Deadline herkwalificatie

31 Maart is de laatste dag waarop Keurmerkdragers hun zelfevaluatie kunnen aanpassen of aanvullen in het kader van de kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2019. Uiterlijk op 31 januari moeten zij een zelfevaluatie indienen. Op 14 februari ontvangen zij de uitslag van de beoordeling hiervan.

Als nog niet voor alle normen de invulling voldoende is aangetoond, kunnen zij in een rapportage lezen welke aanpassingen of aanvullingen nog nodig zijn. Deze aanpassingen moeten uiterlijk 31 maart 2019 worden gedaan: de herkwalificatie. Op 10 april volgt de uitslag van de beoordeling hiervan.