Mooie initiatieven binnen de GGZ in Corona-tijd

De maatregelen rondom de Coronacrisis hebben ook impact op de GGZ en iedereen die te maken heeft met psychische klachten. Koningin Maxima bemoedigde stak de gehele GGZ een hart onder de riem toen zij op 20 maart met MIND belde. Zij toonde zich erg betrokken bij de GGZ; zowel bij degenen die hulp nodig hebben als bij alle professionals die nu keihard werken aan alternatieve vormen van zorg en ondersteuning.

Stichting KiBG is ervan overtuigd dat we elkaar in deze tijd kunnen inspireren en verder helpen door het delen van goede voorbeelden. Bijvoorbeeld: de ‘Huiskamer van MIND’, handige overzichten van opties voor beeldbellen en online masterclasses over behandelen met eHealth.

Naast deze goede voorbeelden, verzamelen we ook richtlijnen en beleidsregels die van toepassing zijn op de GGZ in tijden van Corona. Deze goede voorbeelden van en voor professionals zorgen er in deze tijden voor dat we samen sterk staan.

Bekijk alle voorbeelden op de pagina: GGZ in tijden van Corona >

Normen Keurmerk 2021 bekend

Net als ieder jaar zijn alle keurmerkdragers uitgenodigd om mee te denken over wenselijke veranderingen aan het Keurmerk Basis GGZ. Meer dan 75 professionals, waaronder GBGGZ-aanbieders, cliëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars, hebben hun bijdrage geleverd.

Download nu: Keurmerk Basis GGZ 2021 – Normen en criteria (pdf)

Anders verantwoorden
De doorontwikkeling van het Keurmerk 2020 naar het Keurmerk Basis GGZ 2021 is geïnspireerd op het RVS rapport ‘Blijk van vertrouwen’. Dit beschrijft hoe verantwoorden bij kan dragen aan de kwaliteit van zorg. Het Keurmerk Basis GGZ is ook een vorm van verantwoorden. Met de grondbeginselen uit het adviesrapport heeft Stichting KiBG, samen met alle deelnemers het Keurmerk kunnen ontwikkelen tot een vorm die bijdraagt aan een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren.

De dialoog als onderdeel van het keurmerkproces
Concreet wordt dit vormgegeven door de implementatie van de dialoog. In het Keurmerk 2021 wordt op meerdere plekken gesproken over ‘de dialoog’. Het doel van de dialoog is om zelfreflectie te stimuleren, te leren van elkaars verhalen en te verbeteren. Welke verschillende vormen van dialoog mogelijk zijn? Dat lees je in het document: Keurmerk Basis GGZ 2021 – Normen en criteria (pdf).

“Het doel van de dialoog is niet om een foto te maken van het verleden maar om met elkaar een film te maken van de toekomst.” – Jan Kremer (RVS) tijdens de werkconferentie

Inhoudelijke wijzigingen
De input tijdens het consultatietraject heeft geleid tot een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen. Het Keurmerk 2021 bestaat uit 6 normen, waarvan een aantal hetzelfde zijn gebleven en een aantal zijn aangepast ten opzichte van 2020. Een document met alle overwegingen en wijzigingen wordt later gepubliceerd.

Corona-crisis: uitstel deadline aanpassen zelfevaluatie

Wat een bijzondere tijd. De impact van het Coronavirus is enorm. Het is een grote uitdaging de zorg aan cliënten zo goed mogelijk in te richten, naast andere aanpassingen die er gevraagd worden in de thuissituatie – daar gaat nu alle aandacht naar uit.

Deadline aanpassen zelfevaluatie uitgesteld

Partijen die zich in de eerste ronde nog niet kwalificeerden voor het Keurmerk, moesten vóór 1 april een aangepaste zelfevaluatie indienen. Met de recente ontwikkelingen hebben wij er echter begrip voor als deze datum niet haalbaar is. We verruimen de deadline met een maand. De nieuwe deadline is 30 april – de eerder gestelde deadline van 31 maart komt te vervallen.

Zelfevaluatie wel / al aangepast?

