Landelijk netwerk verder op roltrap naar de maan

'Roltrap naar de maan' was de titel van de workshop waarin GBGGZ-aanbieders een jaar geleden met elkaar beelden deelden over de toekomst van de GBGGZ. Op maandag 3 juni 2019 komt dit Landelijk netwerk Basis GGZ weer bijeen om te praten over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Op 3 juni wordt er gesproken over onderzoek en innovatie van de GBGGZ, een goed werkklimaat voor behandelaren en hoe in Nederland het paradigma verschuift van specialistische GGZ naar “de Basis GGZ, tenzij”. De roltrap naar de maan wordt gepoetst. Interesse om ook mee te praten in het Landelijk netwerk? Neem contact op: info@kibg.nl.

Over het Landelijke netwerk Basis GGZ

Het Landelijk netwerk Basis GGZ bestaat uit een aantal koplopers in de Basis GGZ, bij gelegenheid aangevuld met wetenschappers en zorgverzekeraars. Binnen het netwerk staan de belangen en doelen van de GBGGZ centraal. Er worden ontwikkelingen en inzichten gedeeld, en er wordt nagedacht over hoe de GBGGZ nog krachtiger en zichbaarder kan worden gemaakt. Het Netwerk staat open voor GBGGZ-aanbieders die mee willen werken aan het behoud van (het gedachtegoed) van de GBGGZ.

Reacties zijn gesloten.