Zelfevalutie Keurmerk 2018 geopend

Gaat uw organisatie in 2018 (weer) voor het Keurmerk Basis GGZ? Dan moet u aannemelijk maken dat u werkt volgens de Keurmerknormen: de kwalificatie. De Zelfevaluatie Keurmerk Basis GGZ 2018 is daar onderdeel van. Dit is een digitaal formulier met vragen over de normen en kwalificatiecriteria. De zelfevaluatie is vanaf 14 december 2017 geopend.

U bereikt de zelfevaluatie via www.kibg.nl/zelfevaluatie2018. Heeft uw organisatie een overeenkomst voor het Keurmerk 2018, dan ontving u of de contactpersoon van uw organisatie op 14 december per mail instructies en inloggegevens. Niet ontvangen? Bel of mail: keurmerk.basisggz@kibg.nl of 085 – 48 85 462.

Vul de zelfevaluatie zo snel mogelijk in
U heeft dan nog tijd om actie te ondernemen als dat nodig is. Na het insturen van uw zelfevaluatie ontvangt u binnen 2 weken feedback. Heeft u zich nog niet gekwalificeerd, dan ontvangt u een Keurmerkrapportage met concrete verbeterpunten. U kun uw zelfevaluatie vervolgens tot 31 maart 2018 éénmalig aanpassen. Ná 31 maart 2018 is er geen gelegenheid meer om uw zelfevaluatie in te vullen, aan te vullen of aan te passen!

Wilt u vooraf inzicht krijgen in wat de zelfevaluatie van u vraagt? Bekijk de Checklist Kwalificatie Keurmerk Basis GGZ 2018. De normen en criteria 2018 vindt u in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018. Achtergrondinformatie en behulpzame links zijn per thema van het Keurmerk beschikbaar:

Gekwalificeerd?
Gefeliciteerd! U heeft aannemelijk gemaakt dat u aan alle normen invulling geeft – u spant zich extra in voor de kwaliteit van zorg. Dat mogen uw cliënten, verzekeraars en verwijzers ook weten! U ontvangt een aantal cliëntenfolders, deur-/raamstickers en een digitaal beeldmerk om u (h)erkenbaar te maken. Wij nemen uw praktijk/instelling op in het Keurmerkregister en stellen zorgverzekeraars op de hoogte

De term ‘organisatie’ wordt hier gebruikt, waarmee zowel vrijgevestigde aanbieders van GBGGZ als GGZ-instellingen worden bedoeld.

Reacties zijn gesloten.