Keurmerk in inkoopbeleid 2020

Het Keurmerk Basis GGZ is wederom onderdeel van het inkoopbeleid voor de Basis GGZ van de vier grootste zorgverzekeraars: CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis. Met een tariefopslag voor keurmerkdragers stimuleren en ondersteunen ze aanbieders die in gezamenlijkheid werken aan continue verbetering van kwaliteit.

De manier waarop het Keurmerk een plek heeft in het inkoopbeleid verschilt per zorgverzekeraar. Ook de tariefopslag die hieraan wordt toegekend verschilt. Wij verwijzen voor meer informatie naar de websites en inkoopdocumenten van de zorgverzekeraars:

Wij zijn blij met de betrokkenheid van zorgverzekeraars en het vertrouwen in het Keurmerk dat zij hiermee uiten – het vertrouwen dat nodig is om structureel samen te werken aan de beste zorg voor mensen met psychische klachten.

Reacties zijn gesloten.