Zelfevaluatie keurmerk 2017

Draagt uw organisatie (ook) in 2017 het Keurmerk Basis GGZ? Dan moet vóór 1 april 2017 aannemelijk worden gemaakt dat u invulling geeft aan de keurmerknormen van 2017: de kwalificatie. Dit doet u met een digitale zelfevaluatie - deze is vanaf maandag 19 december geopend.

De zelfevaluatie is een digitaal formulier. De gevraagde gegevens hebben betrekking op de normen van het keurmerk in 2017. De contactpersoon van elke organisatie heeft een uitnodiging per mail ontvangen, met hierin de inloggegevens voor de organisatie en instructies. Zorgaanbieders die in 2016 ook keurmerkdrager waren hoeven niet voor alle normen gegevens aan te leveren. Dit geldt ook voor zorgaanbieders die deelname aan bij Stichting KiBG bekende kwaliteitsinitiatieven kunnen aantonen.

Stichting KiBG beoordeelt de zelfevaluatie
Indien een organisatie nog niet aan alle normen voldoet, leest deze in de rapportage welke punten nog aandacht nodig hebben. De zelfevaluatie kan t/m 31 maart 2017 opnieuw worden doorlopen – de organisatie hoeft dan alleen gegevens in of aan te vullen voor die normen waarvan nog niet (voldoende) is aangetoond dat de organisatie hier invulling aan geeft. Kwalificeert een organisatie zich niet vóór 1 april 2017, dan wordt het keurmerk ingetrokken.

Gekwalificeerd?
De organisatie die laat zien aan de normen te voldoen, kwalificeert zich voor heel 2017. Deze ontvangt dan het Keurmerkcertificaat Keurmerk Basis GGZ 2017, een deursticker en folders met informatie over het keurmerk voor cliënten.

Heeft u het Keurmerk Basis GGZ 2017 aangevraagd maar geen inloggegevens ontvangen? Of heeft u andere vragen? Bel of mail: 085 – 48 85 462, keurmerk.basisggz@kibg.nl.

Reacties zijn gesloten.