór maandag 2 maart 2020)

In het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2021 (pdf) vind je per onderdeel een aantal consultatievragen. Daar waar je een mening hebt kan je deze kwijt in je reactie op de vragen – je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. In de tekst van het document kan je geen wijzigingen aanbrengen.

Heb je jouw opmerkingen gemaakt? Sla de ingevulde versie op en stuur deze vóór maandag 2 maart naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl. Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt. In april 2020 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2021 gepubliceerd op deze site.

Volop dialoog tijdens de Werkconferentie Keurmerk 2021

Na de inspirerende aftrap van Jan Kremer, raadslid van de RVS en voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland, gingen deelnemers actief aan de slag met de thema’s ‘leren en verbeteren’ en ‘dialoog’ in het Keurmerk. Daarna was er nog de gelegenheid om de inhoud van de normen te bespreken.

De video hieronder geeft een sfeerimpressie. Het resultaat? Zie: Schriftelijke consultatie Keurmerk 2021 (nieuwsbericht).

Online therapie opschalen? “We moeten allemaal aan de slag”

Joris Arts van (Disofa) vertelt waarom beeldbellen de meest persoonlijke zorg is: “Je hebt als cliënt alleen contact met je behandelaar en met niemand anders.” Bart Schrieken (Interapy) vertelt hoe online therapie ook kan zonder je behandelaar ooit te zien, en toch persoonlijk. Lees het goede voorbeeld artikel voor meer informatie over DiSofa en Interapy.

Geen blended

“Waarom 100% online, via beeldbellen of opdrachten, en geen blended vorm?”, wil een bezoeker weten. Bart is hierin stellig: “richt je op de werkende elementen van therapie. De gekozen vorm, zoals face-to-face of online, komt hierna. Maar welke vorm je ook kiest, ga daar dan helemaal voor en hanteer geen hulpmiddelen door elkaar heen.”

Joris vult aan: “Maak de keuze voor de cliënt ook duidelijk. Wij zijn heel duidelijk in ons aanbod. Als je voor DiSofa kiest doe je alles via beeldbellen.” Weten dat er één aanbod is waar je als cliënt mee te maken hebt geeft rust.

Instelling en vrijgevestigde

Max Ernst GGZ, Lentis en GGNet zijn aanwezig omdat ze online klinieken opstarten. “Ik kom vooral om de verschillen tussen deze vormen van therapie te begrijpen”, zegt een deelnemer. Wat al snel duidelijk is; de innovatie die online therapie is vereist een sociale en culturele verandering binnen de organisaties. De technische verandering is een klein onderdeel.

Voor vrijgevestigden lijkt de overstap naar een online kliniek aantrekkelijk, maar ze vragen zich af in hoeverre online therapie wordt vergoed. De ervaringen van aanwezige instellingen is juist dat zorgverzekeraars heel positief zijn over online behandelingen.

Opschalen

Online therapie is in de Basis GGZ begonnen. Het aanbod past goed bij de flexibiliteit en zelfregie van de Basis GGZ. Hoe schalen we op?

“De cliënt moet het gaan eisen, maar hiervoor moeten ze het wel weten,” ziet Joris in. Bart legt de verantwoordelijk ook bij de behandelaren: “Behandelaren lijken ook nog wat koudwatervrees te hebben. Als meer behandelaren beschikbare hulpmiddelen omarmen versnelt dat het opschalen.”

Conclusie van de avond: we moeten allemaal aan de slag. We moeten als cliënten, behandelaren, zorgverzekeraars en alles er omheen samenwerken om verschillende vormen van therapie, waaronder online vormen, die passen bij de diversiteit van cliënten, beter en meer te hanteren. Zo maken we samen de zorg voor cliënten beter.

Ook ervaringen uitwisselen of een collega spreken over online behandelingen? De deelnemers van dit Basis GGZ Café houden contact met elkaar via e-mail. Wil je hier ook aan worden toegevoegd? Stuur dan een mail naar info@kibg.nl.

