Platform Goede Voorbeelden

We merken het steeds vaker: Keurmerkdragers en geïnteresseerden daaromheen willen graag van elkaar horen met welke innovatieve projecten ze binnen hun organisatie bezig zijn. En ook: GBGGZ-aanbieders willen graag laten zien met welke unieke projecten ze zelf bezig zijn. Daarom presenteren we binnenkort het platform ‘Goede voorbeelden’.

Het platform wordt onderdeel van deze website. Op het platform delen we goede voorbeelden uit de GBGGZ-praktijk – voorbeelden die concreet, toepasbaar, positief en inspirerend zijn. De goede voorbeelden halen we op uit onder meer de zelfevaluatie voor het Keurmerk Basis GGZ en individuele contacten. We werken ze uit in de vorm van een interview, waarbij op het platform ook de gelegenheid is hierop te reageren.

In augustus worden het platform gevuld met de eerste 16 goede voorbeelden gepresenteerd. Het verzamelen van voorbeelden gaat continu door. Dus heeft een mooi voorbeeld van een innovatieve of bijzondere werkwijze binnen de GBGGZ? Mail ons op info@kibg.nl.

Reacties zijn gesloten.