Vrijstellingen Kwalificatieproces 2018

In het Keurmerk Basis GGZ erkennen we waar mogelijk de inspanningen die aanbieders reeds geleverd hebben voor andere kwaliteitsinitiatieven. In het Kwalificatieproces 2018 zijn op dit moment (gedeeltelijke) vrijstellingen vastgesteld voor aanbieders met een NIP-visitatie certificaat, een LVVP-visitatie certificaat, een HKZ-certificaat en/of het Keurmerk Basis GGZ 2017.

Bekijk hier de Vrijstellingen voor het Kwalificatieproces 2018 >>

De vrijstellingen betekenen dat aanbieders die deelnamen aan een ander kwaliteitsinitiatief van een aantal normen / kwalificatiecriteria niet (opnieuw) aan hoeven te tonen dat en hoe zij hier invulling aan geven. Daar waar het Keurmerk en een ander initiatief overlappen, erkennen we op deze manier de inspanningen die aanbieders reeds geleverd hebben.

Door doorlopend de verbinding te zoeken met andere initiatieven, beoogt Stichting KiBG synergie te creëren en de administratieve lasten te beperken.

Reacties zijn gesloten.