Webinar zelfevaluatie 2020

Datum: donderdag 16 januari
Tijd: 16:00 – 17:00 uur

Aanmelden: https://kibg.webinargeek.com/webinar-zelfevaluatie-2020-1601

Je bekijkt de webinar via je eigen laptop, tablet of telefoon waar het jou uitkomt. Het enige wat je nodig hebt is een beeldscherm en geluid. Tijdens de webinar op 16 januari is er een live chat beschikbaar, waarin je direct je vragen kunt stellen. Medewerkers van Stichting KiBG zijn op dat moment beschikbaar om vragen in de chat waar mogelijk meteen te beantwoorden.

Webinar ‘on demand’

‘De webinar is ook direct te bekijken, wanneer je wilt. Er is dan geen live chat beschikbaar, maar je kan eventuele vragen wel stellen in de vragenbox naast het webinarscherm. Deze vragen worden op een later moment per email of telefonisch beantwoord. Toegang tot dit ‘webinar on demand’ krijg je via deze link: https://kibg.webinargeek.com/webinar-zelfevaluatie-2020-on-demand

Vacature: projectleider inspireren

Als Projectleider Inspireren ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het Congres Basis GGZ en voor andere inspirerende projecten voor GGZ aanbieders, zoals bijvoorbeeld het ophalen en delen van goede voorbeelden en het faciliteren van het netwerk: ‘de Basis GGZ, tenzij’. Je ziet kansen voor nieuwe initiatieven die de kwaliteit van de Basis GGZ verbeteren.

Ben jij iemand die mensen weet samen te brengen, te verbinden en te motiveren om samen verder te komen? Bekijk dan onze vacature: Projectleider Inspireren (32-40 uur, Leiden)

Start Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2020

Vul de zelfevaluatie op tijd in

Na de opening van het portaal op 12 december 2019 hebben Keurmerkdragers 1,5 maand de tijd om de zelfevaluatie in te vullen. Uiterlijk 31 januari 2020 moet er een zelfevaluatie zijn ingezonden. Deze wordt beoordeeld door Stichting KiBG – iedereen ontvangt op 14 februari de uitslag. Nog niet gekwalificeerd? Je ontvangt een Keurmerkrapportage waarin staat wat je nog moet doen. Je kunt de zelfevaluatie daarna één keer aanpassen (uiterlijk 31 maart).

Informatie & uitleg: de Keurmerkwijzer

Ter voorbereiding en ondersteuning is er de Keurmerkwijzer 2020. In de Keurmerkwijzer 2020 vind je per norm de vragen die in de zelfevaluatie worden gesteld, een gesproken uitleg en aanvullende informatie. Je vindt de Keurmerkwijzer op: keurmerkwijzer.kibg.nl.

Ga in dialoog tijdens de werkconferentie Keurmerk 2021

Datum: vrijdag 24 januari 2020
Tijd: 09.30 – 14.30
Locatie: Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht

Aanmelden: www.kibg.nl/werkconferentie


Doorontwikkeling Keurmerk Basis GGZ: anders verantwoorden

De dialoog is essentieel in de ontwikkeling van goede zorg en verantwoording, zo stelt ook de RVS (Raad van Volksgezondheid en Samenleving) in het rapport ‘Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg‘. Het Keurmerk Basis GGZ is ook een vorm van verantwoorden – we pakken het advies van de RVS dan ook graag op. In de ontwikkeling van het Keurmerk 2021 stellen we ons de vraag: hoe kan het Keurmerk Basis GGZ bijdragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren?

Ga op vrijdag 24 januari 2020 in dialoog

Dat doen we op een locatie waar vertrouwen hoog in het vaandel staat: een 19de eeuwse kerk op de Boothstraat 7 in Utrecht. Jan Kremer, raadslid van de RVS en voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland, zorgt met een inspirerende aftrap dat het gedachtegoed van ‘anders verantwoorden’ ons helder voor ogen staat. Daarna gaan we graag met jou, andere GBGGZ-aanbieders, cliënten en zorgverzekeraars in gesprek en aan de slag. We kijken met name naar het kwalificatieproces van het Keurmerk maar laten ook ruimte voor inhoudelijke doorontwikkeling van de keurmerknormen.

Meld je nu aan

Je kunt rekenen op een dynamische en inspirerende bijeenkomst, waar ruim de gelegenheid is om met andere Keurmerkdragers ideeën, ervaringen en kennis uit te wisselen. Meld je nu aan via www.kibg.nl/werkconferentie.

