Nieuws

2 april 2020

Mooie initiatieven binnen de GGZ in Corona-tijd

Stichting KiBG verzamelt voorbeelden van initiatieven uit de praktijk die inspelen op de uitdagingen die de Corona-crisis biedt voor de GGZ. Digitale huiskamers, online masterclasses, opties voor beeldbellen, richtlijnen en beleidsregels; er gebeurt veel, heel veel.

Lees meer

31 maart 2020

Normen Keurmerk 2021 bekend

De normen voor het Keurmerk 2021 zijn bekend. In 2021 maakt de dialoog onderdeel uit van het keurmerkproces om zelfreflectie en kennisdeling te faciliteren. 

Lees meer

19 maart 2020

Corona-crisis: uitstel deadline aanpassen zelfevaluatie

De deadline voor het aanpassen van de zelfevaluatie is verruimd in verband met de Corona-crisis. De nieuwe deadline is 30 april.

Lees meer

17 februari 2020

Eerste kwalificatieronde: 100 gekwalificeerden

Van de 358 keurmerkdragers hebben 100 GBGGZ-aanbieders zich in de eerste ronde van de zelfevaluatie gekwalificeerd voor het Keurmerk 2020. Zij konden overtuigend toelichten dat en hoe zij invulling geven aan normen op het gebied van cliëntgericht handelen, transparantie, continu verbeteren en kennis delen.

Lees meer

17 februari 2020

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2021

Het concept Keurmerk Basis GGZ 2021 is beschikbaar. De schriftelijke consultatie is daarmee geopend. De aanpassingen in het Keurmerk zijn er vooral op gericht om de dialoog, en daarmee leren en verbeteren, meer mogelijk te maken. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om hun reactie te geven op dit concept.

Lees meer

17 februari 2020

Volop dialoog tijdens de Werkconferentie Keurmerk 2021

Hoe kan het Keurmerk Basis GGZ bijdragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren? Dat was de centrale vraag voor de ontwikkeling van het Keurmerk 2021 - het onderwerp van gesprek tijdens de werkconferentie in een 19de eeuwse kerk in Utrecht.

Lees meer

17 februari 2020

Gezamenlijke missie: de Basis GGZ, tenzij…

Op het Congres Basis GGZ op 30 oktober 2019 is de missie van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) gepresenteerd: De Basis GGZ, tenzij… We gaan hiermee aan de slag onder het motto ‘think big, act small’.

Lees meer

16 januari 2020

Online therapie opschalen? “We moeten allemaal aan de slag”

Zandfoort Aan Den Eem, Amersfoort. De locatie van het Basis GGZ café over 100% online behandelen. Vandaag draait het om leren van elkaars ervaringen met online therapie. De voordelen zijn bekend, bijvoorbeeld meer flexibiliteit, geen reistijd, geen wachtlijsten, minder stress in de eigen huiskamer en meer privacy. Maar hoe werkt het?

Lees meer

9 januari 2020

Webinar zelfevaluatie 2020

Op donderdag 16 januari om 16:00 uur is er een webinar over de zelfevaluatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2020. Er is op dat moment een live chat beschikbaar voor vragen. Je kan de webinar ook op elk ander gewenst moment zelf bekijken.

Lees meer

9 december 2019

Start Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2020

Op donderdag 12 december start de kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2020. Keurmerkdragers ontvangen dan per mail instructies en inloggegevens voor de zelfevaluatie. De zelfevaluatie is een digitaal formulier waarin je toelicht dat en hoe je invulling geeft aan de normen van het Keurmerk.

Lees meer

9 december 2019

Ga in dialoog tijdens de werkconferentie Keurmerk 2021

Hoe kan het Keurmerk van meer toegevoegde waarde voor jou zijn? Hoe kan het Keurmerk jou beter ondersteunen bij het leren en verbeteren binnen de GBGGZ? Op vrijdag 24 januari gaan we tijdens de werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2021 praktisch aan de slag met het thema ‘anders verantwoorden'. We nodigen je uit voor de dialoog met andere Keurmerkdragers, cliënten en zorgverzekeraars.

Lees meer

15 november 2019

Zelfevaluatie 2020: bereid je voor met de Keurmerkwijzer

Gaat jouw praktijk of instelling (weer) voor het Keurmerk in 2020? We helpen je graag je activiteiten en processen alvast te spiegelen aan de normen en criteria van 2020. In de Keurmerkwijzer 2020 vind je per norm de vragen die in de zelfevaluatie worden gesteld, een gesproken uitleg en aanvullende informatie.

Lees meer

15 november 2019

Basis GGZ café: online therapie, de beste verbinding?

Heb jij ervaring met online behandelen in de generalistische ggz? Of overweeg je online behandelen? Kom naar het Basis GGZ-café op dinsdag 14 januari in Amersfoort. Een informele bijeenkomst over het thema online therapie. Je hoort van collega’s in de generalistische ggz waarom zij wel, of juist nog niet, online behandelen.

Lees meer

15 november 2019

Save the date – 24 januari 2020: Werkconferentie Keurmerk 2021

Op vrijdag 24 januari zetten we de volgende stap in de ontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ 2021: de werkconferentie. We bespreken de opbrengst van de rondetafelbijeenkomsten en denken door. Hoe maken we de 'blijk van vertrouwen' concreet in het Keurmerk en het proces daaromheen?

