Aanvraag Keurmerk Basis GGZ 2018 gesloten

De aanvraagperiode voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 sluit per 1 november. Bent u nu al keurmerkdrager? U hoeft geen aanvraag in te dienen - u heeft instructies ontvangen om het keurmerk in 2018 te continueren.

De mogelijkheid om het Keurmerk Basis GGZ 2018 aan te vragen is per 1 november 2017 gesloten. Vragen over uw aanvraag of andere zaken? Bel 085 – 48 85 462 of mail naar info@kibg.nl.

Keurmerk Basis GGZ 2018

Het keurmerk kent ook in 2018 drie thema’s: Cliëntgericht handelen, Samenwerken en Innoveren en continu verbeteren. De normen en kwalificatiecriteria zijn tot stand gekomen na consultatie van zorgverleners, experts en verzekeraars. Alle informatie over het keurmerk, de normen in 2018, de kwalificatiecriteria (concrete vereisten) en het kwalificatieproces vindt u op de pagina over het Keurmerk Basis GGZ en in het Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf).

Kosten

Voor het Keurmerk Basis GGZ betaalt de zorgaanbieder een afdracht over de gerealiseerde omzet Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) aan Stichting KiBG. De afdracht voor het Keurmerk 2018 is bepaald op 1,4{43c5ac8af58f9ad753bccaeb5a309fc08cfd30e2f24603f515db92e1124c27d9} van de gerealiseerde omzet GBGGZ in 2015 (bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars – CZ, VGZ, Zilveren Kruis)

De vergoeding voor het keurmerk in 2018 wordt gebaseerd op omzetcijfers uit 2015. De omzetcijfers over 2015 staan vast. Daarmee voorkomen we dat later opnieuw (definitieve) cijfers moeten worden aangeleverd voor nacalculaties. Partijen zonder omzet in 2015 betalen de minimale vergoeding van €75,=. Met partijen die in 2015 een aanmerkelijk hogere omzet hadden dan voorzien in 2018 kunnen individuele afspraken worden gemaakt.

Keurmerkproces

Als u het Keurmerk Basis GGZ 2018 aanvraagt en de overeenkomst ondertekent, wordt u per 1 januari 2018 geregistreerd als keurmerkdrager en opgenomen in het keurmerkregister. U dient vervolgens vóór 1 april 2018 aan te tonen dat u invulling geeft aan de normen van 2018. Dat doet u met een zelfevaluatie. U ontvangt hierover eind 2017 nader bericht.

Reacties zijn gesloten.