Keurmerk Basis GGZ 2019: normen, criteria en verantwoording

Benieuwd naar het Keurmerk Basis GGZ in 2019? De thema's, normen en criteria zijn vastgesteld en gepubliceerd. Ook de overwegingen tijdens het consultatietraject zijn hierbij inzichtelijk gemaakt.

Meer dan 60 professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens ronde tafel bijeenkomsten, de werkconferentie en de schriftelijke consultatie hun kennis en kunde gedeeld. De normen van het Keurmerk Basis GGZ 2018 zijn kritisch bekeken en besproken. Op basis van alle input hebben de normen voor het Keurmerk Basis GGZ 2019 hun vorm en inhoud gekregen.

Download nu: Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf)

Nieuw: thema Transparantie

Het Keurmerk in 2019 omvat de vertrouwde thema’s Cliëntgericht handelen en Innoveren & Continu verbeteren. Het thema Samenwerken is vervangen door het thema Transparantie. De normen en criteria zijn aangescherpt, waarbij een volgende stap is gezet in het ‘vonkend’ maken hiervan.

Overwegingen

Tijdens het consultatietraject is alle input zorgvuldig besproken en afgewogen. Een nader toelichting op het proces en de overwegingen vindt u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2019 (pdf). In het verlengde hiervan optimaliseren we het proces van aanmelding en kwalificatie. Vanaf 1 juni 2018 kunnen GBGGZ-aanbieders het Keurmerk 2019 aanvragen – alle benodigde informatie wordt voor die tijd gepubliceerd.

Reacties zijn gesloten.