Lukt het u toch vóór 1 april uw aangepaste zelfevaluatie in te dienen, of heeft u dat al gedaan? Heel fijn. U krijgt zoals beloofd op 14 april de uitslag van de beoordeling. Stuurt u in april uw aangepaste zelfevaluatie in, dan beoordelen we deze zo snel mogelijk en ontvangt u uiterlijk 15 mei bericht.

We zijn gewoon bereikbaar

Het bureau van Stichting KiBG blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar zoals gewoonlijk: 085 – 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl. Aarzel niet om contact met ons op te nemen, we helpen u ook in deze tijd heel graag verder!

We wensen alle partijen veel sterkte en wijsheid in deze hectische tijd.

Eerste kwalificatieronde: 100 gekwalificeerden

Keurmerkdragers die zich kwalificeren tonen met hun toelichting in de zelfevaluatie aan dat zij invulling geven aan belangrijke aspecten die horen bij cliëntgericht handelen en transparantie. Daarnaast hebben ze in de zelfevaluatie laten zien bovengemiddeld zelfkritisch en vooruitstrevend te zijn, waarbij ze pro-actief hun kennis en ervaringen delen met andere partijen in en om de Basis GGZ. Deze gekwalificeerde Keurmerkdragers ontvangen het keurmerkcertificaat en blijven heel 2020 geregistreerd als keurmerkdrager.

‘Herkwalificatie’ – vóór 1 april 2020

De partijen die voor 1 februari een zelfevaluatie indienden maar zich nog niet kwalificeerden ontvingen gerichte feedback. Uit de keurmerkrapportage blijkt op welke punten zij nog actie moeten ondernemen of aanvullingen moeten doen. Vóór 1 april 2020 moeten zij hun zelfevaluatie aanpassen, zodat zij zich alsnog kunnen kwalificeren. Slechts vier keurmerkdragers vulden geen zelfevaluatie in, met als gevolg dat het Keurmerk wordt ingetrokken.

Beoordelingsproces – vier ogen

Stichting KiBG beoordeelt alle zelfevaluaties. Elke zelfevaluatie wordt door twee medewerkers bekeken, zodat we elkaar scherp houden en kunnen overleggen. Per criterium wordt beoordeeld of met de toelichting in de zelfevaluatie voldoende duidelijk is dat en hoe de keurmerkdrager hier invulling aan geeft. We kijken hierbij niet alleen naar het antwoord op de vraag die hier specifiek over gaat – ook antwoorden op andere vragen, het algemene beeld van de zelfevaluatie en zelfs informatie van de website betrekken we hierbij.

Goede voorbeelden

Door de zelfevaluatie komen we elk jaar ook weer op het spoor van nieuwe ‘goede voorbeelden’. Voorbeelden uit de praktijk die vernieuwend, vooruitstrevend of op een andere manier interessant zijn om te delen. Tijdens het beoordelen verzamelen we deze voorbeelden. Na de zelfevaluatie gaan we aan de slag om deze te onderzoeken en te delen, bijvoorbeeld op het platform Goede Voorbeelden en op het Congres Basis GGZ. Zo helpen we aanbieders om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2021

Direct downloaden: Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2021 (pdf)

Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden

Het Keurmerk Basis GGZ 2021 is geïnspireerd op het RVS rapport ‘Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden voor goede zorg’. Er is een slag gemaakt om het Keurmerk bij te laten dragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren. Meer dan 70 betrokkenen in en om de GBGGZ leverden daartoe al hun input tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, in gesprekken en tijdens de werkconferentie.

De dialoog als onderdeel van het Keurmerk(proces)

In het (concept) Keurmerk 2021 heeft de dialoog tussen keurmerkdragers, gericht op onderling leren en verbeteren, een plek gekregen in het kwalificatieproces. Inhoudelijk is een beperkt aantal, maar essentiële, wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben vooral betrekking op normen 4 en 6, waarbij een slag wordt gemaakt om de dialoog tussen keurmerkdragers meer mogelijk te maken.