Lees meer

1 november 2019

Congres Basis GGZ 2019: inspirerend en verbindend

Het tweede Congres Basis GGZ op 31 oktober jl. in Studio’s Aalsmeer was een succes! Ruim 250 bezoekers lieten zich inspireren door experts en door elkaar: “Wederom een geweldig congres - toffe locatie, leuke formats, inspirerende sprekers en fijne contacten” en “een dag met veel nieuwe ideeën en een kijk op de toekomst voor de GGZ.”

Lees meer

8 oktober 2019

De gezamenlijke missie van de Basis GGZ

Kortdurend generalistisch behandelen heeft een potentie voor het individu en de hele GGZ sector. Hoe zorgen we ervoor dat we deze potentie waar gaan maken? Tijdens het Congres Basis GGZ presenteert een groep Generalistische Basis GGZ aanbieders een gezamenlijke missie. Wat is die missie? En doe jij mee?

Lees meer

8 oktober 2019

Inspirerende eerste editie Basis GGZ café

Op woensdag 4 september 2019 organiseerde Stichting KiBG het eerste Basis GGZ café. Het thema: groepsbehandelingen. Na een introductie volgde een open gesprek. Mensen stelden vragen, deelden kennis en ervaringen en inspireerden elkaar. Een sfeerverslag.

Lees meer

8 oktober 2019

Informatiebijeenkomsten Keurmerk Basis GGZ 2020

Gaat jouw praktijk of instelling (weer) voor het Keurmerk in 2020? We helpen je graag je activiteiten en processen alvast te spiegelen aan de normen en criteria van 2020. Eind dit jaar organiseren we vier informatiebijeenkomsten verspreid over het land om de normen en criteria te doorlopen, de zelfevaluatie toe te lichten en al jouw vragen te bespreken.

Lees meer

8 oktober 2019

Praat mee over het Keurmerk Basis GGZ 2021

Hoe kunnen we het Keurmerk doorontwikkelen tot een 'blijk van vertrouwen'? Hoe kunnen we invulling geven aan een vorm van verantwoorden die aanbieders helpt bij continu verbeteren? Denk mee tijdens één van de ronde tafel bijeenkomsten.

Lees meer

2 september 2019

Gouden ananassen uitgereikt

Deze zomer kregen 28 Keurmerkdragers een gouden ananas – een symbool dat past bij het warme welkom dat zij hun cliënten bieden. De ananas hoort bij ‘het Gouden Randje’ – de extra erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt als aanmoediging voor Keurmerkdragers die zich extra inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en benutten.

Lees meer

2 september 2019

Voorbereiding normen 2020: transparantie op de eigen website

Gaat jouw praktijk of instelling (weer) voor het Keurmerk in 2020? We helpen je graag je activiteiten en processen alvast te spiegelen aan de normen en criteria van 2020. Allereerst: norm 3 – over transparantie op de eigen website. We ondersteunen je met een document met uitleg en tips, en een voorbeeldwebsite.

Lees meer

2 september 2019

Congres Basis GGZ – over werkplezier, innovaties en op tijd Goodbye zeggen

Wat is werkplezier binnen de Basis GGZ? Welke rol spelen innovaties binnen het kortdurend behandelen? Ga hierover in gesprek met Sabine Uitslag en Floortje Scheepers tijdens het Congres Basis GGZ. Maak daarna je keuze uit sessies over onder meer therapeutische vaardigheden, vernieuwingen binnen de Basis GGZ, werkplezier en de grenzen aan jouw rol als behandelaar.

Lees meer

29 augustus 2019

Wetenschapsagenda GBGGZ

Hoe is het met de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) ruim vijf jaar na de start? En wat zijn de ontwikkelingen en wensen? Stichting KiBG is een onderzoek gestart om dit te inventariseren. Op basis van de uitkomsten benoemen en prioriteren we samen met het veld onderzoeksvragen waarmee we de kwaliteit van de GBGGZ kunnen onderbouwen of verbeteren.

Lees meer

23 juli 2019

Basis GGZ-café: Gooi het in de groep (4 september 2019)

Meer mensen behandelen in de Basis GGZ? Wel eens aan groepen gedacht? In een sector die zoekt naar efficiëntie, zijn groepen een uitkomst. Maar hoe doe je dat? En welke groepsbehandelingen passen goed in de Basis GGZ? Op woensdag 4 september is het eerste Basis GGZ-café - thema: groepsbehandelingen.

Lees meer

18 juli 2019

ADF stichting sluit aan bij Stichting KiBG

De cliënt is vanaf deze zomer ook bestuurlijk vertegenwoordigd in Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Sander Pronk neemt namens de Angst, Dwang en Fobie stichting (ADF stichting) zitting in het bestuur. Een belangrijke stap om te zorgen dat de stem van cliënten meer betrokken wordt in de dialoog over kwaliteit van mentale zorg.

Lees meer

2 juli 2019

De gouden randjes zijn bekend!

Heb jij het afgelopen jaar veel energie gestopt in het verzamelen van cliëntwaarderingen? Hou je mail en telefoon goed in de gaten. Wellicht ben je een van de gelukkige ontvangers van het Gouden randje. De bekendmaking vindt binnenkort plaats.

