Eerste kwalificatieronde: 100 gekwalificeerden

Van de 358 keurmerkdragers hebben 100 GBGGZ-aanbieders zich in de eerste ronde van de zelfevaluatie gekwalificeerd voor het Keurmerk 2020. Zij konden overtuigend toelichten dat en hoe zij invulling geven aan normen op het gebied van cliëntgericht handelen, transparantie, continu verbeteren en kennis delen.

Keurmerkdragers die zich kwalificeren tonen met hun toelichting in de zelfevaluatie aan dat zij invulling geven aan belangrijke aspecten die horen bij cliëntgericht handelen en transparantie. Daarnaast hebben ze in de zelfevaluatie laten zien bovengemiddeld zelfkritisch en vooruitstrevend te zijn, waarbij ze pro-actief hun kennis en ervaringen delen met andere partijen in en om de Basis GGZ. Deze gekwalificeerde Keurmerkdragers ontvangen het keurmerkcertificaat en blijven heel 2020 geregistreerd als keurmerkdrager.

‘Herkwalificatie’ – vóór 1 april 2020

De partijen die voor 1 februari een zelfevaluatie indienden maar zich nog niet kwalificeerden ontvingen gerichte feedback. Uit de keurmerkrapportage blijkt op welke punten zij nog actie moeten ondernemen of aanvullingen moeten doen. Vóór 1 april 2020 moeten zij hun zelfevaluatie aanpassen, zodat zij zich alsnog kunnen kwalificeren. Slechts vier keurmerkdragers vulden geen zelfevaluatie in, met als gevolg dat het Keurmerk wordt ingetrokken.

Beoordelingsproces – vier ogen

Stichting KiBG beoordeelt alle zelfevaluaties. Elke zelfevaluatie wordt door twee medewerkers bekeken, zodat we elkaar scherp houden en kunnen overleggen. Per criterium wordt beoordeeld of met de toelichting in de zelfevaluatie voldoende duidelijk is dat en hoe de keurmerkdrager hier invulling aan geeft. We kijken hierbij niet alleen naar het antwoord op de vraag die hier specifiek over gaat – ook antwoorden op andere vragen, het algemene beeld van de zelfevaluatie en zelfs informatie van de website betrekken we hierbij.

Goede voorbeelden

Door de zelfevaluatie komen we elk jaar ook weer op het spoor van nieuwe ‘goede voorbeelden’. Voorbeelden uit de praktijk die vernieuwend, vooruitstrevend of op een andere manier interessant zijn om te delen. Tijdens het beoordelen verzamelen we deze voorbeelden. Na de zelfevaluatie gaan we aan de slag om deze te onderzoeken en te delen, bijvoorbeeld op het platform Goede Voorbeelden en op het Congres Basis GGZ. Zo helpen we aanbieders om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Reacties zijn gesloten.