Komt de ambitie om het Keurmerk Basis GGZ 2021 (beter) bij te laten dragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren voldoende duidelijk naar voren in dit concept Keurmerk Basis GGZ 2021? We nodigen je van harte uit om jouw reactie te geven.

Stuur ons jouw mening en verbetersuggesties (vóór maandag 2 maart 2020)

In het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2021 (pdf) vind je per onderdeel een aantal consultatievragen. Daar waar je een mening hebt kan je deze kwijt in je reactie op de vragen – je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. In de tekst van het document kan je geen wijzigingen aanbrengen.

Heb je jouw opmerkingen gemaakt? Sla de ingevulde versie op en stuur deze vóór maandag 2 maart naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl. Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt. In april 2020 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2021 gepubliceerd op deze site.

Volop dialoog tijdens de Werkconferentie Keurmerk 2021

Na de inspirerende aftrap van Jan Kremer, raadslid van de RVS en voorzitter van de kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland, gingen deelnemers actief aan de slag met de thema’s ‘leren en verbeteren’ en ‘dialoog’ in het Keurmerk. Daarna was er nog de gelegenheid om de inhoud van de normen te bespreken.

De video hieronder geeft een sfeerimpressie. Het resultaat? Zie: Schriftelijke consultatie Keurmerk 2021 (nieuwsbericht).

Gezamenlijke missie: de Basis GGZ, tenzij…

De missie

De gezamenlijke missie is: vanaf 2024 start iedereen met een mentale hulpvraag in de GBGGZ, tenzij het duidelijk is dat een behandelaar in de Basis GGZ niet in staat is de hulpvraag te beantwoorden. Lees de hele missie in het document De gezamenlijke missie van de Generalistische Basis GGZ (pdf)

Waarom?

Binnen de GBGGZ kunnen meer mensen in kortere tijd geholpen worden. Deelnemers aan de missie zijn ervan overtuigd dat kortdurend behandelen in de Basis GGZ het beste is voor de meeste mensen met een mentale hulpvraag. Door het potentieel van de GBGGZ te benutten leveren we een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een gezonde GGZ.

Hoe?

Een kerngroep gaat aan de slag met de eerste vervolgstappen. Elke deelnemer brengt in kaart waar hij nu staat met ‘de Basis GGZ, tenzij’ en wat de volgende stap is. Ieder zet zo stappen in een eigen tempo. We delen ervaringen en gaan zo samen een proces in waarin we leren van elkaar. Barrières bespreken we en lossen we op het laagst mogelijk niveau op – lokaal waar het kan, nationaal waar het moet. En alles wat ertussen in zit. Think big, act small.

Geïnteresseerden buiten de kerngroep houden we op de hoogte van wat de kerngroep doet. We delen wat de deelnemers in de kerngroep doen aan ‘de Basis GGZ, tenzij’ en vragen om ervaringen van anderen. Daarmee beogen we ook partijen buiten de kerngroep te inspireren om hun eigen leerproces in te gaan en stappen te zetten.

Meer weten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via een bericht naar info@kibg.nl met als onderwerp ‘Missie’.

Online therapie opschalen? “We moeten allemaal aan de slag”

Joris Arts (Disofa) vertelt waarom beeldbellen de meest persoonlijke zorg is: “Je hebt als cliënt alleen contact met je behandelaar en met niemand anders.” Bart Schrieken (Interapy) vertelt hoe online therapie ook kan zonder je behandelaar ooit te zien, en toch persoonlijk. Lees het goede voorbeeld artikel voor meer informatie over DiSofa en Interapy.

Geen blended

“Waarom 100% online, via beeldbellen of opdrachten, en geen blended vorm?”, wil een bezoeker weten. Bart is hierin stellig: “richt je op de werkende elementen van therapie. De gekozen vorm, zoals face-to-face of online, komt hierna. Maar welke vorm je ook kiest, ga daar dan helemaal voor en hanteer geen hulpmiddelen door elkaar heen.”

Joris vult aan: “Maak de keuze voor de cliënt ook duidelijk. Wij zijn heel duidelijk in ons aanbod. Als je voor DiSofa kiest doe je alles via beeldbellen.” Weten dat er één aanbod is waar je als cliënt mee te maken hebt geeft rust.

