Handboek en toetsingskader 2020

Download nu: Handboek Keurmerk Basis GGZ 2020 (pdf)

Het toetsingskader is een bijlage bij het handboek. Het toetsingskader geeft per kwalificatiecriterium meer inzicht over wanneer hier aan wordt voldaan (en wanneer niet). Deze bijlage is ook als aparte download beschikbaar: Toetsingskader Keurmerk 2020 (pdf).

2e Congres Basis GGZ: 31 oktober 2019

In 2018 organiseerden we het eerste Congres Basis GGZ. Het thema: de Basis smaakt naar meer. En dat bleek! Het congres werd zeer goed gewaardeerd. Bovendien waren er veel ideeën voor andere onderwerpen, sprekers en workshops.

Save the date

Op 31 oktober 2019 organiseren we daarom het tweede Congres Basis GGZ. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op de hoogte blijven? Stuur ons deze mail. Jij krijgt dan weer een mail van ons als de inschrijving is geopend. Of hou www.congresbasisggz.nl in de gaten; daar vind je ook foto’s, video’s en presentaties van het congres in 2018.

Project 2024! van start

De ‘Kerngroep 2024’ is gevormd en komt op vrijdag 24 mei voor het eerst samen in Utrecht. Dan stelt de kerngroep ambitieuze én haalbare doelen voor 2024 op, inclusief de resultaten die daarbij horen. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van Keurmerkdragers – dit zijn zowel instellingen als vrijgevestigde GBGGZ-aanbieders.

In de zomer van 2019 presenteert de Kerngroep 2024 het gezamenlijke doel tijdens een bijeenkomst (georganiseerd door Stichting KiBG). Andere Keurmerkdragers en betrokkenen kunnen hier hun feedback op geven. De Kerngroep presenteert het definitieve doel op 31 oktober 2019, tijdens het 2e Congres Basis GGZ. Alle GBGGZ-aanbieders worden uitgenodigd hier aan mee te werken.

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Gezamenlijk doel, individuele invulling

Het doel is gemeenschappelijk – het groepsresultaat telt. Alle aanbieders bepalen zelf hoe ze hieraan meewerken. Stichting KiBG faciliteert het gezamenlijke doel; bijvoorbeeld door inspirerende voorbeelden op te halen van aanbieders die het gemeenschappelijke doel op hun eigen, innovatieve manier nastreven. KiBG organiseert bijeenkomsten die de gelegenheid bieden om kennis te nemen van deze voorbeelden en om ideeën uit te wisselen.

Waarom doen we dit?

1.     De Basis GGZ draagt bij aan de mentale gezondheid van mensen. Het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen neemt toe in Nederland, er zijn bijvoorbeeld meer mensen met depressie, trauma en angst. De Basis GGZ draagt met een concreet doel bij aan het hogere doel; een mentaal gezond Nederland.

2.     Een gemeenschappelijk doel geeft de Basis GGZ richting voor alle verbeteringen, innovaties en samenwerkingen. Alle Basis GGZ-aanbieders, en zeker de keurmerkdragers, zijn continu aan het leren en verbeteren. Met hetzelfde doel is de impact van innovaties op de Basis GGZ veel groter.

3.     De Basis GGZ maakt zijn enorme potentie hiermee waar en is een belangrijk onderdeel van de gezondheid in Nederland. Een relatief nieuwe sector moet zijn nut tonen. De Basis GGZ toont lef en benoemt zijn eigen doel.

Waarom doen keurmerkdragers dit?

Met het Keurmerk Basis GGZ laat een Basis GGZ-aanbieder zien dat hij koploper is. Juist deze koplopers verbeteren zichzelf en hun vakgebied. Samen met andere koplopers pakken ze een voortrekkersrol en leiden de gehele sector naar het gezamenlijke doel.