Lees meer

24 juni 2019

Congres Basis GGZ 2019 – meld je nu aan

Op 31 oktober 2019 gaan we in Studio's Aalsmeer terug naar de kern. Terug naar de zorg die er het meeste toe doet voor een cliënt. Terug naar de hulpvraag. We gaan ons richten op waar de Basis GGZ voor is bedoeld. En waarom jij in de Basis GGZ werkt. Ga je mee?

Lees meer

4 juni 2019

De potentie van de Basis GGZ

Een gemeenschappelijk doel voor de Basis GGZ, daar streeft kerngroep 2024 naar. De groep van vrijgevestigde psychologen en instellingen is met energie aan de slag gegaan om een doel af te spreken voor de Basis GGZ. In 2024 behaalt de gehele Basis GGZ dit doel.

Lees meer

1 juni 2019

Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2020 geopend

De aanvraag voor het Keurmerk Basis GGZ 2020 is geopend. Van 1 juni t/m 31 oktober kunnen aanbieders van Generalistische Basis GGZ aan volwassenen het Keurmerk aanvragen. Bent u al keurmerkdrager? U hoeft geen aanvraag in te dienen - u kreeg al een e-mail over het voortzetten van het Keurmerk in 2020.

Lees meer

28 mei 2019

Landelijk netwerk verder op roltrap naar de maan

'Roltrap naar de maan' was de titel van de workshop waarin GBGGZ-aanbieders een jaar geleden met elkaar beelden deelden over de toekomst van de GBGGZ. Op maandag 3 juni 2019 komt dit Landelijk netwerk Basis GGZ weer bijeen om te praten over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Lees meer

13 mei 2019

Handboek en toetsingskader 2020

Het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2020 is beschikbaar, inclusief het toetsingskader. In het handboek staat alle relevante informatie over het proces en de inhoud van het Keurmerk Basis GGZ 2020, waaronder de normen en criteria.

Lees meer

16 april 2019

2e Congres Basis GGZ: 31 oktober 2019

De Basis smaakt naar nog meer! Het tweede Congres Basis GGZ is in aantocht. Hou 31 oktober 2019 dus alvast vrij in je agenda.

Lees meer

15 april 2019

Project 2024! van start

Keurmerkdragers gaan met elkaar een gezamenlijk doel behalen, in 5 jaar tijd. Dat doen ze, omdat ze vinden dat mentale gezondheid een groot goed is en mensen (nog) sneller en beter geholpen moeten worden. Een aantal koplopers in de Basis GGZ stelt dit gezamenlijke doel met elkaar vast in het project 2024!

Lees meer

15 april 2019

Keurmerk in inkoopbeleid 2020

Het Keurmerk Basis GGZ is wederom onderdeel van het inkoopbeleid voor de Basis GGZ van de vier grootste zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Met een tariefopslag voor keurmerkdragers stimuleren en ondersteunen ze aanbieders die in gezamenlijkheid werken aan continue verbetering van kwaliteit.

Lees meer

12 april 2019

Kwalificatie 2019 afgerond – 293 keurmerkdragers

293 GBGGZ-aanbieders hebben laten zien te behoren tot de voorlopers binnen de Basis GGZ. Zij konden overtuigend toelichten hoe zij invulling geven aan onder meer cliëntgericht handelen, transparantie, continu verbeteren en innoveren. Daarmee kwalificeerden zij zich voor het Keurmerk Basis GGZ 2019.

Lees meer

2 april 2019

Keurmerk Basis GGZ 2020

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 is vastgesteld. Belangrijkste vernieuwing ten opzichte van voorgaande jaren is de cliëntbelofte - hierin is per norm duidelijk verwoord wat deze voor de cliënt betekent. Het Keurmerk krijgt daarmee een aanvullende functie: aanbieders laten zien dat zij aan te spreken zijn op wat ze doen en hoe ze dat doen.

Lees meer

5 februari 2019

Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024

Aanbieders van GBGGZ laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat zij voorloper zijn in hun sector. Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren slaan ze vanaf 2019 de handen ineen door als voorlopers een gezamenlijk doel voor de Basis GGZ af te spreken. Denkt u mee?

Lees meer

1 februari 2019

Concept normen 2020 – wat vindt u ervan?

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 zijn beschikbaar. In 2020 zetten we de stap naar een meer cliëntgericht Keurmerk. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om de concept normen en criteria te becommentariëren.

Lees meer

1 februari 2019

Het Keurmerk gespiegeld – Werkconferentie 2020

Op donderdag 24 januari 2019 kwamen belanghebbenden in en om de GBGGZ bij elkaar om te praten over de doorontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ. De opdracht: het spiegelen van de normen en criteria naar cliëntbeloften. Wat mag een cliënt van een GBGGZ-aanbieder verwachten wanneer deze voldoet aan het Keurmerk?

Lees meer

13 december 2018

Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2019 van start

De kwalificatie voor het nieuwe Keurmerkjaar is weer van start gegaan. Alle praktijken en instellingen die in 2019 het Keurmerk dragen, moeten uiterlijk 31 januari 2019 een zelfevaluatie indienen om aannemelijk te maken dat zij werken volgens de Keurmerknormen.

Lees meer

13 december 2018

Videoweergave presentatie Informatiebijeenkomsten

In december waren er verschillende informatiebijeenkomsten over het Keurmerk Basis GGZ 2019 waar het kwalificatieproces en de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2019 werden toegelicht. U kunt nu een videoweergave van de presentatie (met gesproken tekst) bekijken en beluisteren.

