Project 2024! van start

Keurmerkdragers gaan met elkaar een gezamenlijk doel behalen, in 5 jaar tijd. Dat doen ze, omdat ze vinden dat mentale gezondheid een groot goed is en mensen (nog) sneller en beter geholpen moeten worden. Een aantal koplopers in de Basis GGZ stelt dit gezamenlijke doel met elkaar vast in het project 2024!

De ‘Kerngroep 2024’ is gevormd en komt op vrijdag 24 mei voor het eerst samen in Utrecht. Dan stelt de kerngroep ambitieuze én haalbare doelen voor 2024 op, inclusief de resultaten die daarbij horen. De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van Keurmerkdragers – dit zijn zowel instellingen als vrijgevestigde GBGGZ-aanbieders.

In de zomer van 2019 presenteert de Kerngroep 2024 het gezamenlijke doel tijdens een bijeenkomst (georganiseerd door Stichting KiBG). Andere Keurmerkdragers en betrokkenen kunnen hier hun feedback op geven. De Kerngroep presenteert het definitieve doel op 31 oktober 2019, tijdens het 2e Congres Basis GGZ. Alle GBGGZ-aanbieders worden uitgenodigd hier aan mee te werken.

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Gezamenlijk doel, individuele invulling

Het doel is gemeenschappelijk – het groepsresultaat telt. Alle aanbieders bepalen zelf hoe ze hieraan meewerken. Stichting KiBG faciliteert het gezamenlijke doel; bijvoorbeeld door inspirerende voorbeelden op te halen van aanbieders die het gemeenschappelijke doel op hun eigen, innovatieve manier nastreven. KiBG organiseert bijeenkomsten die de gelegenheid bieden om kennis te nemen van deze voorbeelden en om ideeën uit te wisselen.

Waarom doen we dit?

1.     De Basis GGZ draagt bij aan de mentale gezondheid van mensen. Het aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen neemt toe in Nederland, er zijn bijvoorbeeld meer mensen met depressie, trauma en angst. De Basis GGZ draagt met een concreet doel bij aan het hogere doel; een mentaal gezond Nederland.

2.     Een gemeenschappelijk doel geeft de Basis GGZ richting voor alle verbeteringen, innovaties en samenwerkingen. Alle Basis GGZ-aanbieders, en zeker de keurmerkdragers, zijn continu aan het leren en verbeteren. Met hetzelfde doel is de impact van innovaties op de Basis GGZ veel groter.

3.     De Basis GGZ maakt zijn enorme potentie hiermee waar en is een belangrijk onderdeel van de gezondheid in Nederland. Een relatief nieuwe sector moet zijn nut tonen. De Basis GGZ toont lef en benoemt zijn eigen doel.

Waarom doen keurmerkdragers dit?

Met het Keurmerk Basis GGZ laat een Basis GGZ-aanbieder zien dat hij koploper is. Juist deze koplopers verbeteren zichzelf en hun vakgebied. Samen met andere koplopers pakken ze een voortrekkersrol en leiden de gehele sector naar het gezamenlijke doel.

Reacties zijn gesloten.