Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024

Aanbieders van GBGGZ laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat zij voorloper zijn in hun sector. Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren slaan ze vanaf 2019 de handen ineen door als voorlopers een gezamenlijk doel voor de Basis GGZ af te spreken. Denkt u mee?

“Alleen ga je snel, samen kom je verder”

Tijdens de werkconferentie spraken de aanwezige Keurmerkdragers af om gezamenlijk een doel voor de Basis GGZ na te streven. Om dit concreet te maken is afgesproken om over 5 jaar een gezamenlijk doel neer te zetten op het gebied van behandelresultaat, terugval en behandelduur.

Werkgroep 2024 – denkt u mee?

We zoeken Keurmerkdragers die willen helpen om het doel en de resultaten uit te werken en daarvoor plaats willen nemen in de Werkgroep 2024. Meer informatie: Gezamenlijk doel Basis GGZ 2024 (pdf). Interesse? Geef je snel op via info@kibg.nl.

Reacties zijn gesloten.