Keynotes Congres Basis GGZ 2018 bekend

Van grondleggers en beleidsmakers tot behandelaren en cliënten – het congres biedt een complete proeverij. Voor meer informatie over het congres, het programma en het aanmeldformulier: ga naar www.congresbasisggz.nl of bekijk de uitnodiging.

Suggesties?

Er wordt nog aan het programma gewerkt. Wil je zelf een sessie verzorgen die past in één van de blokken of heb je suggesties? We staan open voor ideeën – neem contact op via congres@kibg.nl.

 

 

Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2019 geopend

U vraagt het keurmerk aan met het digitale aanvraagformulier. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier ontvangt u direct een overeenkomst die u digitaal kunt ondertekenen. Na ondertekening is uw aanvraag compleet. De ondertekende overeenkomst kunt u ook gebruiken in uw contacten met zorgverzekeraars, ter bevestiging van deelname aan het keurmerk in 2019.

Bent u al keurmerkdrager, maar heeft u nog geen e-mail ontvangen over het voortzetten van het Keurmerk in 2019? Neem contact op: 085 – 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Keurmerk Basis GGZ 2019

Meer informatie over de normen, criteria, kosten en het proces van het Keurmerk Basis GGZ 2019 vindt u op de pagina: Inzicht geven > Keurmerk Basis GGZ 2019.

 

Aanmelding Congres Basis GGZ geopend!

Wat? Congres Basis GGZ 2018
Waar? De Fabrique, Utrecht
Wat? Een dag vol inspiratie, ontmoeting, succesverhalen, unieke samenwerkingen, leermomenten, innovaties, onderzoeken en dialoog – van, over en in de Basis GGZ

Meer informatie en aanmelden => www.congresbasisggz.nl

De Basis smaakt naar meer!
De Basis GGZ bestaat vijf jaar. Een essentieel zorgaanbod met een eigen vorm van behandelen, intensieve samenwerking tussen cliënt en behandelaren en veel aandacht voor vernieuwing. Professionals kijken verder dan de behandelkamer en de psychologie, waarbij positieve, duurzame gezondheid centraal staat.

Proef de smaken van de Basis GGZ – ontmoeten, leren, inspireren
29 november 2018, De Fabrique (Utrecht)

Jij komt toch ook? Meld je nu aan >>

 

Menzis sluit aan bij Stichting KiBG

Menzis ziet de activiteiten van Stichting KiBG als een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ.

Bas van Riet Paap (manager GGZ bij Menzis): “We vinden het van groot belang om samen met alle betrokken partijen de dialoog te voeren over continue verbetering van de kwaliteit in de Basis GGZ. Door deze dialoog op landelijk niveau te voeren, dragen we bij aan een meer uniforme koers om de Basis GGZ in haar kracht te zetten”.

Stichting KiBG verbindt betrokken partijen en faciliteert binnen de Basis GGZ een constructieve dialoog op basis van inhoud, gericht op kwaliteit en doelmatigheid. Dat sluit goed aan op de stappen die Menzis zet om ook binnen de Basis GGZ sámen te komen tot waardegerichte, toekomstbestendige zorg.

Breder, efficiënter en effectiever

Menzis is de vierde betrokken zorgverzekeraar, naast CZ, VGZ en Zilveren Kruis. De toetreding betekent voor Stichting KiBG een belangrijke volgende impuls: de dialoog kan nu nog breder, efficiënter en effectiever worden gevoerd. Menzis neemt plaats in het bestuur van Stichting KiBG. Het Keurmerk Basis GGZ is onderdeel van het Inkoopbeleid GGZ 2019.

Eindstand Kwalificatie 2018: 266 keurmerkdragers en veel mooie voorbeelden

Op 1 januari 2018 stonden 314 GBGGZ-aanbieders geregistreerd als keurmerkdrager. De 266 aanbieders die met de zelfevaluatie tijdig aannemelijk maakten dat zij aan alle normen en criteria invulling geven, ontvingen het keurmerkcertificaat en blijven heel 2018 geregistreerd als keurmerkdrager.

Bij de overige 48 GBGGZ-aanbieders is het keurmerk ingetrokken omdat zij zich niet (tijdig) kwalificeerden, of is in overleg besloten het proces te annuleren. Het Keurmerkregister geeft een actueel overzicht van alle keurmerkdragers.

Inspirerende voorbeelden

Het keurmerk heeft in 2018 een meer inspirerend karakter heeft gekregen. In de zelfevaluatie werd vooral gevraagd naar de eigen wijze waarop keurmerkdragers aan diverse aspecten invulling geven.

Dat leverde veel mooie voorbeelden op die ook andere GBGGZ-aanbieders kunnen inspireren. Voorbeelden die het delen waard zijn – en dat gaan we dus ook doen. Nieuwsgierig? Hou deze website en de nieuwsbrief in de gaten!

Keurmerk Basis GGZ 2019: normen, criteria en verantwoording

Meer dan 60 professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens ronde tafel bijeenkomsten, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie hun kennis en kunde gedeeld. De normen van het Keurmerk Basis GGZ 2018 zijn kritisch bekeken en besproken. Op basis van alle input hebben de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 hun vorm en inhoud gekregen.

Download nu: Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)

Nieuw: thema Transparantie

Het Keurmerk in 2019 omvat de vertrouwde thema’s Cliëntgericht handelen en Innoveren & Continu verbeteren. Het thema Samenwerken is vervangen door het thema Transparantie. De normen en criteria zijn aangescherpt, waarbij een volgende stap is gezet in het ‘vonkend’ maken hiervan.