Lees meer

13 december 2018

Werkconferentie: hou het Keurmerk Basis GGZ een spiegel voor

Op 24 januari 2019 is de jaarlijkse Werkconferentie. We kijken vooruit naar het Keurmerkjaar 2020. We nodigen u uit om een spiegeling te maken van de normen naar een cliëntbelofte: wat kan een cliënt verwachten van u als Keurmerkdrager op het gebied van eHealth, continu verbeteren en samenwerken? De dialoog over kwaliteit van zorg vraagt […]

Lees meer

8 november 2018

Informatiebijeenkomsten Keurmerk Basis GGZ 2019

In december organiseert stichting KiBG drie informatiebijeenkomsten voor toekomstige keurmerkdragers. Het doel is informeren; Tijdens deze bijeenkomsten worden de keurmerknormen van het keurmerk 2019 doorlopen. Ook bespreken we hoe u door middel van de zelfevaluatie aantoont invulling te geven aan de normen.

Lees meer

18 september 2018

Platform Goede Voorbeelden live!

Er gebeuren mooie dingen binnen de Basis GGZ - gedreven professionals zoeken, vinden en ontwikkelen doorlopend nieuwe mogelijkheden om nog beter te kunnen helpen. Er is een schatkist aan goede voorbeelden. Voorbeelden die concreet, toepasbaar, positief en inspirerend zijn verdienen het om gedeeld te worden. Dat doen we vanaf nu op het platform Goede voorbeelden op deze website.

Lees meer

18 september 2018

Congres Basis GGZ geaccrediteerd door NIP, VS Register en FGzPt

Het Congres Basis GGZ is geaccrediteerd door NIP Eerstelijnspsychologie (Eerstelijnspsycholoog Herregistratie - 7 punten), door het Verpleegkundig Specialisten Register (diverse beroepsgroepen - 7 punten) en door de FGzPt (4 punten). Daarmee kan deelname je dus een leerzame, inspirerende dag én accreditatiepunten opleveren.

Lees meer

18 september 2018

‘Bij de cliënt aan tafel’ – intiem, open en inspirerend

Op dinsdag 28 augustus schoven ervaringsdeskundigen aan bij tafeldame Grietsje Visser. Er volgde een inspirerend, open en intiem gesprek tussen de tafelgasten en met het publiek. Hoe organiseren we de zorg dichterbij de cliënt? En wat is de rol van de GBGGZ daarin? Over eigen regie, naasten, lotgenotencontact, wachttijden, positieve gezondheid en meer.

Lees meer

17 september 2018

Gouden Randjes 2018 / 2019 uitgereikt

Keurmerkdragers die zich extra inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en benutten, en bovendien bovengemiddeld positief worden beoordeeld door cliënten, maken kans op een extra erkenning. Deze zomer ontvingen 29 Keurmerkdragers het 'Gouden Randje'. Een extra aanmoediging - dat het loont om structureel aandacht te hebben voor cliëntervaringen wisten zij immers al.

Lees meer

23 juli 2018

Zorg dichterbij de cliënt? Vraag het de cliënt!

Podiumbijeenkomst - dinsdag 28 augustus, 16:00 - 19:00 uur, Utrecht
Cliënten worden beter ondersteund wanneer zorgaanbieders en andere belanghebbenden met elkaar samenwerken. Dat betekent zeker ook: samen met de cliënt om wie de zorg draait. Maar HOE? Hoe kan je de zorg (nog) dichter bij de cliënt, of klant, organiseren? Over die vraag kunt u in gesprek – niet alleen over, maar vooral mét de cliënt.

Lees meer

23 juli 2018

Platform Goede Voorbeelden

We merken het steeds vaker: Keurmerkdragers en geïnteresseerden daaromheen willen graag van elkaar horen met welke innovatieve projecten ze binnen hun organisatie bezig zijn. En ook: GBGGZ-aanbieders willen graag laten zien met welke unieke projecten ze zelf bezig zijn. Daarom presenteren we binnenkort het platform ‘Goede voorbeelden’.

Lees meer

23 juli 2018

Het regent zonnestralen

Heeft u het afgelopen jaar veel energie gestopt in het verzamelen van cliëntwaarderingen? Hou uw mail en telefoon goed in de gaten. Wellicht bent u een van de gelukkige ontvangers van het Gouden randje. De bekendmaking vindt nog deze maand plaats.

Lees meer

9 juli 2018

Keynotes Congres Basis GGZ 2018 bekend

Machteld Huber, Paul Rijnders, Bea Tiemens en Katherina Martin Abello zullen als keynote sprekers te toon zetten tijdens het Congres Basis GGZ op 29 november 2018. Zij leiden op inspirerende wijze diverse verdiepingsblokken in, waarin de Basis GGZ vanuit verschillende hoeken nader wordt belicht.

Lees meer

1 juni 2018

Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2019 geopend

De aanvraag voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 is geopend. Van 1 juni t/m 31 oktober kunnen aanbieders van Generalistische Basis GGZ het Keurmerk aanvragen. Bent u al keurmerkdrager? U hoeft geen aanvraag in te dienen - u kreeg al een e-mail over het voortzetten van het Keurmerk in 2019.

Lees meer

1 mei 2018

Aanmelding Congres Basis GGZ geopend!

