Inkomsten en uitgaven Stichting KiBG

Hoe wordt Stichting KiBG bekostigd? En waar wordt dat geld voor gebruikt? In dit bericht lichten we toe welke inkomsten er zijn en hoe de uitgaven verdeeld zijn over de activiteiten.

Stichting KiBG is een stichting zonder winstoogmerk

De stichting is opgericht door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Over het waarom van de stichting en onze werkzaamheden en doelstellingen vindt u meer bij ‘Over Stichting KiBG‘.

Jaarlijks stelt het bestuur de begroting vast

De begroting richt zich op de speerpunten die ook voor dat jaar zijn vastgesteld. Zo worden activiteiten en projecten over meerdere jaren verspreid, wat maakt dat de teamgrootte en de jaarlijkse uitgaven relatief constant en beperkt blijven. Uitgaven zijn verdeeld over de volgende activiteiten:

  • beheer en (door)ontwikkeling van het Keurmerk Basis GGZ als centraal platform voor de dialoog over kwaliteit in de GBGGZ (35%)
  • initiëren en onderzoeken van vernieuwingsprojecten in de GGZ-keten, in samenhang met het Keurmerk Basis GGZ (10%)
  • ontwikkeling van spiegelinformatie voor keurmerkdragers en ondersteunen bij het gebruik daarvan (30%)
  • secundaire activiteiten (overhead) (25%)

De inkomsten zijn in evenwicht met de uitgaven

De totale budget is op dit moment ca. €800.000. De inkomsten worden gevormd door de vergoeding die zorgaanbieders betalen voor het Keurmerk Basis GGZ en aanverwante dienstverlening – dit is een percentage over de omzet GBGGZ-zorg bij de bij Stichting KiBG aangesloten zorgverzekeraars. Het percentage wordt zo vastgesteld dat het totaal aan inkomsten dekkend is voor deze uitgaven. Wanneer het mogelijk is de afdracht te verlagen, bijvoorbeeld door een groei in het aantal keurmerkdrager, doen we dit. Zo is de afdracht reeds verlaagd van 2% in 2015 naar 1,4% in 2018.

Reacties zijn gesloten.