Schriftelijke consultatie Keurmerk 2021

Het concept Keurmerk Basis GGZ 2021 is beschikbaar. De schriftelijke consultatie is daarmee geopend. De aanpassingen in het Keurmerk zijn er vooral op gericht om de dialoog, en daarmee leren en verbeteren, meer mogelijk te maken. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om hun reactie te geven op dit concept.

Direct downloaden: Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2021 (pdf)

Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden

Het Keurmerk Basis GGZ 2021 is geïnspireerd op het RVS rapport ‘Blijk van vertrouwen, anders verantwoorden voor goede zorg’. Er is een slag gemaakt om het Keurmerk bij te laten dragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren. Meer dan 70 betrokkenen in en om de GBGGZ leverden daartoe al hun input tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, in gesprekken en tijdens de werkconferentie.

De dialoog als onderdeel van het Keurmerk(proces)

In het (concept) Keurmerk 2021 heeft de dialoog tussen keurmerkdragers, gericht op onderling leren en verbeteren, een plek gekregen in het kwalificatieproces. Inhoudelijk is een beperkt aantal, maar essentiële, wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben vooral betrekking op normen 4 en 6, waarbij een slag wordt gemaakt om de dialoog tussen keurmerkdragers meer mogelijk te maken.

Komt de ambitie om het Keurmerk Basis GGZ 2021 (beter) bij te laten dragen aan verantwoording van professionals in een vertrouwelijke cultuur van leren en verbeteren voldoende duidelijk naar voren in dit concept Keurmerk Basis GGZ 2021? We nodigen je van harte uit om jouw reactie te geven.

Stuur ons jouw mening en verbetersuggesties (vóór maandag 2 maart 2020)

In het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2021 (pdf) vind je per onderdeel een aantal consultatievragen. Daar waar je een mening hebt kan je deze kwijt in je reactie op de vragen – je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. In de tekst van het document kan je geen wijzigingen aanbrengen.

Heb je jouw opmerkingen gemaakt? Sla de ingevulde versie op en stuur deze vóór maandag 2 maart naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl. Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt. In april 2020 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2021 gepubliceerd op deze site.

Reacties zijn gesloten.