Zelfevaluatie 2018: de tijd dringt!

Draagt uw organisatie het Keurmerk Basis GGZ 2018? Zorg dat u tijdig aannemelijk maakt dat u werkt volgens de Keurmerknormen. U doet dat met de zelfevaluatie - een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. Vul de zelfevaluatie zo snel mogelijk in - u heeft dan nog tijd om actie te ondernemen als dat nodig is.

U bereikt de zelfevaluatie via www.kibg.nl/zelfevaluatie2018. De inloggegevens en instructies hiervoor ontving u, of de contactpersoon van uw organisatie, op 14 december 2017 per mail. Niet ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Na het insturen van uw zelfevaluatie ontvangt u binnen 2 weken feedback
Heeft u zich nog niet gekwalificeerd, dan ontvangt u een Keurmerkrapportage met concrete verbeterpunten. U kun uw zelfevaluatie vervolgens tot 31 maart 2018 éénmalig aanpassen. Ná 31 maart 2018 is er geen gelegenheid meer om uw zelfevaluatie in te vullen, aan te vullen of aan te passen!

Checklist kwalificatie
Wilt u vooraf inzicht krijgen in wat de zelfevaluatie van u vraagt? Bekijk de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018. De normen en criteria 2018 vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018. Achtergrondinformatie en behulpzame links zijn per thema van het Keurmerk beschikbaar:

Gekwalificeerd?
Als u zich heeft gekwalificeerd, heeft u aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij geven in het Keurmerkregister aan dat uw praktijk/instelling gekwalificeerd is voor het Keurmerk 2018 en stellen zorgverzekeraars op de hoogte.

Kwalificeert u zich niet vóór 1 april 2018? Dan wordt het Keurmerk ingetrokken – uw praktijk/instelling wordt uit het Keurmerkregister verwijderd.

De term ‘organisatie’ wordt hier gebruikt, waarmee zowel vrijgevestigde aanbieders van GBGGZ als GGZ-instellingen worden bedoeld.

 

Reacties zijn gesloten.