De Basis GGZ bestaat 5 jaar - tijd voor een kijkje in de keuken. Proef de smaken van de Basis GGZ op 29 november 2018 tijdens het Congres Basis GGZ. Want de Basis smaakt naar meer!

Lees meer

1 mei 2018

Menzis sluit aan bij Stichting KiBG

Menzis sluit zich aan bij Stichting KiBG. De zorgverzekeraar ondersteunt daarmee de landelijke doorontwikkeling van de Basis GGZ. Het betekent een verdere verbreding en versterking van de centrale dialoog over kwaliteit.

Lees meer

15 april 2018

Eindstand Kwalificatie 2018: 266 keurmerkdragers en veel mooie voorbeelden

De kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 is afgerond. 266 Keurmerkdragers hebben zich gekwalificeerd. En: er zijn met de zelfevaluatie veel mooie, inspirerende voorbeelden opgehaald.

Lees meer

30 maart 2018

Keurmerk Basis GGZ 2019: normen, criteria en verantwoording

Benieuwd naar het Keurmerk Basis GGZ in 2019? De thema's, normen en criteria zijn vastgesteld en gepubliceerd. Ook de overwegingen tijdens het consultatietraject zijn hierbij inzichtelijk gemaakt.

Lees meer

29 januari 2018

Zelfevaluatie 2018: de tijd dringt!

Draagt uw organisatie het Keurmerk Basis GGZ 2018? Zorg dat u tijdig aannemelijk maakt dat u werkt volgens de Keurmerknormen. U doet dat met de zelfevaluatie - een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. Vul de zelfevaluatie zo snel mogelijk in - u heeft dan nog tijd om actie te ondernemen als dat nodig is.

Lees meer

25 januari 2018

Schriftelijke consultatie Keurmerk 2019

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2019 zijn beschikbaar. De schriftelijke consultatie is daarmee geopend. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om de concept normen en criteria te beoordelen.

Lees meer

24 januari 2018

Keurmerkregister vernieuwd

Heeft u het vernieuwde Keurmerkregister al gezien? Alle Keurmerkdragers worden nu weergegeven op de kaart van Nederland. U kunt zoeken op naam, maar ook op plaats of postcode (met of zonder straal). Bij de resultaten staan het vestigingsadres en de website vermeld, en of de Keurmerkdrager zich al heeft gekwalificeerd voor het lopende keurmerkjaar.

Lees meer

18 december 2017

Pilot cursus Blended behandelen van start

Maak eHealth leuk! Dat is de titel van de cursus Blended behandelen, ontwikkeld door de RINO-groep in opdracht van Stichting KiBG. Een pilot met de cursus ging op 14 december van start met de eerste lesmiddag.

Lees meer

18 december 2017

Werkconferentie Keurmerk – nog enkele plaatsen vrij

Invloed uitoefenen op de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2019? Dat kan tijdens de Werkconferentie op 18 januari 2018. Er zijn al meer dan 60 aanmeldingen vanuit GGZ-aanbieders, verzekeraars, beleidsmakers en cliëntenorganisaties. Claimt u een van de laatste plaatsen?

Lees meer

18 december 2017

Zelfevalutie Keurmerk 2018 geopend

Gaat uw organisatie in 2018 (weer) voor het Keurmerk Basis GGZ? Dan moet u aannemelijk maken dat u werkt volgens de Keurmerknormen: de kwalificatie. De Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018 is daar onderdeel van. Dit is een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. De zelfevaluatie is vanaf 14 december 2017 geopend.

Lees meer

30 november 2017

Uitnodiging – Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2019

Als 2018 net begonnen is, wordt het Keurmerk Basis GGZ 2019 alweer gevormd. In voorbereiding daarop voerden we al gesprekken over de vragen: Waar staat de GBGGZ over 3 jaar? En wat is er voor nodig om daar te komen? Tijdens de Werkconferentie bespreken we graag met u welke wijzigingen in het Keurmerk nodig zijn om bij te dragen aan de wenselijke koers; zet donderdag 18 januari dus in uw agenda!

Lees meer

28 november 2017

Impressie ronde tafel bijeenkomsten

Transparante zorg met de behandelaar als adviseur, korte en GBGGZ-specifieke effectmetingen, practice based behandelingen, een geprotocolleerde indicatiestelling, brede inzet van eHealth; het zijn een aantal elementen die de GBGGZ over 3 jaar zouden moeten kenmerken. Zo bespraken ruim 20 GBGGZ-aanbieders tijdens twee ronde tafel bijeenkomsten.

Lees meer

10 november 2017

Gouden Randjes voor ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers

De eerste Gouden Randjes zijn uitgereikt aan de 'meest gewaardeerde' Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees meer

10 november 2017

Vrijstellingen Kwalificatieproces 2018

In het Keurmerk Basis GGZ erkennen we waar mogelijk de inspanningen die aanbieders reeds geleverd hebben voor andere kwaliteitsinitiatieven. In het Kwalificatieproces 2018 zijn op dit moment (gedeeltelijke) vrijstellingen vastgesteld voor aanbieders met een NIP-visitatie certificaat, een LVVP-visitatie certificaat, een HKZ-certificaat en/of het Keurmerk Basis GGZ 2017.

