Menzis sluit aan bij Stichting KiBG

Menzis sluit zich aan bij Stichting KiBG. De zorgverzekeraar ondersteunt daarmee de landelijke doorontwikkeling van de Basis GGZ. Het betekent een verdere verbreding en versterking van de centrale dialoog over kwaliteit.

Menzis ziet de activiteiten van Stichting KiBG als een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ.

Bas van Riet Paap (manager GGZ bij Menzis): “We vinden het van groot belang om samen met alle betrokken partijen de dialoog te voeren over continue verbetering van de kwaliteit in de Basis GGZ. Door deze dialoog op landelijk niveau te voeren, dragen we bij aan een meer uniforme koers om de Basis GGZ in haar kracht te zetten”.

Stichting KiBG verbindt betrokken partijen en faciliteert binnen de Basis GGZ een constructieve dialoog op basis van inhoud, gericht op kwaliteit en doelmatigheid. Dat sluit goed aan op de stappen die Menzis zet om ook binnen de Basis GGZ sámen te komen tot waardegerichte, toekomstbestendige zorg.

Breder, efficiënter en effectiever

Menzis is de vierde betrokken zorgverzekeraar, naast CZ, VGZ en Zilveren Kruis. De toetreding betekent voor Stichting KiBG een belangrijke volgende impuls: de dialoog kan nu nog breder, efficiënter en effectiever worden gevoerd. Menzis neemt plaats in het bestuur van Stichting KiBG. Het Keurmerk Basis GGZ is onderdeel van het Inkoopbeleid GGZ 2019.

Reacties zijn gesloten.