321 GBGGZ-aanbieders gekwalificeerd voor het Keurmerk Basis GGZ 2017

Maar liefst 321 GBGGZ-aanbieders hebben laten zien invulling te geven aan de normen en criteria van het Keurmerk Basis GGZ 2017. Dat deden zij met een zelfevaluatie. Keurmerkdragers moesten zich vóór 1 april 2017 kwalificeren om het keurmerk te behouden.

Gekwalificeerde zorgaanbieders ontvingen een Keurmerkcertificaat en diverse communicatiemiddelen om te laten zien in het bezit te zijn van het keurmerk. Voor 47 aanbieders bleek de lat van het Keurmerk nog te hoog te liggen – zij kwalificeerden zich niet, waardoor het keurmerk is ingetrokken. Het keurmerkregister is per 1 april bijgewerkt.

Veel verbeteracties n.a.v. keurmerkrapportage
Voor veel keurmerkdragers was de keurmerkrapportage die zij ontvingen na een eerste zelfevaluatie behulpzaam voor het identificeren van verbetermogelijkheden. In de keurmerkrapportage stond gericht omschreven welke acties nog nodig waren om aan de normen te voldoen. Met name voor norm 3 (meten en publiceren van cliëntervaringen) en norm 5 (informatie op de eigen website) waren vaak nog verbeteringen nodig.

Keurmerkdragers gericht op continu verbeteren
Aanbieders koppelden terug dat het Keurmerk een goede stok achter de deur is om website en behandelplan te actualiseren. Het is een goede checklist om de cliënt beter te informeren wat hij kan verwachten bij de behandeling. De acties van aanbieders op basis van de keurmerkrapportages, laat zien dat keurmerkdragers bereid zijn om continu te verbeteren.

Ook Stichting KiBG werkt continu aan verbetering. We hebben het kwalificatieproces uitgebreid geëvalueerd en zullen op basis hiervan het proces voor 2018 optimaliseren. Zo kunnen we de digitale zelfevaluatie nog gebruiksvriendelijker maken, vragen duidelijker stellen en toelichten en ervoor zorgen dat keurmerkdragers beter voorbereid aan de zelfevaluatie beginnen.

 

Reacties zijn gesloten.