Lees meer

10 november 2017

Keurmerkdragers 2018 ontvangen startpakket

Alle GBGGZ-aanbieders met een overeenkomst voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 ontvangen een dezer dagen per post een startpakket. Het startpakket bevat informatie over het Keurmerk en over de stappen die gezet moeten worden om het Keurmerk gedurende heel 2018 te behouden.

Lees meer

17 oktober 2017

Dichterbij de huisartsenzorg – praat online mee!

Praat nu online mee over de samenwerking tussen de GBGGZ en de huisartsenzorg. Hoe kunnen we deze verbeteren? Bekijk de onderwerpen die zijn opgegooid tijdens de Open Spacebijeenkomst op 31 augustus en deel uw voorbeelden, gedachten, vragen en/of ervaringen. Zo worden we samen beter.

Lees meer

16 oktober 2017

Gouden randjes – uitreiking in november

Stichting KiBG wil koplopers binnen het Keurmerk Basis GGZ belonen. Zo zijn er Keurmerkdragers aan te wijzen die veel energie steken in het meten van cliëntervaringen. De 'meest gewaardeerde' Keurmerkdragers krijgen binnenkort bij hun keurmerk het Gouden Randje.

Lees meer

15 oktober 2017

Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2018 gesloten

De aanvraagperiode voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 sluit per 1 november. Bent u nu al keurmerkdrager? U hoeft geen aanvraag in te dienen - u heeft instructies ontvangen om het keurmerk in 2018 te continueren.

Lees meer

25 september 2017

Energieke bijeenkomst Bee Inspired

Hoe kunnen we de samenwerking tussen de GBGGZ en de huisartsenzorg verbeteren? Dat was de vraag die we donderdag 31 augustus met elkaar bespraken tijdens een open space bijeenkomst. De werkvorm, waarbij de aanwezigen met elkaar de agenda bepalen, leidde inderdaad tot een energieke dynamiek vol inspiratie en kruisbestuiving.

Lees meer

9 mei 2017

321 GBGGZ-aanbieders gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2017

Maar liefst 321 GBGGZ-aanbieders hebben laten zien invulling te geven aan de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2017. Dat deden zij met een zelfevaluatie. Keurmerkdragers moesten zich vóór 1 april 2017 kwalificeren om het keurmerk te behouden.

Lees meer

1 april 2017

Normen en criteria Keurmerk Basis GGZ 2018 online beschikbaar

Vanaf nu kunt u de vastgestelde normen en kwalificatiecriteria voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 inzien. Het keurmerk kent ook in 2018 drie thema’s: Cliëntgericht handelen, Samenwerken en Innoveren en continu verbeteren.

Lees meer

10 maart 2017

Cliëntenspiegel – eerste stappen gezet

Eerder dit jaar riepen we mensen die als cliënt ervaring hebben binnen de GBGGZ op om met ons mee te denken. Wat bepaalt voor cliënten de kwaliteit van zorg? Een aantal mensen heeft inmiddels op de oproep gereageerd – begin april is de eerste bijeenkomst. Er is ruimte voor meer meedenkers.

Lees meer

10 maart 2017

Geslaagde Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2018

Verrassend, verfrissend, open en inspirerend. We kijken terug op een geslaagde Werkconferentie over het Keurmerk Basis GGZ 2018. In dialoog over normen en criteria leverden de aanwezigen een inhoudelijke inspanning, maar er was ook ruimte voor inspiratie en ontspanning.

Lees meer

20 december 2016

Bent u onze spiegel? Cliënten gezocht!

Bent u in het afgelopen jaar behandeld binnen de Generalistische Basis GGZ? Bent u bereid uw ervaring te mengen met de kennis van professionals en andere experts? Wij nodigen u graag uit met ons mee te denken.

Lees meer

20 december 2016

LinkedIn-groep Keurmerk Basis GGZ

Kennis en ervaringen uitwisselen over zorgverlening binnen de Basis GGZ? Met andere Keurmerkdragers sparren over de normen? Neem een kijkje en word lid in onze besloten LinkedIn groep. Zorgaanbieders kunnen elkaar hier vragen stellen, helpen en inspireren. Stichting KiBG is beheerder van de groep en reageert zelf ook actief waar dat relevant is.

Lees meer

20 december 2016

Zelfevaluatie keurmerk 2017

Draagt uw organisatie (ook) in 2017 het Keurmerk Basis GGZ? Dan moet vóór 1 april 2017 aannemelijk worden gemaakt dat u invulling geeft aan de keurmerknormen van 2017: de kwalificatie. Dit doet u met een digitale zelfevaluatie - deze is vanaf maandag 19 december geopend.

Lees meer

13 oktober 2016

Inkomsten en uitgaven Stichting KiBG

Hoe wordt Stichting KiBG bekostigd? En waar wordt dat geld voor gebruikt? In dit bericht lichten we toe welke inkomsten er zijn en hoe de uitgaven verdeeld zijn over de activiteiten.

Lees meer

9 september 2016

Nieuwe teamleden Stichting KiBG

Het team van Stichting KiBG is versterkt. Met Dax Steins als data-analist kunnen we onze spiegelinformatie nu efficiënter en nog beter (door)ontwikkelen. Marieclaire Spape behandelt vanaf nu alle vragen die per mail en telefoon binnenkomen en ondersteunt daarnaast als programmamedewerker bij veel andere activiteiten.

