Impressie ronde tafel bijeenkomsten

Transparante zorg met de behandelaar als adviseur, korte en GBGGZ-specifieke effectmetingen, practice based behandelingen, een geprotocolleerde indicatiestelling, brede inzet van eHealth; het zijn een aantal elementen die de GBGGZ over 3 jaar zouden moeten kenmerken. Zo bespraken ruim 20 GBGGZ-aanbieders tijdens twee ronde tafel bijeenkomsten.

Een houten treinbaan illustreerde tijdens de bijeenkomsten het spoor van de GBGGZ. Inclusief splitsingen, bochten, bruggen en station. Duidelijk werd dat de GBGGZ op een goed spoor zit: er is al veel bereikt en het gaat snel vooruit. De wens is om de trein door te laten rijden en vaart te kunnen (blijven) maken, waarbij de genoemde elementen concreter en breder invulling krijgen.

Als dat lukt is het haalbaar om over 3 jaar het station te bereiken waar cliënten in de (GB)GGZ echt de juiste zorg op de juiste plek krijgen, waar er geen wachttijden zijn en waar de samenwerking met de huisarts beter is – aldus de deelnemers aan de bijeenkomsten. Daarbij zijn er ook de nodige uitdagingen: er is te weinig aandacht voor generalistisch behandelen als eigenstandig specialisme, de (micro)registraties belasten de trein onnodig zwaar en er is te weinig geld is om de trein te vernieuwen en harder (of hard genoeg) te laten rijden.

Koers bepalen voor het Keurmerk Basis GGZ 2019
De ronde tafel bijeenkomsten zijn onderdeel van het ontwikkeltraject voor het Keurmerk Basis GGZ 2019. We inventariseren hiermee eerst de wenselijke ‘Koers van de GBGGZ’, om daar vervolgens met de normen en criteria van het Keurmerk in 2019 zo goed mogelijk op aan te sluiten. Tijdens de Werkconferentie Keurmerk Basis GGZ 2019 presenteren we de wenselijke koers zoals die uit de gesprekken naar voren is gekomen en kijken we met elkaar welke normen, criteria en eventuele andere activiteiten hier bij passen.

 

Reacties zijn gesloten.