Concept normen 2020 – wat vindt u ervan?

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 zijn beschikbaar. In 2020 zetten we de stap naar een meer cliëntgericht Keurmerk. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om de concept normen en criteria te becommentariëren.

Download direct het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2020 (beveiligd Word-document)

Naar een cliëntgericht Keurmerk

In het najaar van 2018 zijn we voor de 6e keer gestart met de doorontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ. Wederom konden we rekenen op de betrokkenheid van veel Keurmerkdragers en andere belanghebbenden tijdens ronde tafel bijeenkomsten, individuele gesprekken en de werkconferentie. Door hen is de behoefte uitgesproken en onderstreept om met het Keurmerk de beweging om (nog) meer cliëntgericht te werken te ondersteunen.

Daarom is voor het Keurmerk 2020 gekozen om niet zozeer de onderwerpen te herijken, maar deze vooral te spiegelen naar cliëntbeloften: wat mag de cliënt van een GBGGZ-aanbieder verwachten wanneer deze voldoet aan de normen van het Keurmerk? In het consultatiedocument is dit uitgewerkt.

Wij vragen u om uw mening en concrete verbetersuggesties

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 vindt u in het Consultatiedocument – Keurmerk Basis GGZ 2020 (beveiligd Word-document). In het document vindt u per norm een aantal consultatievragen: vragen over bijvoorbeeld de haalbaarheid en het ambitieniveau van de normen en criteria. U hoeft niet alle vragen te beantwoorden – u geeft alleen reactie op die normen of criteria waar u verbetering wenst en mogelijkheden daartoe ziet. Zo werken we samen aan betere mentale zorg. Uiteraard behandelen we uw reactie zorgvuldig.

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 1 maart 2019

Als u uw reacties heeft ingevuld, slaat u de ingevulde versie op. Stuur uw opgeslagen document naar: keurmerk.basisggz@kibg.nl. Alle input wordt overwogen en waar mogelijk verwerkt in de normen. In april 2019 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2020 gepubliceerd op deze website.

Reacties zijn gesloten.