Instelling en vrijgevestigde

Max Ernst GGZ, Lentis en GGNet zijn aanwezig omdat ze online klinieken opstarten. “Ik kom vooral om de verschillen tussen deze vormen van therapie te begrijpen”, zegt een deelnemer. Wat al snel duidelijk is; de innovatie die online therapie is vereist een sociale en culturele verandering binnen de organisaties. De technische verandering is een klein onderdeel.

Voor vrijgevestigden lijkt de overstap naar een online kliniek aantrekkelijk, maar ze vragen zich af in hoeverre online therapie wordt vergoed. De ervaringen van aanwezige instellingen is juist dat zorgverzekeraars heel positief zijn over online behandelingen.

Opschalen

Online therapie is in de Basis GGZ begonnen. Het aanbod past goed bij de flexibiliteit en zelfregie van de Basis GGZ. Hoe schalen we op?

“De cliënt moet het gaan eisen, maar hiervoor moeten ze het wel weten,” ziet Joris in. Bart legt de verantwoordelijk ook bij de behandelaren: “Behandelaren lijken ook nog wat koudwatervrees te hebben. Als meer behandelaren beschikbare hulpmiddelen omarmen versnelt dat het opschalen.”

Conclusie van de avond: we moeten allemaal aan de slag. We moeten als cliënten, behandelaren, zorgverzekeraars en alles er omheen samenwerken om verschillende vormen van therapie, waaronder online vormen, die passen bij de diversiteit van cliënten, beter en meer te hanteren. Zo maken we samen de zorg voor cliënten beter.

Ook ervaringen uitwisselen of een collega spreken over online behandelingen? De deelnemers van dit Basis GGZ Café houden contact met elkaar via e-mail. Wil je hier ook aan worden toegevoegd? Stuur dan een mail naar info@kibg.nl.

Webinar zelfevaluatie 2020

Datum: donderdag 16 januari
Tijd: 16:00 – 17:00 uur

Aanmelden: https://kibg.webinargeek.com/webinar-zelfevaluatie-2020-1601

Je bekijkt de webinar via je eigen laptop, tablet of telefoon waar het jou uitkomt. Het enige wat je nodig hebt is een beeldscherm en geluid. Tijdens de webinar op 16 januari is er een live chat beschikbaar, waarin je direct je vragen kunt stellen. Medewerkers van Stichting KiBG zijn op dat moment beschikbaar om vragen in de chat waar mogelijk meteen te beantwoorden.

Webinar ‘on demand’

‘De webinar is ook direct te bekijken, wanneer je wilt. Er is dan geen live chat beschikbaar, maar je kan eventuele vragen wel stellen in de vragenbox naast het webinarscherm. Deze vragen worden op een later moment per email of telefonisch beantwoord. Toegang tot dit ‘webinar on demand’ krijg je via deze link: https://kibg.webinargeek.com/webinar-zelfevaluatie-2020-on-demand

Start Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2020

Vul de zelfevaluatie op tijd in

Na de opening van het portaal op 12 december 2019 hebben Keurmerkdragers 1,5 maand de tijd om de zelfevaluatie in te vullen. Uiterlijk 31 januari 2020 moet er een zelfevaluatie zijn ingezonden. Deze wordt beoordeeld door Stichting KiBG – iedereen ontvangt op 14 februari de uitslag. Nog niet gekwalificeerd? Je ontvangt een Keurmerkrapportage waarin staat wat je nog moet doen. Je kunt de zelfevaluatie daarna één keer aanpassen (uiterlijk 31 maart).

Informatie & uitleg: de Keurmerkwijzer

Ter voorbereiding en ondersteuning is er de Keurmerkwijzer 2020. In de Keurmerkwijzer 2020 vind je per norm de vragen die in de zelfevaluatie worden gesteld, een gesproken uitleg en aanvullende informatie. Je vindt de Keurmerkwijzer op: keurmerkwijzer.kibg.nl.