Lees meer

9 september 2016

Inspirerende eerste podiumbijeenkomst

Verbinding maakt krachtig. Kom uit je comfortzone en neem de stap om, soms letterlijk, naar anderen te bewegen. Dat levert veel op: samen kom je verder. Met dat inzicht en veel nieuwe connecties gingen deelnemers aan de podiumbijeenkomst ‘Aan de slinger’ op donderdag 25 augustus weer naar huis.

Lees meer

8 september 2016

Afspraken met coöperaties: Psyzorg Hoflanden

Stichting KiBG heeft met Psyzorg Hoflanden afspraken gemaakt over een vereenvoudigd kwalificatieproces in 2017 voor leden van de coöperatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de coöperatie te ondersteunen met spiegelinformatie.

Lees meer

2 september 2016

NIP-visitatie en het Keurmerk Basis GGZ

De kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 wordt vereenvoudigd voor GBGGZ-aanbieders die de (vernieuwde) NIP-visitatie met certificaat hebben afgerond. Dat is de uitkomst van overleg tussen het NIP en Stichting KiBG, gericht op synergie en het verminderen van administratieve lasten.

Lees meer

14 juni 2016

Gaat u mee ‘Aan de slinger’?

Wilt u in 4 uur geïnspireerd worden door goede voorbeelden uit de Basis GGZ? Wilt u in gesprek met andere zorgaanbieders over het verbeteren van de kwaliteit van zorg? Wilt u uw eigen ervaringen en goede voorbeelden delen? Kom dan op 25 augustus a.s. naar de podiumbijeenkomst 'Aan de slinger'!

Lees meer

31 mei 2016

Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2017 geopend

Aanbieders van Generalistische Basis GGZ kunnen het Keurmerk Basis GGZ 2017 van juni tot en met oktober 2016 aanvragen. Bent u al keurmerkdrager? U hoeft geen aanvraag in te dienen - u krijgt automatisch een overeenkomst voor 2017 aangeboden.

Lees meer

24 mei 2016

VGZ sluit zich aan bij Stichting KiBG

Zorgverzekeraar VGZ sluit zich aan bij Stichting KiBG. De zorgverzekeraar onderschrijft de manier waarop de stichting de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de GGZ aanjaagt, faciliteert en concretiseert. De toetreding is een belangrijke volgende stap naar meer samenhang en eenduidigheid in kwaliteitseisen in de GGZ.

Lees meer

1 april 2016

Normen Keurmerk Basis GGZ 2017 vastgesteld

De normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG. Het keurmerk omvat in 2017 drie thema’s: Cliëntgericht behandelen, Samenwerken in de keten en Continu verbeteren en innoveren. De 9 normen en bijbehorende kwalificatiecriteria zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, verzekeraars en andere experts.

Lees meer

30 maart 2016

Zelfevaluatie 2016 – begin niet te laat

Met de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2016 maakt u als keurmerkdrager aannemelijk dat uw organisatie invulling geeft aan de normen van 2016. Wij raden u aan hier tijdig mee te beginnen. U krijgt dan ook tijdig zicht op of en, zo ja, welke aanvullende acties nog nodig zijn. Na positieve beoordeling van de zelfevaluatie ontvangt uw organisatie het keurmerkcertificaat.

Lees meer

24 februari 2016

Eerste keurmerkdragers 2016

De eerste keurmerkcertificaten zijn uitgereikt aan Centiv, Institute of Human Relations, Praktijk Thomassen en Psychologen Centrum Wageningen. We feliciteren deze zorgaanbieders van harte met hun snelle kwalificatie. Inmiddels hebben ook ongeveer 30 andere aanbieders middels de zelfevaluatie laten zien invulling te geven aan de normen van het Keurmerk Basis GGZ 2016.

Lees meer

11 februari 2016

Openbare consultatie Keurmerk Basis GGZ 2017 gesloten

De openbare consultatie van de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 is gesloten. Wij danken alle partijen die hebben gereageerd voor de genomen moeite en constructieve feedback op de concept normen en kwalificatiecriteria. De geleverde input wordt verwerkt tot het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2017.

Lees meer

9 februari 2016

Veelgestelde vragen facturatie

Als keurmerkdrager betaalt u / uw organisatie voor het keurmerk een afdracht op basis van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2016 bij de relevante zorgverzekeraar(s). Er wordt gedurende het jaar een voorschot gefactureerd. Na afloop van 2016 vindt een finale verrekening plaats. De eerste facturen zijn inmiddels verstuurd. Hieronder een aantal veelgestelde vragen.

Lees meer

7 februari 2016

Denkt u aan de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2016?

Draagt uw organisatie het Keurmerk Basis GGZ 2016? Dan moet aannemelijk worden gemaakt dat de organisatie invulling geeft aan de keurmerknormen: de kwalificatie. Dat kan met de Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2016. Voldoet de organisatie aan alle normen, dan kwalificeert deze zich en ontvangt onder meer het keurmerkcertificaat. Zijn er nog aandachtspunten? Dan wordt dat inzichtelijk in een rapportage. Tot en met 30 juni 2016 kan de zelfevaluatie (opnieuw) worden ingevuld.

