NIP-visitatie en het Keurmerk Basis GGZ

De kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 wordt vereenvoudigd voor GBGGZ-aanbieders die de (vernieuwde) NIP-visitatie met certificaat hebben afgerond. Dat is de uitkomst van overleg tussen het NIP en Stichting KiBG, gericht op synergie en het verminderen van administratieve lasten.

Let op: de informatie in dit bericht heeft betrekking op het Keurmerk Basis GGZ in 2017 en is dus niet meer actueel. Ga naar actuele informatie over het Keurmerk Basis GGZ >>

De NIP-visitatie is een kwaliteitsvisitatie gebaseerd op de in wet- en regelgeving opgenomen professionele standaard en is gericht op ontwikkeling. Het is een instrument waarmee op veel vlakken waardevolle informatie voor interne evaluatie, sturing en verbetering wordt verzameld. Stichting KiBG beoogt dergelijke goede initiatieven op het gebied van kwaliteit in de GBGGZ te omarmen: waar kunnen we elkaar versterken?

Erkennen en bekrachtigen

Het proces voor het verkrijgen van het NIP-visitatiecertificaat is zo ingericht dat de aanbieder bij de afronding van het traject een aantal zaken zeker op orde heeft. Dit betreft een aantal elementen die ook binnen het keurmerk worden vereist. Daarmee kan de kwalificatie voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 worden vereenvoudigd, waarmee we de waarde van de visitatie bekrachtigen, de geleverde inspanningen erkennen en dubbele administratieve lasten voorkomen.

Proces Keurmerk Basis GGZ 2017 mét het NIP-visitatiecertificaat

Heeft u de NIP-visitatie met certificaat afgerond tussen 1 april 2016 en 1 april 2017? En wilt u het Keurmerk Basis GGZ 2017 dragen? Dan geldt:

  • U vraagt het Keurmerk Basis GGZ 2017 aan via het digitale aanvraagformulier – u ontvangt een overeenkomst welke u ondertekend retourneert.
  • U ontvangt eind 2016 van Stichting KiBG de uitnodiging voor de Zelfevaluatie 2017 – de digitale vragenlijst waarmee u dient toe te lichten hoe u invulling geeft aan de normen.
  • U geeft in de zelfevaluatie aan dat u de (vernieuwde) NIP-visitatie met certificaat heeft doorlopen en uploadt het certificaat.
  • U vult in de zelfevaluatie de URL van de eigen website in, waarop de uitkomst van cliëntervaringsmetingen en uw werkwijze zijn terug te vinden zijn, zoals beschreven in norm 3 en norm 5 van het keurmerk. U geeft daarnaast een toelichting op de invulling van norm 8, door inzage te geven in de (voor u) beschikbare eHealth-toepassingen en in de overwegingen om deze toepassingen niet in te zetten (contra-indicaties / procesbeschrijving). De vragen betreffende normen 1, 2, 4, 6, 7 en 9 komen voor u te vervallen.
  • Stichting KiBG toetst de (verkorte) zelfevaluatie en stuurt u een keurmerkrapportage:
    • Zijn er nog onvolkomenheden of onduidelijkheden betreffende de website en/of de informatie over e-health? Dit staat vermeld in de rapportage. U heeft u na de eerste zelfevaluatie de mogelijkheid om zaken aan te vullen of aan te passen.
    • Is alles op orde? Dan kwalificeert u zich voor het Keurmerk Basis GGZ 2017 en blijft gedurende geheel 2017 keurmerkdrager.

Als keurmerkdrager krijgt u het keurmerkcertificaat. Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis belonen aanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2017 dragen met een hoger tarief. U krijgt de gelegenheid mee te praten over kwaliteit in de GBGGZ en de normen van het keurmerk. Daarnaast stelt Stichting KiBG voor u spiegelrapportages op maat op, waarmee u waardevolle informatie verkrijgt voor interne sturing, verbetering en externe profilering.

Reacties zijn gesloten.