Pilot cursus Blended behandelen van start

Maak eHealth leuk! Dat is de titel van de cursus Blended behandelen, ontwikkeld door de RINO-groep in opdracht van Stichting KiBG. Een pilot met de cursus ging op 14 december van start met de eerste lesmiddag.

10 Behandelaren, werkzaam bij 10 verschillende Keurmerkdragers, nemen deel aan de pilot. Deze duurt tot maart 2018. De cursus bestaat uit 3 lesdagen: bewust worden, ervaren en bestendigen. Deze pilot wordt geëvalueerd met een start-, eind- en nameting. Op basis van de evaluatie wordt besloten over het vervolg van de cursus als onderdeel van de activiteiten van Stichting KiBG.

Hoe pas je eHealth toe in de dagelijkse praktijk?
Dat is de vraag die centraal staat tijdens de cursus. Met gerelateerde vragen als: hoe doe je dat zodat het écht ondersteunend werkt? En: hoe motiveer je cliënten? Het lesprogramma is gericht op de vaardigheden en randvoorwaarden die nodig zijn om eHealth toepassingen daadwerkelijk te gebruiken ter ondersteuning van de zorg. Het draait om enthousiasmering en bewustwording, en het oefenen van de benodigde online vaardigheden.

Bevorderen blended zorg: maak eHealth leuk
Al jaren zien partijen potentie in het toepassen van eHealth – ook binnen de GGZ. Het lijkt dé manier om mentale zorg letterlijk bij de cliënt te brengen, in een vertrouwde omgeving, gericht op zelfmanagement en duurzame mentale gezondheid. Maar: het gebruik van eHealth blijft achter. Stichting KiBG inventariseerde tijdens diverse bijeenkomsten de drempels en behoeften op dit vlak.

Daaruit kwam naar voren: toegankelijkheid van eHealth is een eerste belangrijke drempel. Laagdrempelige scholing in blended zorgen zou een goede eerste stap kunnen zijn om gebruik te bevorderen. ‘Maak eHealth leuk’ was daarbij de wens. De cursus is hier een concrete uitwerking van. Tevens wordt een project om de vindbaarheid van eHealth-oplossingen voor de GGZ te vergroten opgestart. Begin 2018 volgt hierover nadere informatie.

 

Reacties zijn gesloten.