Schriftelijke consultatie Keurmerk 2019

De concept normen van het Keurmerk Basis GGZ 2019 zijn beschikbaar. De schriftelijke consultatie is daarmee geopend. Alle partijen die zich betrokken voelen bij de GBGGZ worden van harte uitgenodigd om de concept normen en criteria te beoordelen.

Professionals en GBGGZ-aanbieders hebben tijdens de ronde tafel bijeenkomsten, in bilaterale gesprekken en tijdens de werkconferentie hun kennis en kunde gedeeld met Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Op basis van deze input zijn de concept normen en criteria opgesteld.

De schriftelijke consultatie is per 9 februari 2018 gesloten. In het voorjaar van 2018 wordt het definitieve Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd op deze website.

 

Alle input wordt verwerkt en op dinsdag 20 februari vastgesteld door het bestuur van Stichting KiBG. Daarna wordt het Keurmerk Basis GGZ 2019 gepubliceerd op deze website. In een bijbehorend verantwoordingsdocument lichten we de keuzes die tijdens het consultatietraject zijn gemaakt toe.

Reacties zijn gesloten.