Gezamenlijke missie: de Basis GGZ, tenzij…

Op het Congres Basis GGZ op 30 oktober 2019 is de missie van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) gepresenteerd: De Basis GGZ, tenzij… We gaan hiermee aan de slag onder het motto ‘think big, act small’.

De missie

De gezamenlijke missie is: vanaf 2024 start iedereen met een mentale hulpvraag in de GBGGZ, tenzij het duidelijk is dat een behandelaar in de Basis GGZ niet in staat is de hulpvraag te beantwoorden. Lees de hele missie in het document De gezamenlijke missie van de Generalistische Basis GGZ (pdf)

Waarom?

Binnen de GBGGZ kunnen meer mensen in kortere tijd geholpen worden. Deelnemers aan de missie zijn ervan overtuigd dat kortdurend behandelen in de Basis GGZ het beste is voor de meeste mensen met een mentale hulpvraag. Door het potentieel van de GBGGZ te benutten leveren we een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een gezonde GGZ.

Hoe?

Een kerngroep gaat aan de slag met de eerste vervolgstappen. Elke deelnemer brengt in kaart waar hij nu staat met ‘de Basis GGZ, tenzij’ en wat de volgende stap is. Ieder zet zo stappen in een eigen tempo. We delen ervaringen en gaan zo samen een proces in waarin we leren van elkaar. Barrières bespreken we en lossen we op het laagst mogelijk niveau op – lokaal waar het kan, nationaal waar het moet. En alles wat ertussen in zit. Think big, act small.

Geïnteresseerden buiten de kerngroep houden we op de hoogte van wat de kerngroep doet. We delen wat de deelnemers in de kerngroep doen aan ‘de Basis GGZ, tenzij’ en vragen om ervaringen van anderen. Daarmee beogen we ook partijen buiten de kerngroep te inspireren om hun eigen leerproces in te gaan en stappen te zetten.

Meer weten?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief via een bericht naar info@kibg.nl met als onderwerp ‘Missie’.

Reacties zijn gesloten.