Keurmerk in inkoopbeleid 2020

De manier waarop het Keurmerk een plek heeft in het inkoopbeleid verschilt per zorgverzekeraar. Ook de tariefopslag die hieraan wordt toegekend verschilt. Wij verwijzen voor meer informatie naar de websites en inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars:

Wij zijn blij met de betrokkenheid van zorgverzekeraars en het vertrouwen in het Keurmerk dat zij hiermee uiten – het vertrouwen dat nodig is om structureel samen te werken aan de beste zorg voor mensen met psychische klachten.

Kwalificatie 2019 afgerond – 293 keurmerkdragers

De 293 gekwalificeerde Keurmerkdragers ontvangen binnenkort het keurmerkcertificaat en blijven heel 2019 geregistreerd als keurmerkdrager. Bij 20 GBGGZ-aanbieders werd het Keurmerk ingetrokken omdat zij zich niet (tijdig) kwalificeerden. Het Keurmerkregister geeft een actueel overzicht van alle keurmerkdragers.

Weer veel goede voorbeelden

Keurmerkdragers moesten om zich te kwalificeren in een zelfevaluatie toelichten hoe zij invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Nog meer dan andere jaren werd dit door aanbieders benut om te laten zien waar ze allemaal mee bezig zijn. We verzamelden daardoor ook een flink aantal goede voorbeelden.

Het komende jaar gaan we weer zoveel mogelijk van deze voorbeelden uitwerken en delen, bijvoorbeeld op het platform Goede Voorbeelden en op het Congres Basis GGZ dat dit najaar wederom zal plaatsvinden. Zo helpen we aanbieders om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Keurmerk Basis GGZ 2020

Download nu: Keurmerk Basis GGZ 2020 – normen en criteria (pdf)

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 kent 6 normen. Elke norm is uitgewerkt in kwalificatiecriteria. Het Keurmerk 2020 ondersteunt de beweging in de GBGGZ waarbij meer nadruk wordt gelegd op het centraal stellen van cliënten door het verbeteren van zelfredzaamheid en het verminderen van zorgafhankelijkheid van cliënten.

Toetsingskader

In de afgelopen jaren is gebleken dat, ook al werd de norm als duidelijk ervaren, het niet altijd duidelijk was hoe aanbieders konden aantonen aan het gestelde niveau te voldoen: waar ligt de lat van de kwalificatiecriteria? Daarom is besloten om, in aanvulling op de normen en criteria, een toetsingskader op te stellen dat meer inzicht geeft over wanneer aan een kwalificatiecriterium wordt voldaan. Het toetsingskader wordt uiterlijk 1 juni 2019 gepubliceerd.

Overwegingen

De doorontwikkeling van het Keurmerk is wederom gedaan door consultatie van het veld. Meer dan 50 professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens ronde tafel bijeenkomsten, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie hun kennis en kunde gedeeld. Op basis van alle input hebben de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2020 hun vorm en inhoud gekregen.

Alle input is zorgvuldig besproken en afgewogen. Een nader toelichting op het proces en de overwegingen vindt u in het document: Keurmerk Basis GGZ 2020 – overwegingen en wijzigingen (pdf).

Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Tijdens de werkconferentie spraken de aanwezige Keurmerkdragers af om gezamenlijk een doel voor de Basis GGZ na te streven. Om dit concreet te maken is afgesproken om over 5 jaar een gezamenlijk doel neer te zetten op het gebied van behandelresultaat, terugval en behandelduur.

Werkgroep 2024 – denkt u mee?

We zoeken Keurmerkdragers die willen helpen om het doel en de resultaten uit te werken en daarvoor plaats willen nemen in de Werkgroep 2024. Meer informatie: Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024 (pdf). Interesse? Geef je snel op via info@kibg.nl.

Concept normen 2020 – wat vindt u ervan?

Download direct het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2020 (beveiligd Word-document)

Naar een cliëntgericht Keurmerk

In het najaar van 2018 zijn we voor de 6e keer gestart met de doorontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ. Wederom konden we rekenen op de betrokkenheid van veel Keurmerkdragers en andere belanghebbenden tijdens ronde tafel bijeenkomsten, individuele gesprekken en de werkconferentie. Door hen is de behoefte uitgesproken en onderstreept om met het Keurmerk de beweging om (nog) meer cliëntgericht te werken te ondersteunen.

Daarom is voor het Keurmerk 2020 gekozen om niet zozeer de onderwerpen te herijken, maar deze vooral te spiegelen naar cliëntbeloften: wat mag de cliënt van een GBGGZ-aanbieder verwachten wanneer deze voldoet aan de normen van het Keurmerk? In het consultatiedocument is dit uitgewerkt.

Wij vragen u om uw mening en concrete verbetersuggesties

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 vindt u in het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2020 (beveiligd Word-document). In het document vindt u per norm een aantal consultatievragen: vragen over bijvoorbeeld de haalbaarheid en het ambitieniveau van de normen en criteria. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden – u geeft alleen reactie op die normen of criteria waar u verbetering wenst en mogelijkheden daartoe ziet. Zo werken we samen aan betere mentale zorg. Uiteraard behandelen we uw reactie zorgvuldig.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 1 maart 2019

Als u uw reacties heeft ingevuld, slaat u de ingevulde versie op. Stuur uw opgeslagen document naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl. Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt in de normen. In april 2019 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2020 gepubliceerd op deze website.

Het Keurmerk gespiegeld – Werkconferentie 2020

Kon u er niet bij zijn en wilt u toch graag een indruk krijgen van de bijeenkomst? Bekijk de sfeerimpressie:

De opbrengst

Alle input is verwerkt tot concept normen, criteria én: cliëntbeloften. Dit ‘concept Keurmerk’ is gepubliceerd als Consultatiedocument – alle belanghebbenden worden uitgenodigd hier feedback op te geven in de schriftelijke consultatie. In april 2019 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2020 gepubliceerd op deze website. In het Verantwoordingsdocument maken we de overwegingen om bepaalde input wel of niet te verwerken transparant.

Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2019 van start

De zelfevaluatie is een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. De contactpersonen van Keurmerkdragers ontvingen op 13 december per mail instructies en inloggegevens voor de Zelfevaluatie 2019. Heeft u niets ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Vul de zelfevaluatie op tijd in

Uiterlijk 31 januari 2019 moet een zelfevaluatie hebben gedaan. Op 14 februari ontvangt u de beoordeling van uw zelfevaluatie. Nog niet gekwalificeerd? Lees in de Keurmerkrapportage goed wat u nog moet doen. Pas uw zelfevaluatie vervolgens aan: dit kan één keer en moet uiterlijk 31 maart gebeuren. U ontvangt op 10 april de beoordeling van uw aangepaste zelfevaluatie. Dient u geen (aangepaste) zelfevaluatie in? Dan wordt het Keurmerk ingetrokken.

Informatie ter voorbereiding en ondersteuning

Ter voorbereiding en ondersteuning is er informatie beschikbaar. In het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2019 vindt u alle normen en kwalificatiecriteria. Een aanvullende toelichting kunt u bekijken en beluisteren in de videoweergave van de presentatie die is gegeven op de informatiebijeenkomsten over het Keurmerk 2019. Onder deze video vindt u over een aantal onderwerpen handvat-documenten met ondersteunende informatie. Deze en meer documenten kunt u, per thema, ook vinden op de pagina’s:

Tot slot zijn in de vragenlijst van de zelfevaluatie bij elk kwalificatiecriterium extra toelichtingen opgenomen. U kunt op hoofdjes klikken om een gesproken toelichting te beluisteren, of op oranje informatie-icoontjes om een toelichting te lezen.

Gekwalificeerd?

Gefeliciteerd! U heeft aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij nemen uw praktijk/instelling op in het Keurmerkregister en stellen zorgverzekeraars op de hoogte.