Normen en criteria Keurmerk Basis GGZ 2018 online beschikbaar

Vanaf nu kunt u de vastgestelde normen en kwalificatiecriteria voor het Keurmerk Basis GGZ 2018 inzien. Het keurmerk kent ook in 2018 drie thema’s: Cliëntgericht handelen, Samenwerken en Innoveren en continu verbeteren.

De normen en kwalificatiecriteria van het Keurmerk Basis GGZ 2018 zijn vastgesteld op basis van input verkregen tijdens rondetafelbijeenkomsten, bilaterale gesprekken, een schriftelijke openbare consultatie en een (openbare) werkconferentie. Een beknopte weergave van de doorontwikkeling van het keurmerk en overwegingen tijdens het consultatietraject vindt u in het Verantwoordingsdocument Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf).

Download nu: Handboek Keurmerk Basis GGZ 2018 (pdf)

Reacties zijn gesloten.