Actueel

31
okt

2e Congres Basis GGZ

Lees meer

01
jun

Opening aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2020

Lees meer

13 mei 2019

Handboek en toetsingskader 2020

Het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2020 is beschikbaar, inclusief het toetsingskader. In het handboek staat alle relevante informatie over het proces en de inhoud van het Keurmerk Basis GGZ 2020, waaronder de normen en criteria.

Lees meer

16 april 2019

2e Congres Basis GGZ: 31 oktober 2019

De Basis smaakt naar nog meer! Het tweede Congres Basis GGZ is in aantocht. Hou 31 oktober 2019 dus alvast vrij in je agenda.

Lees meer

15 april 2019

Project 2024! van start

Keurmerkdragers gaan met elkaar een gezamenlijk doel behalen, in 5 jaar tijd. Dat doen ze, omdat ze vinden dat mentale gezondheid een groot goed is en mensen (nog) sneller en beter geholpen moeten worden. Een aantal koplopers in de Basis GGZ stelt dit gezamenlijke doel met elkaar vast in het project 2024!

Lees meer

15 april 2019

Keurmerk in inkoopbeleid 2020

Het Keurmerk Basis GGZ is wederom onderdeel van het inkoopbeleid voor de Basis GGZ van de vier grootste zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Met een tariefopslag voor keurmerkdragers stimuleren en ondersteunen ze aanbieders die in gezamenlijkheid werken aan continue verbetering van kwaliteit.

Lees meer

12 april 2019

Kwalificatie 2019 afgerond – 293 keurmerkdragers

293 GBGGZ-aanbieders hebben laten zien te behoren tot de voorlopers binnen de Basis GGZ. Zij konden overtuigend toelichten hoe zij invulling geven aan onder meer cliëntgericht handelen, transparantie, continu verbeteren en innoveren. Daarmee kwalificeerden zij zich voor het Keurmerk Basis GGZ 2019.

Lees meer

2 april 2019

Keurmerk Basis GGZ 2020

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 is vastgesteld. Belangrijkste vernieuwing ten opzichte van voorgaande jaren is de cliëntbelofte - hierin is per norm duidelijk verwoord wat deze voor de cliënt betekent. Het Keurmerk krijgt daarmee een aanvullende functie: aanbieders laten zien dat zij aan te spreken zijn op wat ze doen en hoe ze dat doen.

Lees meer

01
apr

Publicatie Keurmerk Basis GGZ 2020

Lees meer

5 februari 2019

Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024

Aanbieders van GBGGZ laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat zij voorloper zijn in hun sector. Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren slaan ze vanaf 2019 de handen ineen door als voorlopers een gezamenlijk doel voor de Basis GGZ af te spreken. Denkt u mee?

Lees meer