Lees meer

1 februari 2016

Inspirerende Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2017

Open, dynamisch en leerzaam; zo typeerden de bijna 100 deelnemers de Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2017. In debatten en brainstormsessies was volop de gelegenheid tot dialoog over kwaliteit van zorg in de GBGGZ en de keurmerknormen 2017. Er werd ook volop geluisterd – Stichting KiBG gaat aan de slag met tafellakens vol inspiratie, verdieping en feedback. Medio februari worden de aangepaste normen en toetsingsaspecten nogmaals voorgelegd aan het veld in een openbare, schriftelijke consultatie.

Lees meer

29 januari 2016

Evaluatie keurmerk en dienstverlening 2015

Het gaat goed, maar met name op inhoud is er ruimte voor verbetering; dat is de conclusie uit de evaluatie Keurmerk Basis GGZ en dienstverlening KiBG 2015. Het Keurmerk Basis GGZ wordt gemiddeld beoordeeld met een 6.8, de dienstverlening door Stichting KiBG krijgt een 7.4. Acties om te verbeteren zijn reeds opgestart in de vorm van betere aansluiting bij beroepsverenigingen en bestaande initiatieven, en het bieden van meer mogelijkheden om mee te denken en op de hoogte te blijven.

Lees meer

22 januari 2016

Rapportage Keurmerk Basis GGZ 2015

Hoe verliep het keurmerkproces in 2015? Hoeveel keurmerkdragers waren er aan het begin en aan het eind van het jaar? Welke normen waren ‘geen probleem’ en waar zaten de struikelblokken? De Rapportage Keurmerk Basis GGZ 2015 geeft hier inzage in.

Lees meer

5 januari 2016

Nieuwjaarsgroet 2016

Stichting Kwaliteit in Basis GGZ wenst u veel gezondheid, geluk en wijsheid in 2016. Graag zetten wij in 2016 samen met u de volgende stappen naar de juiste zorg op het juiste moment voor alle mensen met psychische klachten.

Lees meer

17 december 2015

Eerste regiobijeenkomsten vrijgevestigden waardevol

Informatief, waardevol en inspirerend – dat zijn kernwoorden die passen bij de eerste twee regiobijeenkomsten voor vrijgevestigde behandelaren over het Keurmerk Basis GGZ. Aanwezigen kregen informatie over Stichting KiBG en het keurmerk. Er was ook volop de gelegenheid voor verdiepende vragen en discussie; bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van het keurmerk en aspecten die volgens de aanwezigen bijdragen aan de kwaliteit van zorg.

Lees meer

19 november 2015

Criteria BOI 2016 – nieuwe goedgekeurde instrumenten

De Digitale Indicatiehulp Psychische Problemen (DIPP) van Interapy Nederland BV en de QuickScreen en TeleScreen van Telepsy voldoen voldoen aan de Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016. Dit heeft de Toetsingscommissie vastgesteld.

Lees meer

4 november 2015

Max Ernst GGZ over het Keurmerk Basis GGZ

Max Ernst GGZ is een van de aanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2015 draagt. De organisatie draagt dat ook actief uit: niet alleen staat het beeldmerk van het keurmerk op de website, ook krijgt elke cliënt waarbij een behandeling in de Basis GGZ wordt gestart de cliëntenfolder over het keurmerk mee. ‘Dan gaat het echt leven’, aldus Fabian Jacobs, directeur. In dit interview belicht hij de visie van Max Ernst op het Keurmerk Basis GGZ.

Lees meer

3 november 2015

Criteria BOI 2016 – eerste instrumenten goedgekeurd

De beslissingsondersteunende instrumenten Innerview (Pearson Assessment and Information BV) en Mirro-screener / mirro beslisondersteuner mentale zorg (Stichting mirro) voldoen aan de Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016. Dit heeft de Toetsingscommissie vastgesteld.

Lees meer

17 september 2015

Criteria Beslissingsondersteunende instrumenten 2016 vastgesteld

De Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016 zijn vastgesteld. Tot 31 oktober 2015 kunnen leveranciers hun instrument middels een zelfevaluatie voordragen voor toetsing.

Lees meer

27 augustus 2015

Stichting KiBG neemt keurmerkactiviteiten Stichting mirro over

Per 1 september 2015 neemt Stichting Kwaliteit in Basis GGZ de keurmerkactiviteiten volledig over van Stichting mirro. Het mirro-keurmerk heet vanaf nu: Keurmerk Basis GGZ.

Lees meer

26 augustus 2015

Aangescherpte criteria BOI medio september online

Medio september worden de Criteria Beslissingsondersteunende Instrumenten 2016 gepubliceerd. De basis hiervoor zijn de criteria zoals deze door Stichting mirro voor 2015 zijn opgesteld; deze worden aangescherpt op basis van gesprekken met verwijzers en leveranciers. De eerste periode waarin leveranciers hun instrument kunnen voordragen voor toetsing loopt van half september tot half november.

Lees meer

21 augustus 2015

Normen Keurmerk Basis GGZ 2016 vastgesteld

De normen van het Keurmerk Basis GGZ 2016 zijn vastgesteld. Het keurmerk omvat in 2016 vier thema’s: Samenwerking in de keten, Generalistisch methodisch behandelen, eHealth en Continu verbeteren. De normen zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, experts en verzekeraars.

Lees meer

1 april 2015

Aankondiging afsplitsing keurmerkactiviteiten Stichting mirro

De keurmerkactiviteiten van Stichting mirro worden afgesplitst naar een nieuwe stichting. Medio 2015 gaan deze activiteiten over naar de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (in oprichting).

Lees meer