Actueel

31
mrt

Deadline herkwalificatie

Lees meer

5 februari 2019

Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024

Aanbieders van GBGGZ laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat zij voorloper zijn in hun sector. Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren slaan ze vanaf 2019 de handen ineen door als voorlopers een gezamenlijk doel voor de Basis GGZ af te spreken. Denkt u mee?

Lees meer

1 februari 2019

Concept normen 2020 – wat vindt u ervan?

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 zijn beschikbaar. In 2020 zetten we de stap naar een meer cliëntgericht Keurmerk. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om de concept normen en criteria te becommentariëren.

Lees meer

1 februari 2019

Het Keurmerk gespiegeld – Werkconferentie 2020

Op donderdag 24 januari 2019 kwamen belanghebbenden in en om de GBGGZ bij elkaar om te praten over de doorontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ. De opdracht: het spiegelen van de normen en criteria naar cliëntbeloften. Wat mag een cliënt van een GBGGZ-aanbieder verwachten wanneer deze voldoet aan het Keurmerk?

Lees meer

31
jan

Deadline indienen zelfevaluatie 2019

Lees meer

24
jan

Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2020

Lees meer

13 december 2018

Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2019 van start

De kwalificatie voor het nieuwe Keurmerkjaar is weer van start gegaan. Alle praktijken en instellingen die in 2019 het Keurmerk dragen, moeten uiterlijk 31 januari 2019 een zelfevaluatie indienen om aannemelijk te maken dat zij werken volgens de Keurmerknormen.

Lees meer

13 december 2018

Videoweergave presentatie Informatiebijeenkomsten

In december waren er verschillende informatiebijeenkomsten over het Keurmerk Basis GGZ 2019 waar het kwalificatieproces en de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2019 werden toegelicht. U kunt nu een videoweergave van de presentatie (met gesproken tekst) bekijken en beluisteren.

Lees meer

13 december 2018

Werkconferentie: hou het Keurmerk Basis GGZ een spiegel voor

Op 24 januari 2019 is de jaarlijkse Werkconferentie. We kijken vooruit naar het Keurmerkjaar 2020. We nodigen u uit om een spiegeling te maken van de normen naar een cliëntbelofte: wat kan een cliënt verwachten van u als Keurmerkdrager op het gebied van eHealth, continu verbeteren en samenwerken? De dialoog over kwaliteit van zorg vraagt […]

Lees meer

13
dec

Opening Kwalificatie 2019

Lees meer