Zelfevaluatie 2020: bereid je voor met de Keurmerkwijzer

Keurmerkdragers moeten in de kwalificatieperiode aantonen aan alle normen invulling te geven middels een zelfevaluatie. De zelfevaluatie is een digitale vragenlijst met vragen over de normen en criteria van 2020.

Ga direct naar de Keurmerkwijzer >

Keurmerkwijzer
De Keurmerkwijzer helpt je bij het voorbereiden op en invullen van de zelfevaluatie. In de Keurmerkwijzer vind je de 6 normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020. Per norm zie je de cliëntbelofte (‘wat mag de cliënt verwachten van een Keurmerkdrager die invulling geef aan deze norm’) met daarbij een gesproken uitleg.

Per cliëntbelofte kan je de kwalificatiecriteria inzien en de vragen die hierover in de zelfevaluatie worden gesteld. Bij een aantal normen is aanvullende informatie beschikbaar in de vorm van een handvatdocument, een website of veelgestelde vragen.

Zelfevaluatie opent op donderdag 12 december
Op donderdag 12 december ontvangen de contactpersonen van alle Keurmerkdragers in 2020 een uitnodiging om de zelfevaluatie in te vullen. Uiterlijk 31 januari 2020 moet een eerste zelfevaluatie zijn ingediend. Na de beoordeling is er – indien nodig – tot 1 april 2020 de gelegenheid om actie te ondernemen en, éénmalig, een aangepaste zelfevaluatie in te dienen.

Het kwalificatieproces en alle normen, cliëntbeloften en criteria staan ook beschreven in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2020.

Basis GGZ café: online therapie, de beste verbinding?

Datum & tijd: dinsdag 14 januari, 16:30 – 18:30 uur (inloop vanaf 16:00 uur)
Locatie: Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100, 3812 ED te Amersfoort
Doelgroep: iedereen die kennis wil uitwisselen over online behandelen in de generalistische ggz

Aanmelden: www.kibg.nl/basisggzcafe
Kosten:
geen


Therapie volgen in het gemak van je eigen omgeving, op een moment dat het jou uitkomt. Er zijn genoeg voordelen van online behandelen voor de cliënt. En als behandelaar? Jij deelt je eigen tijd in. Er kan flexibeler worden gewerkt. Er is evidence dat online behandelen effectief is en iedereen die het probeert heeft een goede ervaring. De techniek is er klaar voor…

Maar: nog niet 1% van de cliënten wordt online behandeld. Waarom? Wat houdt cliënten en behandelaren tegen om voor online behandelingen te kiezen?

Lees ook: Zit jij nog in de behandelkamer? Drie pioniers in online behandelen vertellen over hun ervaringen >

14 januari: ervaringen delen over online behandelen

Het thema ‘Online therapie’ staat centraal tijdens Basis GGZ-café op dinsdag 14 januari in Amersfoort. Onder andere DiSofa en Onlinepsycholoog.nl delen hun ervaringen. Je hoort van collega’s in de generalistische ggz waarom zij wel, of juist nog niet, online behandelen. Aan het einde van het café heb je door gesprekken met collega’s meer geleerd over online behandelen.

Aanmelden voor het café doe je via: www.kibg.nl/basisggzcafe. Heb jij ervaring met of ideeën over online behandelen die je wilt delen? Wij horen het graag: info@kibg.nl.

Volgende cafés

Komt 14 januari niet uit? De volgende Basis GGZ-cafés zijn op maandag 16 maart en vrijdag 15 mei 2020. Blijf via www.kibg.nl op de hoogte of meld je aan voor onze nieuwsbrief.


Het Basis GGZ-café
Ideeën uitwisselen en samenwerken in de Basis GGZ? Daar is het Basis GGZ-café voor bedoeld. Iedereen die de mentale zorg een warm hart toedraagt is van harte welkom. Ontmoet collega’s aan de toog, wissel ideeën uit, of maak nieuwe plannen op een bierviltje. Het Basis GGZ-café vindt ongeveer eens per kwartaal plaats, op verschillende locaties in het land. Per keer staat er één thema centraal. In dit café ontmoet je gelijkgestemden en tegendraadse zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars.