Publicatie Keurmerk Basis GGZ 2020

Op 1 april 2019 worden de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2020 gepubliceerd. Deze normen worden opgesteld na uitgebreide consultatie van het veld, middels ronde tafelbijeenkomsten, individuele gesprekken, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie. Met de tijdige publicatie van de normen kunnen (toekomstige) Keurmerkdragers zich ruim van tevoren inlezen en voorbereiden op de normgeving in het komende jaar.