Keurmerk Basis GGZ 2020

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 is vastgesteld. Belangrijkste vernieuwing ten opzichte van voorgaande jaren is de cliëntbelofte - hierin is per norm duidelijk verwoord wat deze voor de cliënt betekent. Het Keurmerk krijgt daarmee een aanvullende functie: aanbieders laten zien dat zij aan te spreken zijn op wat ze doen en hoe ze dat doen.

Download nu: Keurmerk Basis GGZ 2020 – normen en criteria (pdf)

Het Keurmerk Basis GGZ 2020 kent 6 normen. Elke norm is uitgewerkt in kwalificatiecriteria. Het Keurmerk 2020 ondersteunt de beweging in de GBGGZ waarbij meer nadruk wordt gelegd op het centraal stellen van cliënten door het verbeteren van zelfredzaamheid en het verminderen van zorgafhankelijkheid van cliënten.

Toetsingskader

In de afgelopen jaren is gebleken dat, ook al werd de norm als duidelijk ervaren, het niet altijd duidelijk was hoe aanbieders konden aantonen aan het gestelde niveau te voldoen: waar ligt de lat van de kwalificatiecriteria? Daarom is besloten om, in aanvulling op de normen en criteria, een toetsingskader op te stellen dat meer inzicht geeft over wanneer aan een kwalificatiecriterium wordt voldaan. Het toetsingskader wordt uiterlijk 1 juni 2019 gepubliceerd.

Overwegingen

De doorontwikkeling van het Keurmerk is wederom gedaan door consultatie van het veld. Meer dan 50 professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens ronde tafel bijeenkomsten, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie hun kennis en kunde gedeeld. Op basis van alle input hebben de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2020 hun vorm en inhoud gekregen.

Alle input is zorgvuldig besproken en afgewogen. Een nader toelichting op het proces en de overwegingen vindt u in het document: Keurmerk Basis GGZ 2020 – overwegingen en wijzigingen (pdf).

Reacties zijn gesloten.