Overwegingen

Tijdens het consultatietraject is alle input zorgvuldig besproken en afgewogen. Een nader toelichting op het proces en de overwegingen vindt u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf). In het verlengde hiervan optimaliseren we het proces van aanmelding en kwalificatie. Vanaf 1 juni 2018 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2019 aanvragen – alle benodigde informatie wordt voor die tijd gepubliceerd.

Zelfevaluatie 2018: de tijd dringt!

U bereikt de zelfevaluatie via www.kibg.nl/zelfevaluatie2018. De inloggegevens en instructies hiervoor ontving u, of de contactpersoon van uw organisatie, op 14 december 2017 per mail. Niet ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Na het insturen van uw zelfevaluatie ontvangt u binnen 2 weken feedback
Heeft u zich nog niet gekwalificeerd, dan ontvangt u een Keurmerkrapportage met concrete verbeterpunten. U kun uw zelfevaluatie vervolgens tot 31 maart 2018 éénmalig aanpassen. Ná 31 maart 2018 is er geen gelegenheid meer om uw zelfevaluatie in te vullen, aan te vullen of aan te passen!

Checklist kwalificatie
Wilt u vooraf inzicht krijgen in wat de zelfevaluatie van u vraagt? Bekijk de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018. De normen en criteria 2018 vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018. Achtergrondinformatie en behulpzame links zijn per thema van het Keurmerk beschikbaar:

Gekwalificeerd?
Als u zich heeft gekwalificeerd, heeft u aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij geven in het Keurmerkregister aan dat uw praktijk/instelling gekwalificeerd is voor het Keurmerk 2018 en stellen zorgverzekeraars op de hoogte.

Kwalificeert u zich niet vóór 1 april 2018? Dan wordt het Keurmerk ingetrokken – uw praktijk/instelling wordt uit het Keurmerkregister verwijderd.

De term ‘organisatie’ wordt hier gebruikt, waarmee zowel vrijgevestigde aanbieders van GBGGZ als GGZ-instellingen worden bedoeld.

 

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2019

Professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, in bilaterale gesprekken en tijdens de werkconferentie hun kennis en kunde gedeeld met Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Op basis van deze input zijn de concept normen en criteria opgesteld.

De schriftelijke consultatie is per 9 februari 2018 gesloten. In het voorjaar van 2018 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd op deze website.

 

Alle input wordt verwerkt en op dinsdag 20 februari vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG. Daarna wordt het Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd op deze website. In een bijbehorend verantwoordingsdocument lichten we de keuzes die tijdens het consultatietraject zijn gemaakt toe.

Keurmerkregister vernieuwd

Aanbieders met een Keurmerk met Gouden Randje zijn apart herkenbaar op de kaart. Binnenkort wordt het ook mogelijk specifiek te zoeken naar gekwalificeerde Keurmerkdragers en/of Keurmerkdragers met een Gouden Randje. Bekijk het Keurmerkregister >>

Uw vestigingslocaties op de kaart?
Heeft uw organisaties meerdere locaties en wilt u deze graag terugzien op de kaart met Keurmerkdragers? Geef dan per locatie de volgende gegevens door:

  • Naam van de Keurmerkdrager + naam/plaats van de locatie
  • Straat en nummer
  • Postcode en plaats

U stuurt deze gegevens per mail naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl o.v.v. Locaties in Keurmerkregister

Pilot cursus Blended behandelen van start

10 Behandelaren, werkzaam bij 10 verschillende Keurmerkdragers, nemen deel aan de pilot. Deze duurt tot maart 2018. De cursus bestaat uit 3 lesdagen: bewust worden, ervaren en bestendigen. Deze pilot wordt geëvalueerd met een start-, eind- en nameting. Op basis van de evaluatie wordt besloten over het vervolg van de cursus als onderdeel van de activiteiten van Stichting KiBG.

Hoe pas je eHealth toe in de dagelijkse praktijk?
Dat is de vraag die centraal staat tijdens de cursus. Met gerelateerde vragen als: hoe doe je dat zodat het écht ondersteunend werkt? En: hoe motiveer je cliënten? Het lesprogramma is gericht op de vaardigheden en randvoorwaarden die nodig zijn om eHealth toepassingen daadwerkelijk te gebruiken ter ondersteuning van de zorg. Het draait om enthousiasmering en bewustwording, en het oefenen van de benodigde online vaardigheden.

Bevorderen blended zorg: maak eHealth leuk
Al jaren zien partijen potentie in het toepassen van eHealth – ook binnen de GGZ. Het lijkt dé manier om mentale zorg letterlijk bij de cliënt te brengen, in een vertrouwde omgeving, gericht op zelfmanagement en duurzame mentale gezondheid. Maar: het gebruik van eHealth blijft achter. Stichting KiBG inventariseerde tijdens diverse bijeenkomsten de drempels en behoeften op dit vlak.

Daaruit kwam naar voren: toegankelijkheid van eHealth is een eerste belangrijke drempel. Laagdrempelige scholing in blended zorgen zou een goede eerste stap kunnen zijn om gebruik te bevorderen. ‘Maak eHealth leuk’ was daarbij de wens. De cursus is hier een concrete uitwerking van. Tevens wordt een project om de vindbaarheid van eHealth-oplossingen voor de GGZ te vergroten opgestart. Begin 2018 volgt hierover nadere informatie.